Terug naar index  <<  Terug naar scenario's  <<  Terug naar transactie in scenario

draft Transactie Sturen beelden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.54.4.2

Dataset Dataset Beelden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.54.1.1

Naam Id
draft Sturen beelden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.54.4.2
Versie / ingangsdatum Vervaldatum
2019‑02‑25 13:16:49
Omschrijving
Naam Details [‑]
folder draft Patient 1 … 1 Mandatory
bd-dataelement-5
Id bd-dataelement-5 (2019‑02‑18 15:32:30)
Cardinaliteit 1 … 1 Mandatory

Concept erft van NL-CM-0.1.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patiënt.
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Ontvanger 0 … * Required
bd-dataelement-53
Id bd-dataelement-53 (2019‑04‑15 14:04:48)
Cardinaliteit 0 … * Required

target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Zorgverlener 0 … 1 Required
bd-dataelement-54
Id bd-dataelement-54 (2019‑04‑15 14:05:09)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Concept erft van NL-CM-17.1.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.
Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft ZorgverlenerIdentificatienummer 0 … 1 Required
bd-dataelement-55
Id bd-dataelement-55 (2019‑04‑15 14:06:43)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Concept erft van NL-CM-17.1.2 (2017‑12‑31)
Omschrijving Het zorgverleneridentificatienummer is een nummer dat de zorgverlener uniek identificeert.

In de Nederlandse situatie worden de volgende nummers gebruikt:
1. Zorgverlener UZI. Identificatie van zorgverleners (natuurlijke personen) in de Nederlandse zorgsector.
2. VEKTIS AGB-Z. Dient ter identificatie van zorgverleners en zorgverlenende organisaties
3. BIG-ID. Het ID van de in het BIG Register opgenomen zorgverlener.

Voor buitenlandse zorgverleners zijn deze gegevens niet voorhanden.
Operationalisatie
  • BIG register inschrijvingsnummer (OID: 2.16.528.1.1007.5.1)
  • UZI nummer natuurlijke personen (OID: 2.16.528.1.1007.3.1)
  • Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)
Waardendomein Identificatie
Voorbeeld 21870932
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Naamgegevens 0 … 1 Required
bd-dataelement-56
Id bd-dataelement-56 (2019‑04‑15 14:06:43)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Concept erft van NL-CM-17.1.3 (2017‑12‑31)
Omschrijving De naamgegevens van de zorgverlener. Indien een zorgverleneridentificatienummer wordt opgegeven, is dit de naam zoals vermeld in UZI, AGB of in de instelling.
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Naamgegevens 0 … 1 Required
bd-dataelement-57
Id bd-dataelement-57 (2019‑04‑15 14:06:43)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Concept erft van NL-CM-2017-235 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Naamgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Naamgegevens.
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Specialisme 0 … 1 Required
bd-dataelement-58
Id bd-dataelement-58 (2019‑04‑15 14:06:43)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Concept erft van NL-CM-17.1.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving Medisch specialisme van de zorgverlener. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG. Bijvoorbeeld huisarts of cardioloog.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "394658006" (clinical speciality) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst SpecialismeUZICodelijst (versie 2017‑12‑31)

Waardelijst SpecialismeAGBCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Cardioloog
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Adresgegevens 0 … 1 Required
bd-dataelement-59
Id bd-dataelement-59 (2019‑04‑15 14:06:43)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Concept erft van NL-CM-17.1.7 (2017‑12‑31)
Omschrijving Adresgegevens van de zorgverlener.
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Adresgegevens 0 … 1 Required
bd-dataelement-60
Id bd-dataelement-60 (2019‑04‑15 14:06:43)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Concept erft van NL-CM-2017-236 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Adresgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Adresgegevens.
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Contactgegevens 0 … 1 Required
bd-dataelement-61
Id bd-dataelement-61 (2019‑04‑15 14:06:43)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Concept erft van NL-CM-17.1.8 (2017‑12‑31)
Omschrijving Telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen) van de zorgverlener.
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Contactgegevens 0 … 1 Required
bd-dataelement-62
Id bd-dataelement-62 (2019‑04‑15 14:06:43)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Concept erft van NL-CM-2017-237 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de sub-bouwsteen Contactgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de sub-bouwsteen Contactgegevens.
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Zorgaanbieder 0 … 1 Required
bd-dataelement-63
Id bd-dataelement-63 (2019‑04‑15 14:06:43)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Concept erft van NL-CM-17.1.6 (2017‑12‑31)
Omschrijving De organisatie waarbij de zorgverlener werkzaam is.
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Zorgaanbieder 0 … 1 Required
bd-dataelement-64
Id bd-dataelement-64 (2019‑04‑15 14:06:43)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Concept erft van NL-CM-2017-238 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft ZorgverlenersRol 0 … 1 Required
bd-dataelement-65
Id bd-dataelement-65 (2019‑04‑15 14:06:43)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Concept erft van NL-CM-17.1.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving De rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld behandelaar, verwijzer of uitvoerder zijn.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst ZorgverlenerRolCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Hoofdbehandelaar
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft CollectieBeelden 1 … 1 Mandatory
bd-dataelement-31
Id bd-dataelement-31 (2019‑02‑25 09:57:03)
Cardinaliteit 1 … 1 Mandatory

target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Beeld 1 … 3 Mandatory
bd-dataelement-1
Id bd-dataelement-1 (2019‑01‑29 11:40:51)
Cardinaliteit 1 … 3 Mandatory

target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Identificatie 1 … * Mandatory
bd-dataelement-40
Id bd-dataelement-40 (2019‑04‑11 13:52:52)
Cardinaliteit 1 … * Mandatory

Waardendomein Identificatie
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Beeldformaat 0 … 1 Required
bd-dataelement-18
Id bd-dataelement-18 (2019‑02‑18 15:42:32)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Synoniemen Omschrijving Toegewezen referenties
JPEG
PNG
GIF
JP2
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Grootte 0 … 1 Required
bd-dataelement-19
Id bd-dataelement-19 (2019‑02‑18 15:51:54)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Omschrijving
Grootte van het beeld in bytes.
Waardendomein Aantal
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft MaakDatumTijd 0 … 1 Required
bd-dataelement-4
Id bd-dataelement-4 (2019‑02‑18 15:28:07)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Omschrijving
DatumTijd waarop het beeld gemaakt is.
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Toelichting 0 … * Required
bd-dataelement-21
Id bd-dataelement-21 (2019‑02‑18 16:01:36)
Cardinaliteit 0 … * Required

Omschrijving
Een toelichting op het beeld.
Waardendomein String
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Beeldbestand 1 … 1 Mandatory
bd-dataelement-37
Id bd-dataelement-37 (2019‑02‑28 14:09:59)
Cardinaliteit 1 … 1 Mandatory

Omschrijving
Het bestand dat de patiënt wil sturen.
Waardendomein Binair
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Identificatie 1 … * Mandatory
bd-dataelement-66
Id bd-dataelement-66 (2019‑04‑16 13:36:51)
Cardinaliteit 1 … * Mandatory

Waardendomein Aantal
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft MaakDatumTijd 0 … 1 Required
bd-dataelement-34
Id bd-dataelement-34 (2019‑02‑25 10:04:26)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Omschrijving
DatumTijd van wanneer de collectie is samengesteld.
Waardendomein Aantal
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Toelichting 0 … 1 Required
bd-dataelement-33
Id bd-dataelement-33 (2019‑02‑25 10:02:09)
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Omschrijving
Een toelichting op de collectie beelden.
Waardendomein String
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd