Publicaties voor eAfspraak (eafspraken-)
Actueel
DatumStatusHTMLSchematron XML Commentaar
17-06-2021 11:52 Obsoleetniet beschikbaar1.1
eAfspraak vanaf v2.0
25-05-2022 14:43 Actiefnog niet beschikbaar2.0.19
Archief
DatumStatusHTMLSchematron XML Commentaar
eAfspraak vanaf v2.0
29-03-2022 10:26 Obsoleetniet beschikbaareAfspraak 2.0.17 (MedMij)
17-06-2021 15:04 Obsoleetniet beschikbaareAfspraak 2.0 (MedMij)
17-06-2021 14:17 Geannuleerdniet beschikbaareAfspraak 2.0 (MedMij)
17-06-2021 12:09 Geannuleerdniet beschikbaareAfspraak 2.0