DECOR-informatie voor project: e-Spoed (espoed-)

art-decor
logo Nationaal ICT Instituut in de Zorg
Oude Middenweg 55
2491 AC Den Haag
T 070 317 3450
F 070 320 7437

e-Spoed

Versie vanaf 2012-02-14T00:00:00
- HTML extract as of 2012-02-14T16:20:24.778+01:00

Copyright 2011 2012 van Nictiz

Projectinformatie

Project
e-Spoed
Standaardtaal
nl-NL
Omschrijving

e-Spoed

e-Spoed staat voor snellere en betere hulpverlening wanneer iedere seconde telt. Met de ICT-toepassingen van e-Spoed beschikken spoedhulpverleners op tijd over waardevolle informatie. Zoals relevante medische gegevens en informatie over de acute situatie van een patiënt. Ze zien ook in één oogopslag in welk ziekenhuis een patiënt terecht kan.

In het programma ontwikkelt Nictiz samen met acute zorgverleners en ICT-leveranciers standaarden waarmee patiënten sneller de juiste spoedhulp krijgen. Zo wordt vastgelegd welke informatie van belang is voor uitwisseling, maar ook hoe de gegevens snel en veilig uit te wisselen zijn. e-Spoed werkt aan drie toepassingen voor betere spoedhulp:

De SEH beschikt op tijd over relevante informatie

Ambulancepersoneel kan de spoedeisende hulp (SEH) elektronisch berichten over de situatie van een patiënt. De SEH heeft dan direct informatie over bijvoorbeeld leeftijd en acute verschijnselen van een patiënt. Daarmee kan de SEH zich adequaat voorbereiden op het leveren van de juiste medische zorg.

Rekening houden met medische geschiedenis

Informatie over medicijngebruik, overgevoeligheden of andere relevante condities is ook bij spoed cruciaal. Spoedhulpverleners kunnen deze gegevens daarom elektronisch opvragen uit het dossier van de huisarts van de patiënt.

Snel naar het juiste ziekenhuis

Via één centrale website kunnen zorgverleners zien waar ambulances en ziekenhuisbedden beschikbaar zijn. Ambulances zijn zo sneller ter plekke, en ze rijden in één keer naar het juiste ziekenhuis.

Voor wie

In Nederland komen jaarlijks 900.000 mensen op een SEH-afdeling terecht. Betere communicatie tussen zorgverleners maakt dat zij sneller de noodzakelijke zorg krijgen. Voor huisartsen, ambulancemeldkamers, ambulancepersoneel en SEH-afdelingen betekent e-Spoed dat zij direct over de juiste informatie beschikken. De kans op dubbele onderzoeken of medische fouten wordt zo kleiner.

'Spoed moet goed'

Negentig procent van de zorgverleners en patiënten ziet dan ook de voordelen van e-Spoed, zo blijkt uit het onderzoek ‘Spoed moet goed’ van TNS NIPO (2005). Onderzoek toont verder dat e-Spoed jaarlijks een kostenbesparing van circa 36 miljoen euro kan opleveren.

In de praktijk

De basisdataset en het overdrachtbericht tussen ambulance en de spoedeisende hulp (SEH) zijn afgerond. ICT-leveranciers kunnen deze standaarden in de praktijk implementeren in systemen van ambulancediensten en SEH's.
Artefact-prefix Project-URI
espoed- http://decor.nictiz.nl/espoed/
Disclaimer
Hoewel deze publicatie met de uiterste zorg is samengesteld, kan Nictiz geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie.
Auteurslijst
 • dr Kai U. Heitmann
Datum Door Omschrijving
2011-12-01 KH initial release, vocab for project
2011-12-13 KH value sets; conversie naar decor; templates
2011-12-15 KH value sets; conversie naar decor; templates
2011-12-16 KH value sets; conversie naar decor; templates
2011-12-29 KH value sets; conversie naar decor; templates
2011-12-30 KH value sets; conversie naar decor; templates
2012-01-03 KH value sets; conversie naar decor; templates
2012-01-04 KH value sets; conversie naar decor; templates
2012-01-12 KH templates nagelopen en aangepast
2012-01-26 KH templates aangepast aan nieuwe features
2012-02-09 KH templates aangepast nav review en sync ih en voorbeeldberichten
2012-02-14 KH templates aangepast nav 2e review

Datasets (generiek)

info Info: No data sets defined yet.

Datasets (per scenario)

Primary Care Record Profile Query Meldkamer-PS
Primary Care Record Profile Query Meldkamer-PS

info Info: No underlyling model with this scenario transaction defined yet.

Primary Care Record Profile Repsonse Meldkamer-PS
Primary Care Record Profile Repsonse Meldkamer-PS

info Info: No underlyling model with this scenario transaction defined yet.

Primary Care Record Profile Query Ambulance-PS
Primary Care Record Profile Query Ambulance-PS

info Info: No underlyling model with this scenario transaction defined yet.

Primary Care Record Profile Repsonse Ambulance-PS
Primary Care Record Profile Repsonse Ambulance-PS

info Info: No underlyling model with this scenario transaction defined yet.

Primary Care Record Profile Query SEH-PS
Primary Care Record Profile Query SEH-PS

info Info: No underlyling model with this scenario transaction defined yet.

Primary Care Record Profile Repsonse SEH-PS
Primary Care Record Profile Repsonse SEH-PS

info Info: No underlyling model with this scenario transaction defined yet.

Versturen Meldkamer-terugrapportage
Versturen Meldkamer-terugrapportage

info Info: No underlyling model with this scenario transaction defined yet.

Versturen Ambulance-terugrapportage
Versturen Ambulance-terugrapportage

info Info: No underlyling model with this scenario transaction defined yet.

Versturen SEH-terugrapportage
Versturen SEH-terugrapportage

info Info: No underlyling model with this scenario transaction defined yet.

Scenario's

Primary Care Record Profile Query/Response Meldkamer-PS berichten 2011-12-28
Primary Care Record Profile Query/Response Meldkamer-PS berichten

Id Naam
2.999.999.998.77.3.1 Primary Care Record Profile Query/Response Meldkamer-PS berichten
Omschrijving Primary Care Record Profile Query/Response Meldkamer-PS berichten
Trigger ???
doublearrow Transaction group id 2.999.999.998.77.4.1
Name Meldkamer-PS query/repsonse
Description Meldkamer-PS query/repsonse
Content
arrowright Transaction id 2.999.999.998.77.4.2
Name Primary Care Record Profile Query Meldkamer-PS
Model QUPC_IN443130NL
Representerend template
Template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.9001
arrowleft Transaction id 2.999.999.998.77.4.3
Name Primary Care Record Profile Repsonse Meldkamer-PS
Model QUPC_IN443230NL
Representerend template
Template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.30 Nictiz Control Room-PS

Primary Care Record Profile Query/Response Ambulance-PS berichten 2011-12-28
Primary Care Record Profile Query/Response Ambulance-PS berichten

Id Naam
2.999.999.998.77.3.2 Primary Care Record Profile Query/Response Ambulance-PS berichten
Omschrijving Primary Care Record Profile Query/Response Ambulance-PS berichten
Trigger ???
doublearrow Transaction group id 2.999.999.998.77.4.5
Name Ambulance-PS query/repsonse
Description Ambulance-PS query/repsonse
Content
arrowright Transaction id 2.999.999.998.77.4.6
Name Primary Care Record Profile Query Ambulance-PS
Model QUPC_IN443131NL
Representerend template
Template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.9002
arrowleft Transaction id 2.999.999.998.77.4.7
Name Primary Care Record Profile Repsonse Ambulance-PS
Model QUPC_IN443231NL
Representerend template
Template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.31 Nictiz Ambulance-PS

Primary Care Record Profile Query/Response SEH-PS berichten 2011-12-28
Primary Care Record Profile Query/Response SEH-PS berichten

Id Naam
2.999.999.998.77.3.3 Primary Care Record Profile Query/Response SEH-PS berichten
Omschrijving Primary Care Record Profile Query/Response SEH-PS berichten
Trigger ???
doublearrow Transaction group id 2.999.999.998.77.4.8
Name SEH-PS query/repsonse
Description SEH-PS query/repsonse
Content
arrowright Transaction id 2.999.999.998.77.4.9
Name Primary Care Record Profile Query SEH-PS
Model QUPC_IN443130NL
Representerend template
Template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.9003
arrowleft Transaction id 2.999.999.998.77.4.10
Name Primary Care Record Profile Repsonse SEH-PS
Model QUPC_IN443232NL
Representerend template
Template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.32 Nictiz Emergency-PS

Complete Care Provision Meldkamer-terugrapportage 2011-12-28
Complete Care Provision Meldkamer-terugrapportage

Id Naam
2.999.999.998.77.3.4 Complete Care Provision Meldkamer-terugrapportage
Omschrijving Complete Care Provision Meldkamer-terugrapportage
Trigger ???
doublearrow Transaction group id 2.999.999.998.77.4.20
Name Care Record Meldkamer-terugrapportage
Description Care Record Meldkamer-terugrapportage
Content
arrowright Transaction id 2.999.999.998.77.4.21
Name Versturen Meldkamer-terugrapportage
Model REPC_IN404440NL
Representerend template
Template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.40 Nictiz Care Record Control Room Emergency Care

Complete Care Provision Ambulance-terugrapportage 2011-12-28
Complete Care Provision Ambulance-terugrapportage

Id Naam
2.999.999.998.77.3.5 Complete Care Provision Ambulance-terugrapportage
Omschrijving Complete Care Provision Ambulance-terugrapportage
Trigger ???
doublearrow Transaction group id 2.999.999.998.77.4.30
Name Complete Care Provision Ambulance-terugrapportage
Description Complete Care Provision Ambulance-terugrapportage
Content
arrowright Transaction id 2.999.999.998.77.4.31
Name Versturen Ambulance-terugrapportage
Model REPC_IN404441
Representerend template
Template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.41 Nictiz Care Record Ambulance Care

Complete Care Provision SEH-terugrapportage 2011-12-28
Complete Care Provision SEH-terugrapportage

Id Naam
2.999.999.998.77.3.6 Complete Care Provision SEH-terugrapportage
Omschrijving Complete Care Provision SEH-terugrapportage
Trigger ???
doublearrow Transaction group id 2.999.999.998.77.4.40
Name Complete Care Provision SEH-terugrapportage
Description Complete Care Provision SEH-terugrapportage
Content
arrowright Transaction id 2.999.999.998.77.4.41
Name Versturen SEH-terugrapportage
Model REPC_IN404442
Representerend template
Template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.42 Nictiz Care Record First Aid

Identificaties

Wordt nu alleen voor weergavedoeleinden gebruikt.

2.16.840.1.113883.5.1 AdministrativeGender

Tall Weergavenaam Omschrijving voorkeur voor taal
en-US AdministrativeGender Administrative Gender (HL7) yes
en-US AdministrativeGender Gender in an administrative sense (HL7)
nl-NL AdministrativeGender Administratief geslacht (HL7) yes
de-DE AdministrativeGender Administratives Geschlecht (HL7) yes
de-AT AdministrativeGender Administratives Geschlecht (HL7) yes

2.16.840.1.113883.5.25 Confidentiality

Tall Weergavenaam Omschrijving voorkeur voor taal
en-US Confidentiality Confidentiality (HL7) yes

2.16.840.1.113883.5.1008 NullFlavor

Tall Weergavenaam Omschrijving voorkeur voor taal
en-US NullFlavor Null Flavor (HL7) yes

2.16.840.1.113883.6.1 LOINC

Tall Weergavenaam Omschrijving voorkeur voor taal
en-US LOINC Logical Observation Identifiers Names and Codes yes

2.16.840.1.113883.6.96 Snomed

Tall Weergavenaam Omschrijving voorkeur voor taal
en-US Snomed Snomed CT 2 yes

Waardenlijsten

ActCode Act Code 2011-12-12
A code specifying the particular kind of Act that the Act-instance represents within its class.

Omschrijving
A code specifying the particular kind of Act that the Act-instance represents within its class.
Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum
ActCode 2.16.840.1.113883.2.4.11.99997 2011-12-12
bron codesysteem:
 • 2.16.840.1.113883.5.4
Niveau/ Type Code Codesysteem Weergavenaam Omschrijving
0-L CACC 2.16.840.1.113883.5.4 certified anatomic pathology and clinical pathology care
0-L CAIC 2.16.840.1.113883.5.4 certified allergy and immunology care
0-L CAMC 2.16.840.1.113883.5.4 certified aerospace medicine care
0-L CANC 2.16.840.1.113883.5.4 certified anesthesiology care
0-L CAPC 2.16.840.1.113883.5.4 certified anatomic pathology care
0-L CBGC 2.16.840.1.113883.5.4 certified clinical biochemical genetics care
0-L CCCC 2.16.840.1.113883.5.4 certified clinical cytogenetics care
0-L CCGC 2.16.840.1.113883.5.4 certified clinical genetics (M.D.) care
0-L CCPC 2.16.840.1.113883.5.4 certified clinical pathology care
0-L CCSC 2.16.840.1.113883.5.4 certified colon and rectal surgery care
0-L CDEC 2.16.840.1.113883.5.4 certified dermatology care
0-L CDRC 2.16.840.1.113883.5.4 certified diagnostic radiology care
0-L CEMC 2.16.840.1.113883.5.4 certified emergency medicine care
0-L CFPC 2.16.840.1.113883.5.4 certified family practice care
0-L CIMC 2.16.840.1.113883.5.4 certified internal medicine care
0-L CMGC 2.16.840.1.113883.5.4 certified clinical molecular genetics care
0-L CNEC 2.16.840.1.113883.5.4 certified neurology care
0-L CNMC 2.16.840.1.113883.5.4 certified nuclear medicine care
0-L CNQC 2.16.840.1.113883.5.4 certified neurology with special qualifications in child neurology care
0-L CNSC 2.16.840.1.113883.5.4 certified neurological surgery care
0-L COGC 2.16.840.1.113883.5.4 certified obstetrics and gynecology care
0-L COMC 2.16.840.1.113883.5.4 certified occupational medicine care
0-L COPC 2.16.840.1.113883.5.4 certified ophthalmology care
0-L COSC 2.16.840.1.113883.5.4 certified orthopaedic surgery care
0-L COTC 2.16.840.1.113883.5.4 certified otolaryngology care
0-L CPEC 2.16.840.1.113883.5.4 certified pediatrics care
0-L CPGC 2.16.840.1.113883.5.4 certified Ph.D. medical genetics care
0-L CPHC 2.16.840.1.113883.5.4 certified public health and general preventive medicine care
0-L CPRC 2.16.840.1.113883.5.4 certified physical medicine and rehabilitation care
0-L CPSC 2.16.840.1.113883.5.4 certified plastic surgery care
0-L CPYC 2.16.840.1.113883.5.4 certified psychiatry care
0-L CROC 2.16.840.1.113883.5.4 certified radiation oncology care
0-L CRPC 2.16.840.1.113883.5.4 certified radiological physics care
0-L CSUC 2.16.840.1.113883.5.4 certified surgery care
0-L CTSC 2.16.840.1.113883.5.4 certified thoracic surgery care
0-L CURC 2.16.840.1.113883.5.4 certified urology care
0-L CVSC 2.16.840.1.113883.5.4 certified vascular surgery care
0-L LGPC 2.16.840.1.113883.5.4 licensed general physician care
0-L AALC 2.16.840.1.113883.5.4 accredited assisted living care
0-L AAMC 2.16.840.1.113883.5.4 accredited ambulatory care
0-L ABHC 2.16.840.1.113883.5.4 accredited behavioral health care
0-L ACAC 2.16.840.1.113883.5.4 accredited critical access hospital care
0-L ACHC 2.16.840.1.113883.5.4 accredited hospital care
0-L AHOC 2.16.840.1.113883.5.4 accredited home care
0-L ALTC 2.16.840.1.113883.5.4 accredited long term care
0-L AOSC 2.16.840.1.113883.5.4 accredited office-based surgery care
0-L CACS 2.16.840.1.113883.5.4 certified acute coronary syndrome care
0-L CAMI 2.16.840.1.113883.5.4 certified acute myocardial infarction care
0-L CAST 2.16.840.1.113883.5.4 certified asthma care
0-L CBAR 2.16.840.1.113883.5.4 certified bariatric surgery care
0-L CCAD 2.16.840.1.113883.5.4 certified coronary artery disease care
0-L CCAR 2.16.840.1.113883.5.4 certified cardiac care
0-L CDEP 2.16.840.1.113883.5.4 certified depression care
0-L CDGD 2.16.840.1.113883.5.4 certified digestive/gastrointestinal disorders care
0-L CDIA 2.16.840.1.113883.5.4 certified diabetes care
0-L CEPI 2.16.840.1.113883.5.4 certified epilepsy care
0-L CFEL 2.16.840.1.113883.5.4 certified frail elderly care
0-L CHFC 2.16.840.1.113883.5.4 certified heart failure care
0-L CHRO 2.16.840.1.113883.5.4 certified high risk obstetrics care
0-L CHYP 2.16.840.1.113883.5.4 certified hyperlipidemia care
0-L CMIH 2.16.840.1.113883.5.4 certified migraine headache care
0-L CMSC 2.16.840.1.113883.5.4 certified multiple sclerosis care
0-L COJR 2.16.840.1.113883.5.4 certified orthopedic joint replacement care
0-L CONC 2.16.840.1.113883.5.4 certified oncology care
0-L COPD 2.16.840.1.113883.5.4 certified chronic obstructive pulmonary disease care
0-L CORT 2.16.840.1.113883.5.4 certified organ transplant care
0-L CPAD 2.16.840.1.113883.5.4 certified parkinsons disease care
0-L CPND 2.16.840.1.113883.5.4 certified pneumonia disease care
0-L CPST 2.16.840.1.113883.5.4 certified primary stroke center care
0-L CSDM 2.16.840.1.113883.5.4 certified stroke disease management care
0-L CSIC 2.16.840.1.113883.5.4 certified sickle cell care
0-L CSLD 2.16.840.1.113883.5.4 certified sleep disorders care
0-L CSPT 2.16.840.1.113883.5.4 certified spine treatment care
0-L CTBU 2.16.840.1.113883.5.4 certified trauma/burn center care
0-L CVDC 2.16.840.1.113883.5.4 certified vascular diseases care
0-L CWMA 2.16.840.1.113883.5.4 certified wound management care
0-L CWOH 2.16.840.1.113883.5.4 certified women's health care
0-L ALC 2.16.840.1.113883.5.4 Alternative Level of Care
0-L CARD 2.16.840.1.113883.5.4 Cardiology
0-L CHR 2.16.840.1.113883.5.4 Chronic
0-L DNTL 2.16.840.1.113883.5.4 Dental
0-L DRGRHB 2.16.840.1.113883.5.4 Drug Rehab
0-L GENRL 2.16.840.1.113883.5.4 General
0-L MED 2.16.840.1.113883.5.4 Medical
0-L OBS 2.16.840.1.113883.5.4 Obstetrics
0-L ONC 2.16.840.1.113883.5.4 Oncology
0-L PALL 2.16.840.1.113883.5.4 Palliative
0-L PED 2.16.840.1.113883.5.4 Pediatrics
0-L PHAR 2.16.840.1.113883.5.4 Pharmaceutical
0-L PHYRHB 2.16.840.1.113883.5.4 Physical Rehab
0-L PSYCH 2.16.840.1.113883.5.4 Psychiatric
0-L SURG 2.16.840.1.113883.5.4 Surgical
0-L AMB 2.16.840.1.113883.5.4 ambulatory
0-L EMER 2.16.840.1.113883.5.4 emergency
0-L FLD 2.16.840.1.113883.5.4 field
0-L HH 2.16.840.1.113883.5.4 home health
0-L ACUTE 2.16.840.1.113883.5.4 inpatient acute
0-L NONAC 2.16.840.1.113883.5.4 inpatient non-acute
0-L SS 2.16.840.1.113883.5.4 short stay
0-L VR 2.16.840.1.113883.5.4 virtual
0-L _ActCognitiveProfessionalServiceCode 2.16.840.1.113883.5.4 ActCognitiveProfessionalServiceCode
0-L ICOL 2.16.840.1.113883.5.4 information collection
0-L IDSCL 2.16.840.1.113883.5.4 information disclosure
0-L INFAO 2.16.840.1.113883.5.4 access only
0-L INFASO 2.16.840.1.113883.5.4 access and save only
0-L IRDSCL 2.16.840.1.113883.5.4 information redisclosure
0-L RSDID 2.16.840.1.113883.5.4 de-identified information access
0-L RSREID 2.16.840.1.113883.5.4 re-identifiable information access
0-L _ActIdentityDocumentCode 2.16.840.1.113883.5.4 ActIdentityDocumentCode
0-L ACADR 2.16.840.1.113883.5.4 adverse drug reaction access
0-L ACALL 2.16.840.1.113883.5.4 all access
0-L ACALLG 2.16.840.1.113883.5.4 allergy access
0-L ACCONS 2.16.840.1.113883.5.4 informational consent access
0-L ACDEMO 2.16.840.1.113883.5.4 demographics access
0-L ACDI 2.16.840.1.113883.5.4 diagnostic imaging access
0-L ACIMMUN 2.16.840.1.113883.5.4 immunization access
0-L ACLAB 2.16.840.1.113883.5.4 lab test result access
0-L ACMED 2.16.840.1.113883.5.4 medication access
0-L ACMEDC 2.16.840.1.113883.5.4 medical condition access
0-L ACMEN 2.16.840.1.113883.5.4 mental health access
0-L ACOBS 2.16.840.1.113883.5.4 common observations access
0-L ACPOLPRG 2.16.840.1.113883.5.4 policy or program information access
0-L ACPROV 2.16.840.1.113883.5.4 provider information access
0-L ACPSERV 2.16.840.1.113883.5.4 professional service access
0-L ACSUBSTAB 2.16.840.1.113883.5.4 substance abuse access
0-L ALLCAT 2.16.840.1.113883.5.4 all categories
0-L ALLGCAT 2.16.840.1.113883.5.4 allergy category
0-L ARCAT 2.16.840.1.113883.5.4 adverse drug reaction category
0-L COBSCAT 2.16.840.1.113883.5.4 common observation category
0-L DEMOCAT 2.16.840.1.113883.5.4 demographics category
0-L DICAT 2.16.840.1.113883.5.4 diagnostic image category
0-L IMMUCAT 2.16.840.1.113883.5.4 immunization category
0-L LABCAT 2.16.840.1.113883.5.4 lab test category
0-L MEDCCAT 2.16.840.1.113883.5.4 medical condition category
0-L MENCAT 2.16.840.1.113883.5.4 mental health category
0-L PSVCCAT 2.16.840.1.113883.5.4 professional service category
0-L RXCAT 2.16.840.1.113883.5.4 medication category
0-L IND01 2.16.840.1.113883.5.4 imaging study requiring contrast
0-L IND02 2.16.840.1.113883.5.4 colonoscopy prep
0-L IND03 2.16.840.1.113883.5.4 prophylaxis
0-L IND04 2.16.840.1.113883.5.4 surgical prophylaxis
0-L IND05 2.16.840.1.113883.5.4 pregnancy prophylaxis
0-L SREC 2.16.840.1.113883.5.4 specimen received
0-L SSTOR 2.16.840.1.113883.5.4 specimen in storage
0-L STRAN 2.16.840.1.113883.5.4 specimen in transit
0-L LABOE 2.16.840.1.113883.5.4 laboratory test order entry task
0-L MEDOE 2.16.840.1.113883.5.4 medication order entry task
0-L DIAGLISTE 2.16.840.1.113883.5.4 diagnosis list entry task
0-L DISCHSUME 2.16.840.1.113883.5.4 discharge summary entry task
0-L PATREPE 2.16.840.1.113883.5.4 pathology report entry task
0-L PROBLISTE 2.16.840.1.113883.5.4 problem list entry task
0-L RADREPE 2.16.840.1.113883.5.4 radiology report entry task
0-L DISCHSUMREV 2.16.840.1.113883.5.4 discharge summary review task
0-L DIAGLISTREV 2.16.840.1.113883.5.4 diagnosis list review task
0-L LABRREV 2.16.840.1.113883.5.4 laboratory results review task
0-L MICROORGRREV 2.16.840.1.113883.5.4 microbiology organisms results review task
0-L MICROSENSRREV 2.16.840.1.113883.5.4 microbiology sensitivity test results review task
0-L MARWLREV 2.16.840.1.113883.5.4 medication administration record work list review task
0-L OREV 2.16.840.1.113883.5.4 orders review task
0-L PATREPREV 2.16.840.1.113883.5.4 pathology report review task
0-L PROBLISTREV 2.16.840.1.113883.5.4 problem list review task
0-L RADREPREV 2.16.840.1.113883.5.4 radiology report review task
0-L FALLRISK 2.16.840.1.113883.5.4 falls risk assessment instrument task
0-L AFOOT 2.16.840.1.113883.5.4 pedestrian transport
0-L AMBAIR 2.16.840.1.113883.5.4 fixed-wing ambulance transport
0-L AMBGRND 2.16.840.1.113883.5.4 ground ambulance transport
0-L AMBHELO 2.16.840.1.113883.5.4 helicopter ambulance transport
0-L LAWENF 2.16.840.1.113883.5.4 law enforcement transport
0-L PRVTRN 2.16.840.1.113883.5.4 private transport
0-L PUBTRN 2.16.840.1.113883.5.4 public transport
0-L _CPT4 2.16.840.1.113883.5.4 CPT4
0-L _ExternallyDefinedActCodes 2.16.840.1.113883.5.4 ExternallyDefinedActCodes
0-L AE 2.16.840.1.113883.5.4 American Express
0-L DN 2.16.840.1.113883.5.4 Diner's Club
0-L DV 2.16.840.1.113883.5.4 Discover Card
0-L MC 2.16.840.1.113883.5.4 Master Card
0-L V 2.16.840.1.113883.5.4 Visa
0-L ACCTRECEIVABLE 2.16.840.1.113883.5.4 account receivable
0-L CASH 2.16.840.1.113883.5.4 Cash
0-L PBILLACCT 2.16.840.1.113883.5.4 patient billing account
0-L ANF 2.16.840.1.113883.5.4 adjudicated with adjustments and no financial impact
0-L AR 2.16.840.1.113883.5.4 adjudicated as refused
0-L AS 2.16.840.1.113883.5.4 adjudicated as submitted
0-L CONT 2.16.840.1.113883.5.4 contract
0-L DAY 2.16.840.1.113883.5.4 day
0-L LOC 2.16.840.1.113883.5.4 location
0-L MONTH 2.16.840.1.113883.5.4 month
0-L PERIOD 2.16.840.1.113883.5.4 period
0-L PROV 2.16.840.1.113883.5.4 provider
0-L WEEK 2.16.840.1.113883.5.4 week
0-L YEAR 2.16.840.1.113883.5.4 year
0-L _ActAdjudicationInformationCode 2.16.840.1.113883.5.4 ActAdjudicationInformationCode
0-L DISPLAY 2.16.840.1.113883.5.4 Display
0-L FORM 2.16.840.1.113883.5.4 Print on Form
0-L CPTM 2.16.840.1.113883.5.4 CPT modifier codes
0-L HCPCSA 2.16.840.1.113883.5.4 HCPCS Level II and Carrier-assigned
0-L _ActBillableTreatmentPlanCode 2.16.840.1.113883.5.4 ActBillableTreatmentPlanCode
0-L BLK 2.16.840.1.113883.5.4 block funding
0-L CAP 2.16.840.1.113883.5.4 capitation funding
0-L CONTF 2.16.840.1.113883.5.4 contract funding
0-L FFCS 2.16.840.1.113883.5.4 first fill complete, partial strength
0-L FFPS 2.16.840.1.113883.5.4 first fill, part fill, partial strength
0-L TFS 2.16.840.1.113883.5.4 first fill partial strength
0-L FINBILL 2.16.840.1.113883.5.4 financial
0-L ROST 2.16.840.1.113883.5.4 roster funding
0-L SESS 2.16.840.1.113883.5.4 sessional funding
0-L ROIFS 2.16.840.1.113883.5.4 fully specified ROI
0-L ROIPS 2.16.840.1.113883.5.4 partially specified ROI
0-L ID 2.16.840.1.113883.5.4 Identified
0-L IP 2.16.840.1.113883.5.4 In Position
0-L L 2.16.840.1.113883.5.4 Left Equipment
0-L M 2.16.840.1.113883.5.4 Missing
0-L O 2.16.840.1.113883.5.4 In Process
0-L R 2.16.840.1.113883.5.4 Process Completed
0-L X 2.16.840.1.113883.5.4 Container Unavailable
0-L _ECGControlVariable 2.16.840.1.113883.5.4 ECGControlVariable
0-L AUTO 2.16.840.1.113883.5.4 auto-repeat permission
0-L ENDC 2.16.840.1.113883.5.4 endogenous content
0-L REFLEX 2.16.840.1.113883.5.4 reflex permission
0-L AUTH 2.16.840.1.113883.5.4 Authorized
0-L NAUTH 2.16.840.1.113883.5.4 Not Authorized
0-L _ActCoverageEligibilityConfirmationCode 2.16.840.1.113883.5.4 ActCoverageEligibilityConfirmationCode
0-L COVPRD 2.16.840.1.113883.5.4 coverage period
0-L LFEMX 2.16.840.1.113883.5.4 life time maximum
0-L NETAMT 2.16.840.1.113883.5.4 Net Amount
0-L PRDMX 2.16.840.1.113883.5.4 period maximum
0-L UNITPRICE 2.16.840.1.113883.5.4 Unit Price
0-L UNITQTY 2.16.840.1.113883.5.4 Unit Quantity
0-L _ActCoveragePartyLimitGroupCode 2.16.840.1.113883.5.4 ActCoveragePartyLimitGroupCode
0-L COL 2.16.840.1.113883.5.4 collision coverage policy
0-L UNINSMOT 2.16.840.1.113883.5.4 uninsured motorist policy
0-L EHCPOL 2.16.840.1.113883.5.4 extended healthcare
0-L HSAPOL 2.16.840.1.113883.5.4 health spending account
0-L DENTPRG 2.16.840.1.113883.5.4 dental program
0-L CANPRG 2.16.840.1.113883.5.4 disease program
0-L ENDRENAL 2.16.840.1.113883.5.4 end renal program
0-L HIVAIDS 2.16.840.1.113883.5.4 HIV-AIDS program
0-L MANDPOL 2.16.840.1.113883.5.4 mandatory health program
0-L MENTPRG 2.16.840.1.113883.5.4 mental health program
0-L SAFNET 2.16.840.1.113883.5.4 safety net clinic program
0-L SUBPRG 2.16.840.1.113883.5.4 substance use program
0-L SUBSIDMC 2.16.840.1.113883.5.4 subsidized managed care program
0-L SUBSUPP 2.16.840.1.113883.5.4 subsidized supplemental health program
0-L WCBPOL 2.16.840.1.113883.5.4 worker's compensation
0-L DENTAL 2.16.840.1.113883.5.4 dental care policy
0-L DISEASE 2.16.840.1.113883.5.4 disease specific policy
0-L DRUGPOL 2.16.840.1.113883.5.4 drug policy
0-L HIP 2.16.840.1.113883.5.4 health insurance plan policy
0-L LTC 2.16.840.1.113883.5.4 long term care policy
0-L HMO 2.16.840.1.113883.5.4 health maintenance organization policy
0-L POS 2.16.840.1.113883.5.4 point of service policy
0-L PPO 2.16.840.1.113883.5.4 preferred provider organization policy
0-L MENTPOL 2.16.840.1.113883.5.4 mental health policy
0-L SUBPOL 2.16.840.1.113883.5.4 substance use policy
0-L VISPOL 2.16.840.1.113883.5.4 vision care policy
0-L DIS 2.16.840.1.113883.5.4 disability insurance policy
0-L EWB 2.16.840.1.113883.5.4 employee welfare benefit plan policy
0-L FLEXP 2.16.840.1.113883.5.4 flexible benefit plan policy
0-L ANNU 2.16.840.1.113883.5.4 annuity policy
0-L TLIFE 2.16.840.1.113883.5.4 term life insurance policy
0-L ULIFE 2.16.840.1.113883.5.4 universal life insurance policy
0-L PNC 2.16.840.1.113883.5.4 property and casualty insurance policy
0-L REI 2.16.840.1.113883.5.4 reinsurance policy
0-L SURPL 2.16.840.1.113883.5.4 surplus line insurance policy
0-L UMBRL 2.16.840.1.113883.5.4 umbrella liability insurance policy
0-L CHAR 2.16.840.1.113883.5.4 charity program
0-L CRIME 2.16.840.1.113883.5.4 crime victim program
0-L EAP 2.16.840.1.113883.5.4 employee assistance program
0-L GOVEMP 2.16.840.1.113883.5.4 government employee health program
0-L HIRISK 2.16.840.1.113883.5.4 high risk pool program
0-L IND 2.16.840.1.113883.5.4 indigenous peoples health program
0-L MILITARY 2.16.840.1.113883.5.4 military health program
0-L RETIRE 2.16.840.1.113883.5.4 retiree health program
0-L SOCIAL 2.16.840.1.113883.5.4 social service program
0-L VET 2.16.840.1.113883.5.4 veteran health program
0-L 21 2.16.840.1.113883.5.4 authorization confirmed
0-L _ActFinancialDetectedIssueManagementCode 2.16.840.1.113883.5.4 ActFinancialDetectedIssueManagementCode
0-L 19 2.16.840.1.113883.5.4 Consulted Supplier
0-L 2 2.16.840.1.113883.5.4 Assessed Patient
0-L 22 2.16.840.1.113883.5.4 appropriate indication or diagnosis
0-L 23 2.16.840.1.113883.5.4 prior therapy documented
0-L 3 2.16.840.1.113883.5.4 Patient Explanation
0-L 4 2.16.840.1.113883.5.4 Consulted Other Source
0-L 6 2.16.840.1.113883.5.4 Prescriber Declined Change
0-L 7 2.16.840.1.113883.5.4 Interacting Therapy No Longer Active/Planned
0-L 15 2.16.840.1.113883.5.4 Replacement
0-L 16 2.16.840.1.113883.5.4 Vacation Supply
0-L 17 2.16.840.1.113883.5.4 Weekend Supply
0-L 18 2.16.840.1.113883.5.4 Leave of Absence
0-L 20 2.16.840.1.113883.5.4 additional quantity on separate dispense
0-L 10 2.16.840.1.113883.5.4 Provided Patient Education
0-L 11 2.16.840.1.113883.5.4 Added Concurrent Therapy
0-L 12 2.16.840.1.113883.5.4 Temporarily Suspended Concurrent Therapy
0-L 13 2.16.840.1.113883.5.4 Stopped Concurrent Therapy
0-L 9 2.16.840.1.113883.5.4 Instituted Ongoing Monitoring Program
0-L _HCPCSAccommodationCode 2.16.840.1.113883.5.4 HCPCSAccommodationCode
0-L I 2.16.840.1.113883.5.4 Isolation
0-L P 2.16.840.1.113883.5.4 Private
0-L S 2.16.840.1.113883.5.4 Suite
0-L SP 2.16.840.1.113883.5.4 Semi-private
0-L W 2.16.840.1.113883.5.4 Ward
0-L CHLDCARE 2.16.840.1.113883.5.4 Day care - Child care Interaction
0-L CONVEYNC 2.16.840.1.113883.5.4 Common Conveyance Interaction
0-L HLTHCARE 2.16.840.1.113883.5.4 Health Care Interaction - Not Patient Care
0-L HOMECARE 2.16.840.1.113883.5.4 Care Giver Interaction
0-L HOSPPTNT 2.16.840.1.113883.5.4 Hospital Patient Interaction
0-L HOSPVSTR 2.16.840.1.113883.5.4 Hospital Visitor Interaction
0-L HOUSEHLD 2.16.840.1.113883.5.4 Household Interaction
0-L INMATE 2.16.840.1.113883.5.4 Inmate Interaction
0-L INTIMATE 2.16.840.1.113883.5.4 Intimate Interaction
0-L LTRMCARE 2.16.840.1.113883.5.4 Long Term Care Facility Interaction
0-L PLACE 2.16.840.1.113883.5.4 Common Space Interaction
0-L PTNTCARE 2.16.840.1.113883.5.4 Health Care Interaction - Patient Care
0-L SCHOOL2 2.16.840.1.113883.5.4 School Interaction
0-L SOCIAL2 2.16.840.1.113883.5.4 Social/Extended Family Interaction
0-L SUBSTNCE 2.16.840.1.113883.5.4 Common Substance Interaction
0-L TRAVINT 2.16.840.1.113883.5.4 Common Travel Interaction
0-L WORK2 2.16.840.1.113883.5.4 Work Interaction
0-L CHRG 2.16.840.1.113883.5.4 Standard Charge
0-L REV 2.16.840.1.113883.5.4 Standard Charge Reversal
0-L _ActPatientSafetyIncidentCode 2.16.840.1.113883.5.4 ActPatientSafetyIncidentCode
0-L MVA 2.16.840.1.113883.5.4 Motor vehicle accident
0-L SCHOOL 2.16.840.1.113883.5.4 School Accident
0-L SPT 2.16.840.1.113883.5.4 Sporting Accident
0-L WPA 2.16.840.1.113883.5.4 Workplace accident
0-L INFAUT 2.16.840.1.113883.5.4 authorized information transfer
0-L INFCON 2.16.840.1.113883.5.4 after explicit consent
0-L INFCRT 2.16.840.1.113883.5.4 only on court order
0-L INFDNG 2.16.840.1.113883.5.4 only if danger to others
0-L INFEMER 2.16.840.1.113883.5.4 only in an emergency
0-L INFPWR 2.16.840.1.113883.5.4 only if public welfare risk
0-L INFREG 2.16.840.1.113883.5.4 regulatory information transfer
0-L BONUS 2.16.840.1.113883.5.4 alternate electronic
0-L CFWD 2.16.840.1.113883.5.4 carry forward adjusment
0-L EDU 2.16.840.1.113883.5.4 education fees
0-L EPYMT 2.16.840.1.113883.5.4 early payment fee
0-L GARN 2.16.840.1.113883.5.4 garnishee
0-L INVOICE 2.16.840.1.113883.5.4 submitted invoice
0-L PINV 2.16.840.1.113883.5.4 paper invoice
0-L PPRD 2.16.840.1.113883.5.4 prior period adjustment
0-L PROA 2.16.840.1.113883.5.4 professional association deduction
0-L RECOV 2.16.840.1.113883.5.4 recovery
0-L RETRO 2.16.840.1.113883.5.4 retro adjustment
0-L TRAN 2.16.840.1.113883.5.4 transaction fee
0-L INVTYPE 2.16.840.1.113883.5.4 invoice type
0-L PAYEE 2.16.840.1.113883.5.4 payee
0-L PAYOR 2.16.840.1.113883.5.4 payor
0-L SENDAPP 2.16.840.1.113883.5.4 sending application
0-L UNSPSC 2.16.840.1.113883.5.4 United Nations Standard Products and Services Classification
0-L _CPT5 2.16.840.1.113883.5.4 CPT5
0-L _HCPCS 2.16.840.1.113883.5.4 HCPCS
0-L _ICD10PCS 2.16.840.1.113883.5.4 ICD10PCS
0-L _ICD9PCS 2.16.840.1.113883.5.4 ICD9PCS
0-L GTIN 2.16.840.1.113883.5.4 Global Trade Item Number
0-L UPC 2.16.840.1.113883.5.4 Universal Product Code
0-L COIN 2.16.840.1.113883.5.4 coinsurance
0-L COPAYMENT 2.16.840.1.113883.5.4 patient co-pay
0-L DEDUCTIBLE 2.16.840.1.113883.5.4 deductible
0-L PAY 2.16.840.1.113883.5.4 payment
0-L SPEND 2.16.840.1.113883.5.4 spend down
0-L AFTHRS 2.16.840.1.113883.5.4 non-normal hours
0-L ISOL 2.16.840.1.113883.5.4 isolation allowance
0-L OOO 2.16.840.1.113883.5.4 out of office
0-L CANCAPT 2.16.840.1.113883.5.4 cancelled appointment
0-L DSC 2.16.840.1.113883.5.4 discount
0-L ESA 2.16.840.1.113883.5.4 extraordinary service assessment
0-L FFSTOP 2.16.840.1.113883.5.4 fee for service top off
0-L FNLFEE 2.16.840.1.113883.5.4 final fee
0-L FRSTFEE 2.16.840.1.113883.5.4 first fee
0-L MARKUP 2.16.840.1.113883.5.4 markup or up-charge
0-L MISSAPT 2.16.840.1.113883.5.4 missed appointment
0-L PERFEE 2.16.840.1.113883.5.4 periodic fee
0-L PERMBNS 2.16.840.1.113883.5.4 performance bonus
0-L RESTOCK 2.16.840.1.113883.5.4 restocking fee
0-L TRAVEL 2.16.840.1.113883.5.4 travel
0-L URGENT 2.16.840.1.113883.5.4 urgent
0-L FST 2.16.840.1.113883.5.4 federal sales tax
0-L HST 2.16.840.1.113883.5.4 harmonized sales Tax
0-L PST 2.16.840.1.113883.5.4 provincial/state sales tax
0-L CPNDDRGING 2.16.840.1.113883.5.4 compound drug invoice group
0-L CPNDINDING 2.16.840.1.113883.5.4 compound ingredient invoice group
0-L CPNDSUPING 2.16.840.1.113883.5.4 compound supply invoice group
0-L DRUGING 2.16.840.1.113883.5.4 drug invoice group
0-L FRAMEING 2.16.840.1.113883.5.4 frame invoice group
0-L LENSING 2.16.840.1.113883.5.4 lens invoice group
0-L PRDING 2.16.840.1.113883.5.4 product invoice group
0-L CPINV 2.16.840.1.113883.5.4 clinical product invoice
0-L CSINV 2.16.840.1.113883.5.4 clinical service invoice
0-L CSPINV 2.16.840.1.113883.5.4 clinical service and product
0-L FININV 2.16.840.1.113883.5.4 financial invoice
0-L OHSINV 2.16.840.1.113883.5.4 oral health service
0-L PAINV 2.16.840.1.113883.5.4 preferred accommodation invoice
0-L RXCINV 2.16.840.1.113883.5.4 Rx compound invoice
0-L RXDINV 2.16.840.1.113883.5.4 Rx dispense invoice
0-L SBFINV 2.16.840.1.113883.5.4 sessional or block fee invoice
0-L VRXINV 2.16.840.1.113883.5.4 vision dispense invoice
0-L ADNFPPELAT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. nullified prior-period electronic amount
0-L ADNFPPELCT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. nullified prior-period electronic count
0-L ADNFPPMNAT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. nullified prior-period manual amount
0-L ADNFPPMNCT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. nullified prior-period manual count
0-L ADNFSPELAT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. nullified same-period electronic amount
0-L ADNFSPELCT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. nullified same-period electronic count
0-L ADNFSPMNAT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. nullified same-period manual amount
0-L ADNFSPMNCT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. nullified same-period manual count
0-L ADNPPPELAT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. non-payee payable prior-period electronic amount
0-L ADNPPPELCT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. non-payee payable prior-period electronic count
0-L ADNPPPMNAT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. non-payee payable prior-period manual amount
0-L ADNPPPMNCT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. non-payee payable prior-period manual count
0-L ADNPSPELAT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. non-payee payable same-period electronic amount
0-L ADNPSPELCT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. non-payee payable same-period electronic count
0-L ADNPSPMNAT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. non-payee payable same-period manual amount
0-L ADNPSPMNCT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. non-payee payable same-period manual count
0-L ADPPPPELAT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. payee payable prior-period electronic amount
0-L ADPPPPELCT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. payee payable prior-period electronic count
0-L ADPPPPMNAT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. payee payable prior-period manual amout
0-L ADPPPPMNCT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. payee payable prior-period manual count
0-L ADPPSPELAT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. payee payable same-period electronic amount
0-L ADPPSPELCT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. payee payable same-period electronic count
0-L ADPPSPMNAT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. payee payable same-period manual amount
0-L ADPPSPMNCT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. payee payable same-period manual count
0-L ADRFPPELAT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. refused prior-period electronic amount
0-L ADRFPPELCT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. refused prior-period electronic count
0-L ADRFPPMNAT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. refused prior-period manual amount
0-L ADRFPPMNCT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. refused prior-period manual count
0-L ADRFSPELAT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. refused same-period electronic amount
0-L ADRFSPELCT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. refused same-period electronic count
0-L ADRFSPMNAT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. refused same-period manual amount
0-L ADRFSPMNCT 2.16.840.1.113883.5.4 adjud. refused same-period manual count
0-L PDNFPPELAT 2.16.840.1.113883.5.4 paid nullified prior-period electronic amount
0-L PDNFPPELCT 2.16.840.1.113883.5.4 paid nullified prior-period electronic count
0-L PDNFPPMNAT 2.16.840.1.113883.5.4 paid nullified prior-period manual amount
0-L PDNFPPMNCT 2.16.840.1.113883.5.4 paid nullified prior-period manual count
0-L PDNFSPELAT 2.16.840.1.113883.5.4 paid nullified same-period electronic amount
0-L PDNFSPELCT 2.16.840.1.113883.5.4 paid nullified same-period electronic count
0-L PDNFSPMNAT 2.16.840.1.113883.5.4 paid nullified same-period manual amount
0-L PDNFSPMNCT 2.16.840.1.113883.5.4 paid nullified same-period manual count
0-L PDNPPPELAT 2.16.840.1.113883.5.4 paid non-payee payable prior-period electronic amount
0-L PDNPPPELCT 2.16.840.1.113883.5.4 paid non-payee payable prior-period electronic count
0-L PDNPPPMNAT 2.16.840.1.113883.5.4 paid non-payee payable prior-period manual amount
0-L PDNPPPMNCT 2.16.840.1.113883.5.4 paid non-payee payable prior-period manual count
0-L PDNPSPELAT 2.16.840.1.113883.5.4 paid non-payee payable same-period electronic amount
0-L PDNPSPELCT 2.16.840.1.113883.5.4 paid non-payee payable same-period electronic count
0-L PDNPSPMNAT 2.16.840.1.113883.5.4 paid non-payee payable same-period manual amount
0-L PDNPSPMNCT 2.16.840.1.113883.5.4 paid non-payee payable same-period manual count
0-L PDPPPPELAT 2.16.840.1.113883.5.4 paid payee payable prior-period electronic amount
0-L PDPPPPELCT 2.16.840.1.113883.5.4 paid payee payable prior-period electronic count
0-L PDPPPPMNAT 2.16.840.1.113883.5.4 paid payee payable prior-period manual amount
0-L PDPPPPMNCT 2.16.840.1.113883.5.4 paid payee payable prior-period manual count
0-L PDPPSPELAT 2.16.840.1.113883.5.4 paid payee payable same-period electronic amount
0-L PDPPSPELCT 2.16.840.1.113883.5.4 paid payee payable same-period electronic count
0-L PDPPSPMNAT 2.16.840.1.113883.5.4 paid payee payable same-period manual amount
0-L PDPPSPMNCT 2.16.840.1.113883.5.4 paid payee payable same-period manual count
0-L SBBLELAT 2.16.840.1.113883.5.4 submitted billed electronic amount
0-L SBBLELCT 2.16.840.1.113883.5.4 submitted billed electronic count
0-L SBNFELAT 2.16.840.1.113883.5.4 submitted nullified electronic amount
0-L SBNFELCT 2.16.840.1.113883.5.4 submitted cancelled electronic count
0-L SBPDELAT 2.16.840.1.113883.5.4 submitted pending electronic amount
0-L SBPDELCT 2.16.840.1.113883.5.4 submitted pending electronic count
0-L COVGE 2.16.840.1.113883.5.4 coverage problem
0-L EFORM 2.16.840.1.113883.5.4 electronic form to follow
0-L FAX 2.16.840.1.113883.5.4 fax to follow
0-L GFTH 2.16.840.1.113883.5.4 good faith indicator
0-L LATE 2.16.840.1.113883.5.4 late invoice
0-L MANUAL 2.16.840.1.113883.5.4 manual review
0-L OOJ 2.16.840.1.113883.5.4 out of jurisdiction
0-L ORTHO 2.16.840.1.113883.5.4 orthodontic service
0-L PAPER 2.16.840.1.113883.5.4 paper documentation to follow
0-L PIE 2.16.840.1.113883.5.4 public insurance exhausted
0-L PYRDELAY 2.16.840.1.113883.5.4 delayed by a previous payor
0-L REFNR 2.16.840.1.113883.5.4 referral not required
0-L REPSERV 2.16.840.1.113883.5.4 repeated service
0-L UNRELAT 2.16.840.1.113883.5.4 unrelated service
0-L VERBAUTH 2.16.840.1.113883.5.4 verbal authorization
0-L CARELIST 2.16.840.1.113883.5.4 care plan
0-L INTOLIST 2.16.840.1.113883.5.4 intolerance list
0-L PROBLIST 2.16.840.1.113883.5.4 problem list
0-L RISKLIST 2.16.840.1.113883.5.4 risk factors
0-L GOALLIST 2.16.840.1.113883.5.4 goal list
0-L _ActProcedureCategoryList 2.16.840.1.113883.5.4 ActProcedureCategoryList
0-L ACU 2.16.840.1.113883.5.4 short term/acute
0-L CHRON 2.16.840.1.113883.5.4 continuous/chronic
0-L ONET 2.16.840.1.113883.5.4 one time
0-L PRN 2.16.840.1.113883.5.4 as needed
0-L CURMEDLIST 2.16.840.1.113883.5.4 current medication list
0-L DISCMEDLIST 2.16.840.1.113883.5.4 discharge medication list
0-L HISTMEDLIST 2.16.840.1.113883.5.4 medication history
0-L _DEADrugSchedule 2.16.840.1.113883.5.4 DEADrugSchedule
0-L INV 2.16.840.1.113883.5.4 investigational
0-L LU 2.16.840.1.113883.5.4 limited use
0-L SA 2.16.840.1.113883.5.4 special authorization
0-L SAC 2.16.840.1.113883.5.4 special access
0-L VRFPAPER 2.16.840.1.113883.5.4 verify paper
0-L _ActOrderCode 2.16.840.1.113883.5.4 ActOrderCode
0-L ACH 2.16.840.1.113883.5.4 Automated Clearing House
0-L CHK 2.16.840.1.113883.5.4 Cheque
0-L DDP 2.16.840.1.113883.5.4 Direct Deposit
0-L NON 2.16.840.1.113883.5.4 Non-Payment Data
0-L DF 2.16.840.1.113883.5.4 Daily Fill
0-L SO 2.16.840.1.113883.5.4 Script Owing
0-L FFP 2.16.840.1.113883.5.4 First Fill - Part Fill
0-L TF 2.16.840.1.113883.5.4 Trial Fill
0-L FS 2.16.840.1.113883.5.4 Floor stock
0-L MS 2.16.840.1.113883.5.4 Manufacturer Sample
0-L RFCS 2.16.840.1.113883.5.4 refill complete partial strength
0-L RFFS 2.16.840.1.113883.5.4 refill partial strength (first fill this facility)
0-L RFPS 2.16.840.1.113883.5.4 refill part fill partial strength
0-L RFS 2.16.840.1.113883.5.4 refill partial strength
0-L TBS 2.16.840.1.113883.5.4 trial balance partial strength
0-L UD 2.16.840.1.113883.5.4 Unit Dose
0-L COVPOL 2.16.840.1.113883.5.4 benefit policy
0-L _ActPrivilegeCategorization 2.16.840.1.113883.5.4 ActPrivilegeCategorization
0-L _ActMedicalBillableServiceCode 2.16.840.1.113883.5.4 ActMedicalBillableServiceCode
0-L _ActNonMedicalBillableServiceCode 2.16.840.1.113883.5.4 ActNonMedicalBillableServiceCode
0-L _ActOralHealthProcedureCode 2.16.840.1.113883.5.4 ActOralHealthProcedureCode
0-L RENT 2.16.840.1.113883.5.4 Rent
0-L SALE 2.16.840.1.113883.5.4 Sale
0-L _ActRegistryCode 2.16.840.1.113883.5.4 ActRegistryCode
0-L _ActSecurityObjectCode 2.16.840.1.113883.5.4 ActSecurityObjectCode
0-L ACID 2.16.840.1.113883.5.4 Acidification
0-L ALK 2.16.840.1.113883.5.4 Alkalization
0-L DEFB 2.16.840.1.113883.5.4 Defibrination
0-L FILT 2.16.840.1.113883.5.4 Filtration
0-L LDLP 2.16.840.1.113883.5.4 LDL Precipitation
0-L NEUT 2.16.840.1.113883.5.4 Neutralization
0-L RECA 2.16.840.1.113883.5.4 Recalcification
0-L UFIL 2.16.840.1.113883.5.4 Ultrafiltration
0-L ARTBLD 2.16.840.1.113883.5.4 ActSpecObsArtBldCode
0-L AUTO-HIGH 2.16.840.1.113883.5.4 Auto-High Dilution
0-L AUTO-LOW 2.16.840.1.113883.5.4 Auto-Low Dilution
0-L PRE 2.16.840.1.113883.5.4 Pre-Dilution
0-L RERUN 2.16.840.1.113883.5.4 Rerun Dilution
0-L EVNFCTS 2.16.840.1.113883.5.4 ActSpecObsEvntfctsCode
0-L FIBRIN 2.16.840.1.113883.5.4 Fibrin
0-L HEMOLYSIS 2.16.840.1.113883.5.4 Hemolysis
0-L ICTERUS 2.16.840.1.113883.5.4 Icterus
0-L LIPEMIA 2.16.840.1.113883.5.4 Lipemia
0-L AVAILABLE 2.16.840.1.113883.5.4 Available Volume
0-L CONSUMPTION 2.16.840.1.113883.5.4 Consumption Volume
0-L CURRENT 2.16.840.1.113883.5.4 Current Volume
0-L INITIAL 2.16.840.1.113883.5.4 Initial Volume
0-L DRUG 2.16.840.1.113883.5.4 Drug therapy
0-L BOOSTER 2.16.840.1.113883.5.4 Booster Immunization
0-L INITIMMUNIZ 2.16.840.1.113883.5.4 Initial Immunization
0-L _AdvanceBeneficiaryNoticeType 2.16.840.1.113883.5.4 AdvanceBeneficiaryNoticeType
0-L CIRCLE 2.16.840.1.113883.5.4 circle
0-L ELLIPSE 2.16.840.1.113883.5.4 ellipse
0-L POINT 2.16.840.1.113883.5.4 point
0-L POLY 2.16.840.1.113883.5.4 polyline
0-L BR 2.16.840.1.113883.5.4 breikost (GE)
0-L DM 2.16.840.1.113883.5.4 diabetes mellitus diet
0-L FAST 2.16.840.1.113883.5.4 fasting
0-L GF 2.16.840.1.113883.5.4 gluten free
0-L LF 2.16.840.1.113883.5.4 low fat
0-L LP 2.16.840.1.113883.5.4 low protein
0-L LQ 2.16.840.1.113883.5.4 liquid
0-L LS 2.16.840.1.113883.5.4 low sodium
0-L N 2.16.840.1.113883.5.4 normal diet
0-L NF 2.16.840.1.113883.5.4 no fat
0-L PAF 2.16.840.1.113883.5.4 phenylalanine free
0-L PAR 2.16.840.1.113883.5.4 parenteral
0-L RD 2.16.840.1.113883.5.4 reduction diet
0-L SCH 2.16.840.1.113883.5.4 schonkost (GE)
0-L T 2.16.840.1.113883.5.4 tea only
0-L VLI 2.16.840.1.113883.5.4 low valin, leucin, isoleucin
0-L NAT 2.16.840.1.113883.5.4 Insufficient authorization
0-L BUS 2.16.840.1.113883.5.4 business constraint violation
0-L CODE_DEPREC 2.16.840.1.113883.5.4 code has been deprecated
0-L ABUSE 2.16.840.1.113883.5.4 commonly abused/misused alert
0-L DUPTHPCLS 2.16.840.1.113883.5.4 duplicate therapeutic alass alert
0-L DUPTHPGEN 2.16.840.1.113883.5.4 duplicate generic alert
0-L FRAUD 2.16.840.1.113883.5.4 potential fraud
0-L PLYDOC 2.16.840.1.113883.5.4 Poly-orderer Alert
0-L PLYPHRM 2.16.840.1.113883.5.4 Poly-supplier AlertPoly-pharmacy Alert
0-L DOSECOND 2.16.840.1.113883.5.4 dosage-condition alert
0-L DOSEDURHIND 2.16.840.1.113883.5.4 Dose-Duration High for Indication Alert
0-L DOSEDURLIND 2.16.840.1.113883.5.4 Dose-Duration Low for Indication Alert
0-L DOSEHIND 2.16.840.1.113883.5.4 High Dose for Indication Alert
0-L DOSEHINDA 2.16.840.1.113883.5.4 High Dose for Age Alert
0-L DOSEHINDSA 2.16.840.1.113883.5.4 High Dose for Height/Surface Area Alert
0-L DOSEHINDW 2.16.840.1.113883.5.4 High Dose for Weight Alert
0-L DOSEIVLIND 2.16.840.1.113883.5.4 Dose-Interval for Indication Alert
0-L DOSELIND 2.16.840.1.113883.5.4 Low Dose for Indication Alert
0-L DOSELINDA 2.16.840.1.113883.5.4 Low Dose for Age Alert
0-L DOSELINDSA 2.16.840.1.113883.5.4 Low Dose for Height/Surface Area Alert
0-L DOSELINDW 2.16.840.1.113883.5.4 Low Dose for Weight Alert
0-L MDOSE 2.16.840.1.113883.5.4 maximum dosage reached
0-L FORMAT 2.16.840.1.113883.5.4 invalid format
0-L ILLEGAL 2.16.840.1.113883.5.4 illegal
0-L KEY204 2.16.840.1.113883.5.4 Unknown key identifier
0-L KEY205 2.16.840.1.113883.5.4 Duplicate key identifier
0-L LEN_LONG 2.16.840.1.113883.5.4 length is too long
0-L LEN_SHORT 2.16.840.1.113883.5.4 length is too short
0-L MISSCOND 2.16.840.1.113883.5.4 conditional element missing
0-L MISSMAND 2.16.840.1.113883.5.4 mandatory element missing
0-L NODUPS 2.16.840.1.113883.5.4 duplicate values are not permitted
0-L LACT 2.16.840.1.113883.5.4 Lactation Alert
0-L PREG 2.16.840.1.113883.5.4 Pregnancy Alert
0-L CREACT 2.16.840.1.113883.5.4 common reaction alert
0-L GEN 2.16.840.1.113883.5.4 Genetic Alert
0-L GEND 2.16.840.1.113883.5.4 Gender Alert
0-L LAB 2.16.840.1.113883.5.4 Lab Alert
0-L ALGY 2.16.840.1.113883.5.4 Allergy Alert
0-L INT 2.16.840.1.113883.5.4 Intolerance Alert
0-L RALG 2.16.840.1.113883.5.4 Related Allergy Alert
0-L RAR 2.16.840.1.113883.5.4 Related Prior Reaction Alert
0-L RINT 2.16.840.1.113883.5.4 Related Intolerance Alert
0-L MAXOCCURS 2.16.840.1.113883.5.4 repetitions above maximum
0-L MINOCCURS 2.16.840.1.113883.5.4 repetitions below minimum
0-L _ActFinancialDetectedIssueCode 2.16.840.1.113883.5.4 ActFinancialDetectedIssueCode
0-L FOOD 2.16.840.1.113883.5.4 Food Interaction Alert
0-L DRG 2.16.840.1.113883.5.4 Drug Interaction Alert
0-L NHP 2.16.840.1.113883.5.4 Natural Health Product Alert
0-L NONRX 2.16.840.1.113883.5.4 Non-Prescription Interaction Alert
0-L DACT 2.16.840.1.113883.5.4 drug action detected issue
0-L ALRTENDLATE 2.16.840.1.113883.5.4 end too late alert
0-L ALRTSTRTLATE 2.16.840.1.113883.5.4 start too late alert
0-L ALLDONE 2.16.840.1.113883.5.4 already performed
0-L NOTACTN 2.16.840.1.113883.5.4 no longer actionable
0-L NOTEQUIVGEN 2.16.840.1.113883.5.4 not generically equivalent alert
0-L NOTEQUIVTHER 2.16.840.1.113883.5.4 therapeutically equivalent alert
0-L INTERVAL 2.16.840.1.113883.5.4 outside requested time
0-L MINFREQ 2.16.840.1.113883.5.4 too soon within frequency based on the usage
0-L HELD 2.16.840.1.113883.5.4 held/suspended alert
0-L TOOLATE 2.16.840.1.113883.5.4 Refill Too Late Alert
0-L TOOSOON 2.16.840.1.113883.5.4 Refill Too Soon Alert
0-L PATPREFALT 2.16.840.1.113883.5.4 violates stated preferences, alternate available
0-L _ClinicalActionDetectedIssueCode 2.16.840.1.113883.5.4 ClinicalActionDetectedIssueCode
0-L _IndividualCaseSafetyReportCriteria 2.16.840.1.113883.5.4 IndividualCaseSafetyReportCriteria
0-L _IndividualCaseSafetyReportProductCharacteristic 2.16.840.1.113883.5.4 IndividualCaseSafetyReportProductCharacteristic
0-L 21611-9 2.16.840.1.113883.5.4 age patient qn est
0-L 21612-7 2.16.840.1.113883.5.4 age patient qn reported
0-L 29553-5 2.16.840.1.113883.5.4 age patient qn calc
0-L 30525-0 2.16.840.1.113883.5.4 age patient qn definition
0-L 30972-4 2.16.840.1.113883.5.4 age at onset of adverse event
0-L REP_HALF_LIFE 2.16.840.1.113883.5.4 representative half-life
0-L SPLCOATING 2.16.840.1.113883.5.4 coating
0-L SPLCOLOR 2.16.840.1.113883.5.4 color
0-L SPLIMAGE 2.16.840.1.113883.5.4 image
0-L SPLIMPRINT 2.16.840.1.113883.5.4 imprint
0-L SPLSCORING 2.16.840.1.113883.5.4 scoring
0-L SPLSHAPE 2.16.840.1.113883.5.4 shape
0-L SPLSIZE 2.16.840.1.113883.5.4 size
0-L SPLSYMBOL 2.16.840.1.113883.5.4 symbol
0-L _ObservationActAgeGroupType 2.16.840.1.113883.5.4 ObservationActAgeGroupType
0-L _ActPrivilegeCategorizationType 2.16.840.1.113883.5.4 ActPrivilegeCategorizationType
0-L _AdverseSubstanceAdministrationEventActionTakenType 2.16.840.1.113883.5.4 AdverseSubstanceAdministrationEventActionTakenType
0-L ANNDI 2.16.840.1.113883.5.4 diagnostic image note`
0-L ANNGEN 2.16.840.1.113883.5.4 general note
0-L ANNLAB 2.16.840.1.113883.5.4 laboratory note
0-L ANNMED 2.16.840.1.113883.5.4 medication note
0-L _ECGAnnotationType 2.16.840.1.113883.5.4 ECGAnnotationType
0-L _CommonClinicalObservationType 2.16.840.1.113883.5.4 CommonClinicalObservationType
0-L _FDALabelData 2.16.840.1.113883.5.4 FDALabelData
0-L GENE 2.16.840.1.113883.5.4 gene
0-L _IndividualCaseSafetyReportType 2.16.840.1.113883.5.4 Individual Case Safety Report Type
0-L _ObservationAllergyTestCode 2.16.840.1.113883.5.4 observation allergy test
0-L _ObservationAllergyTestType 2.16.840.1.113883.5.4 ObservationAllergyTestType
0-L _ObservationCausalityAssessmentType 2.16.840.1.113883.5.4 observation causality assessment
0-L _ObservationDosageDefinitionPreconditionType 2.16.840.1.113883.5.4 observation dosage definition precondition type
0-L _ObservationGenomicFamilyHistoryType 2.16.840.1.113883.5.4 ObservationGenomicFamilyHistoryType
0-L _ObservationIndicationType 2.16.840.1.113883.5.4 ObservationIndicationType
0-L AIRTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 airborne transmission
0-L ANANTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 animal to animal transmission
0-L ANHUMTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 animal to human transmission
0-L BDYFLDTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 body fluid contact transmission
0-L BLDTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 blood borne transmission
0-L DERMTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 transdermal transmission
0-L ENVTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 environmental exposure transmission
0-L FECTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 fecal-oral transmission
0-L FOMTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 fomite transmission
0-L FOODTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 food-borne transmission
0-L HUMHUMTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 human to human transmission
0-L INDTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 indeterminate disease transmission mode
0-L LACTTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 lactation transmission
0-L NOSTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 nosocomial transmission
0-L PARTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 parenteral transmission
0-L PLACTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 transplacental transmission
0-L SEXTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 sexual transmission
0-L TRNSFTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 transfusion transmission
0-L VECTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 vector-borne transmission
0-L WATTRNS 2.16.840.1.113883.5.4 water-borne transmission
0-L _ObservationIssueTriggerMeasuredObservationType 2.16.840.1.113883.5.4 ObservationIssueTriggerMeasuredObservationType
0-L _ObservationQueryMatchType 2.16.840.1.113883.5.4 ObservationQueryMatchType
0-L _ECGObservationSequenceType 2.16.840.1.113883.5.4 ECGObservationSequenceType
0-L TIME_ABSOLUTE 2.16.840.1.113883.5.4 absolute time sequence
0-L TIME_RELATIVE 2.16.840.1.113883.5.4 relative time sequence
0-L REPRESENTATIVE_BEAT 2.16.840.1.113883.5.4 ECG representative beat waveforms
0-L RHYTHM 2.16.840.1.113883.5.4 ECG rhythm waveforms
0-L _ObservationVisionPrescriptionType 2.16.840.1.113883.5.4 ObservationVisionPrescriptionType
0-L _PatientCharacteristicObservationType 2.16.840.1.113883.5.4 PatientCharacteristicObservationType
0-L _SimpleMeasurableClinicalObservationType 2.16.840.1.113883.5.4 SimpleMeasurableClinicalObservationType
0-L ADVERSE_REACTION 2.16.840.1.113883.5.4 Adverse Reaction
0-L ASSERTION 2.16.840.1.113883.5.4 Assertion
0-L CASESER 2.16.840.1.113883.5.4 case seriousness criteria
0-L ADMDX 2.16.840.1.113883.5.4 admitting diagnosis
0-L DISDX 2.16.840.1.113883.5.4 discharge diagnosis
0-L INTDX 2.16.840.1.113883.5.4 intermediate diagnosis
0-L NOI 2.16.840.1.113883.5.4 nature of injury
0-L GISTIER 2.16.840.1.113883.5.4 GIS tier
0-L DALG 2.16.840.1.113883.5.4 Drug Allergy
0-L EALG 2.16.840.1.113883.5.4 Environmental Allergy
0-L FALG 2.16.840.1.113883.5.4 Food Allergy
0-L DNAINT 2.16.840.1.113883.5.4 Drug Non-Allergy Intolerance
0-L ENAINT 2.16.840.1.113883.5.4 Environmental Non-Allergy Intolerance
0-L FNAINT 2.16.840.1.113883.5.4 Food Non-Allergy Intolerance
0-L SEV 2.16.840.1.113883.5.4 Severity Observation
0-L C 2.16.840.1.113883.5.4 corrected
0-L DRUGPRG 2.16.840.1.113883.5.4 drug program
0-L F 2.16.840.1.113883.5.4 final
0-L PRLMN 2.16.840.1.113883.5.4 preliminary
0-L STORE 2.16.840.1.113883.5.4 Storage
0-L SUBSIDFFS 2.16.840.1.113883.5.4 subsidized fee for service program
0-L UDE 2.16.840.1.113883.5.4 unit dose equivalent
0-L WRKCOMP 2.16.840.1.113883.5.4 (workers compensation program
0-L EM 2.16.840.1.113883.5.4 Emergency Supply
0-L FF 2.16.840.1.113883.5.4 First Fill
0-L FFC 2.16.840.1.113883.5.4 First Fill - Complete
0-L RF 2.16.840.1.113883.5.4 Refill
0-L RFC 2.16.840.1.113883.5.4 Refill - Complete
0-L RFF 2.16.840.1.113883.5.4 Refill - First fill this facility
0-L RFP 2.16.840.1.113883.5.4 Refill - Part Fill
0-L TB 2.16.840.1.113883.5.4 Trial Balance
0-L INSPAR 2.16.840.1.113883.5.4 Insufficient detail in parameters to respond to query
0-L PARAOB 2.16.840.1.113883.5.4 Parameter out of bounds
0-L QABRTTI 2.16.840.1.113883.5.4 Server side has nullified query session due to query continuation timeout
0-L QTITI 2.16.840.1.113883.5.4 Query time interval timeout
0-L COND 2.16.840.1.113883.5.4 Condition Alert
0-L DUPTHPY 2.16.840.1.113883.5.4 Duplicate Therapy Alert
0-L DX 2.16.840.1.113883.5.4 ObservationDiagnosisTypes
0-L OINT 2.16.840.1.113883.5.4 Intolerance
0-L ALG 2.16.840.1.113883.5.4 Allergy
0-L DINT 2.16.840.1.113883.5.4 Drug Intolerance
0-L EINT 2.16.840.1.113883.5.4 Environmental Intolerance
0-L FINT 2.16.840.1.113883.5.4 Food Intolerance
0-L NAINT 2.16.840.1.113883.5.4 Non-Allergy Intolerance
0-L INTLRNC 2.16.840.1.113883.5.4 Intolerance
0-L CI 2.16.840.1.113883.5.4 Contra-indicatie
0-L DERCI 2.16.840.1.113883.5.4 Afgeleide contra-indicatie
0-L IMP 2.16.840.1.113883.5.4 Inpatient Encounter
0-L MEDLIST 2.16.840.1.113883.5.4 Medication List
0-L RXNASSESS 2.16.840.1.113883.5.4 Assessment Type
0-L BEZW 2.16.840.1.113883.5.4 Bezwaar
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

ActPriority Act Priority 2011-12-12
A set of codes (e.g., for routine, emergency), specifying the urgency under which the Act happened, can happen, is happening, is intended to happen, or is requested/demanded to happen.

Omschrijving
A set of codes (e.g., for routine, emergency), specifying the urgency under which the Act happened, can happen, is happening, is intended to happen, or is requested/demanded to happen.
Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum
ActPriority 2.16.840.1.113883.2.4.11.99991 2011-12-12
bron codesysteem:
 • 2.16.840.1.113883.5.7
Niveau/ Type Code Codesysteem Weergavenaam Omschrijving
0-L A 2.16.840.1.113883.5.7 ASAP
0-L CR 2.16.840.1.113883.5.7 callback results
0-L CSP 2.16.840.1.113883.5.7 callback placer for scheduling
0-L CSR 2.16.840.1.113883.5.7 contact recipient for scheduling
0-L EL 2.16.840.1.113883.5.7 elective
0-L EM 2.16.840.1.113883.5.7 emergency
0-L P 2.16.840.1.113883.5.7 preop
0-L PRN 2.16.840.1.113883.5.7 as needed
0-L R 2.16.840.1.113883.5.7 routine
0-L RR 2.16.840.1.113883.5.7 rush reporting
0-L S 2.16.840.1.113883.5.7 stat
0-L T 2.16.840.1.113883.5.7 timing critical
0-L UD 2.16.840.1.113883.5.7 use as directed
0-L UR 2.16.840.1.113883.5.7 urgent
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

ActStatus Act Status 2011-12-12

Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum
ActStatus 2.16.840.1.113883.2.4.11.99992 2011-12-12
bron codesysteem:
 • 2.16.840.1.113883.5.14
Niveau/ Type Code Codesysteem Weergavenaam Omschrijving
0-L normal 2.16.840.1.113883.5.14 normal
0-L aborted 2.16.840.1.113883.5.14 aborted
0-L active 2.16.840.1.113883.5.14 active
0-L cancelled 2.16.840.1.113883.5.14 cancelled
0-L completed 2.16.840.1.113883.5.14 completed
0-L held 2.16.840.1.113883.5.14 held
0-L new 2.16.840.1.113883.5.14 new
0-L suspended 2.16.840.1.113883.5.14 suspended
0-L nullified 2.16.840.1.113883.5.14 nullified
0-L obsolete 2.16.840.1.113883.5.14 obsolete
0-L executing 2.16.840.1.113883.5.14 executing
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

AdministrativeGender Administratieve geslachten 2011-12-12
Deze tabel omvat geslachtscodes

Omschrijving
Deze tabel omvat geslachtscodes
Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum
AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.2.4.11.1 2011-12-12
bron codesysteem:
 • 2.16.840.1.113883.5.1 AdministrativeGender
Niveau/ Type Code Codesysteem Weergavenaam Omschrijving
0-L F AdministrativeGender Vrouw
0-L M AdministrativeGender Man
0-L UN AdministrativeGender Niet-gedifferentieerd
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

Confidentiality 2011-12-12

Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum
Confidentiality 2.16.840.1.113883.2.4.11.99993 2011-12-12
bron codesysteem:
 • 2.16.840.1.113883.5.25 Confidentiality
Niveau/ Type Code Codesysteem Weergavenaam Omschrijving
0-L N Confidentiality Normal
0-L R Confidentiality Beperkt
0-L V Confidentiality Zeer beperkt
0-L ETH Confidentiality Alcohol of drugs
0-L HIV Confidentiality HIV of AIDS
0-L PSY Confidentiality Psychiatrie
0-L SDV Confidentiality Seksueel of huiselijk geweld
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

Contactwijze NHG HIS tabel 14 Contactwijze versie 7 2011-09-01

Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum
Contactwijze 2.16.840.1.113883.2.4.11.999103 2011-09-01
bron codesysteem:
 • 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14
Niveau/ Type Code Codesysteem Weergavenaam Omschrijving
0-L 01 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 visite
0-L 02 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 nacht/dienst visite
0-L 03 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 consult
0-L 04 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 nacht/dienst consult
0-L 05 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 telefonisch contact
0-L 06 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 nacht/dienst telefonisch consult
0-D 07 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 vervallen
0-L 08 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 postverwerking
0-L 09 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 overleg
0-D 10 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 herhaalrecept
0-L 11 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 notitie/memo
0-L 12 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 e-consult

UNK NullFlavor onbekend
OTH NullFlavor overig
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.
Andere versies van deze waardenlijst
 • 2011-08-01
 • 2011-07-01

Contactwijze NHG HIS tabel 14 Contactwijze versie 4 2011-08-01

Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum
Contactwijze 2.16.840.1.113883.2.4.11.999102 2011-08-01
bron codesysteem:
 • 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14
Niveau/ Type Code Codesysteem Weergavenaam Omschrijving
0-L 01 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 visite
0-L 02 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 nacht/dienst visite
0-L 03 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 consult
0-L 04 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 nacht/dienst consult
0-L 05 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 telefonisch contact
0-L 06 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 nacht/dienst telefonisch consult
0-D 07 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 vervallen
0-L 08 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 postverwerking
0-L 09 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 overleg
0-D 10 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 herhaalrecept
0-L 11 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 notitie/memo
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.
Andere versies van deze waardenlijst
 • 2011-09-01
 • 2011-07-01

Contactwijze NHG HIS tabel 14 Contactwijze versie 3 2011-07-01

Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum
Contactwijze 2.16.840.1.113883.2.4.11.999101 2011-07-01
bron codesysteem:
 • 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14
Niveau/ Type Code Codesysteem Weergavenaam Omschrijving
0-L 01 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 visite
0-L 02 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 nacht/dienst visite
0-L 03 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 consult
0-L 04 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 nacht/dienst consult
0-L 05 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 telefonisch contact
0-L 06 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 nacht/dienst telefonisch consult
0-D 07 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 vervallen
0-L 08 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 postverwerking
0-L 09 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 overleg
0-L 10 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 herhaalrecept
0-L 11 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 notitie/memo
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.
Andere versies van deze waardenlijst
 • 2011-09-01
 • 2011-08-01

Journaalregeltypen 2011-12-12

Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum
Journaalregeltypen 2.16.840.1.113883.2.4.11.99999 2011-12-12
bron codesysteem:
 • 2.16.840.1.113883.2.4.4.32.2
Niveau/ Type Code Codesysteem Weergavenaam Omschrijving
0-L S 2.16.840.1.113883.2.4.4.32.2 Subjectief
0-L O 2.16.840.1.113883.2.4.4.32.2 Objectief
0-L E 2.16.840.1.113883.2.4.4.32.2 Evaluatie
0-L P 2.16.840.1.113883.2.4.4.32.2 Plan
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

MaritalStatus Burgerlijke staat 2011-12-12
Deze tabel omvat codes voor burgerlijke staat

Omschrijving
Deze tabel omvat codes voor burgerlijke staat
Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum
MaritalStatus 2.16.840.1.113883.2.4.11.99998 2011-12-12
bron codesysteem:
 • 2.16.840.1.113883.5.2
Niveau/ Type Code Codesysteem Weergavenaam Omschrijving
0-L A 2.16.840.1.113883.5.2 Huwelijk ontbonden
0-L D 2.16.840.1.113883.5.2 Gescheiden
0-L I 2.16.840.1.113883.5.2 Interlocutory
0-L L 2.16.840.1.113883.5.2 Gescheiden van tafel en bed
0-L M 2.16.840.1.113883.5.2 Gehuwd
0-L P 2.16.840.1.113883.5.2 Polygaam
0-L S 2.16.840.1.113883.5.2 Alleenstaand
0-L T 2.16.840.1.113883.5.2 Samenwonend
0-L W 2.16.840.1.113883.5.2 Weduwe/weduwnaar
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

NoteCategory Note Category 2011-12-12

Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum
NoteCategory 2.16.840.1.113883.2.4.11.99996 2011-12-12
bron codesysteem:
 • 2.16.840.1.113883.5.4
Niveau/ Type Code Codesysteem Weergavenaam Omschrijving
0-L SOS 2.16.840.1.113883.5.4 SOS-notitie
0-L WNN 2.16.840.1.113883.5.4 Waarneemnotitie
0-L SOC 2.16.840.1.113883.5.4 Sociale gegevens
0-L ATT 2.16.840.1.113883.5.4 Regels met een hoge attentiewaarde
0-L REP 2.16.840.1.113883.5.4 Reanimatiebeleid
0-L WIL 2.16.840.1.113883.5.4 Levenstestament
0-L COD 2.16.840.1.113883.5.4 Codicil
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

ObservationInterpretation Observation Interpretation 2011-12-12

Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum
ObservationInterpretation 2.16.840.1.113883.2.4.11.99995 2011-12-12
bron codesysteem:
 • 2.16.840.1.113883.5.83
Niveau/ Type Code Codesysteem Weergavenaam Omschrijving
0-L B 2.16.840.1.113883.5.83 better
0-L D 2.16.840.1.113883.5.83 decreased
0-L U 2.16.840.1.113883.5.83 increased
0-L W 2.16.840.1.113883.5.83 worse
0-L < 2.16.840.1.113883.5.83 low off scale
0-L > 2.16.840.1.113883.5.83 high off scale
0-S A 2.16.840.1.113883.5.83 Abnormal
1-S AA 2.16.840.1.113883.5.83 Abnormal Alert
2-L   HH 2.16.840.1.113883.5.83 High Alert
2-L   LL 2.16.840.1.113883.5.83 Low Alert
1-S H 2.16.840.1.113883.5.83 High
2-L   HH 2.16.840.1.113883.5.83 High Alert
1-S L 2.16.840.1.113883.5.83 Low
2-L   LL 2.16.840.1.113883.5.83 Low Alert
0-L N 2.16.840.1.113883.5.83 normal
0-L I 2.16.840.1.113883.5.83 intermediate
0-L MS 2.16.840.1.113883.5.83 moderately susceptible
0-L R 2.16.840.1.113883.5.83 resistent
0-L S 2.16.840.1.113883.5.83 susceptible
0-L VS 2.16.840.1.113883.5.83 very susceptible
0-L EX 2.16.840.1.113883.5.83 extreme
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

UncertaintyCodeUncertainty Uncertainty Code (uncertainty only) 2011-12-12

Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum
UncertaintyCodeUncertainty 2.16.840.1.113883.2.4.11.99988 2011-12-12
bron codesysteem:
 • 2.16.840.1.113883.5.1053
Niveau/ Type Code Codesysteem Weergavenaam Omschrijving
0-L U 2.16.840.1.113883.5.1053 uncertainty
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

Verrichtingen WCIAv3 Tabel 15 Verrichtingen 2011-12-12

Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum
Verrichtingen 2.16.840.1.113883.2.4.11.99911 2011-12-12
bron codesysteem:
 • 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15
Niveau/ Type Code Codesysteem Weergavenaam Omschrijving
0-L 117 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 consult tbv lijders aan beroepsziekten
0-L 118 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 visite tbv lijders aan beroepsziekten
0-L 121 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 toeslag farmaceutische hulp
0-L 122 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 vergoeding klaarmaken voorschrift
0-L 123 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 vergoeding klaarmaken voorschrift tijdens diensturen
0-L 141 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 hechtmateriaal
0-L 142 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 uricult
0-L 144 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 zwangerschapstest
0-L 145 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 vloeibare stikstof/histofreezer
0-L 146 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 bloedsuikerstrips
0-L 148 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 wondtoilet/wondhechting
0-L 149 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 kleine chirurgische ingreep
0-L 150 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 tape materiaal tbv enkeldistorsies
0-L 151 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 dipslides (urineweginfecties)
0-L 152 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 vasectomie
0-L 153 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 circumcisie
0-L 154 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 spirometrie
0-L 155 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 tympanogram
0-L 156 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 audiogram
0-L 157 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 oogheelkundig onderzoek
0-L 158 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 allergietesten
0-L 159 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 corticosteroid-injecties (cyriax)
0-L 160 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 instellen op insuline
0-L 161 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 tapen (incl. materiaal)
0-L 162 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 insertie iud
0-L 163 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 reizigers advisering
0-L 164 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 ECG maken
0-L 165 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 controle van insuline instelling
0-L 166 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 desensibilisatie vaccinatie
0-L 167 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 inbrengen suprapubische catheter
0-L 168 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 verwijderen hechtmateriaal
0-L 169 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 ambulante compressietherapie bij ulcus cruris
0-L 170 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 cognitieve test MMSE
0-L 171 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 MRSA kweek
0-L 172 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 doppler onderzoek van beenvaten
0-L 173 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 flebologie, wegspuiten varices
0-L 201 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 consult
0-L 202 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 consult tijdens diensturen *
0-L 203 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 extra tijdvergend consult
0-L 204 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 extra tijdvergend consult tijdens diensturen *
0-L 205 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 telefonisch consult
0-L 206 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 telefonisch consult tijdens diensturen *
0-L 207 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 extra tijdvergend telefonisch consult
0-L 208 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 extra tijdvergend telefonisch consult tijdens diensturen *
0-L 211 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 visite
0-L 212 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 visite tijdens diensturen *
0-L 213 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 extra tijdvergende visite
0-L 214 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 extra tijdvergende visite tijdens diensturen *
0-L 221 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 (herhaal) recept
0-L 222 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 herhaalrecept tijdens diensturen *
0-L 230 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 km vergoeding particulieren
0-L 231 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 kort consult: laboratorium onderzoek
0-L 232 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 kort consult: vaccinatie
0-L 233 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 vaccinatie tijdens diensturen *
0-L 234 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 entstoffen
0-L 235 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 laboratoriumkosten
0-L 242 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 uitstrijkje gemaakt in het kader van bevolkingsonderzoek
0-L 243 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 griepvaccinatie
0-L 250 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 telefonische informatieverstrekking
0-L 251 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 schriftelijke informatieverstrekking
0-L 299 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 niet declareren
0-L 301 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 totale verloskundige zorg, ziekenfonds art.6.1
0-L 302 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 prenatale hulp, ziekenfonds art.6.1.a
0-L 303 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 hulp bij bevalling,ziekenfonds art.6.1.b
0-L 304 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 postnatale hulp, ziekenfonds art.6.1.c
0-L 311 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 totale verloskundige zorg
0-L 312 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 prenatale hulp
0-L 313 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 hulp bij bevalling
0-L 314 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 postnatale hulp
0-L 320 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.5.1
0-L 321 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.5.4
0-L 322 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.7.1
0-L 323 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.7.2
0-L 324 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.8
0-L 325 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.9.1.a
0-L 326 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.9.1.b
0-L 327 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.9.2
0-L 328 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.9.3
0-L 329 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.10.1
0-L 330 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.10.2
0-L 331 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.10.3
0-L 332 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.11.1
0-L 333 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.11.2
0-L 334 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.13.1.a
0-L 335 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.13.1.b
0-L 336 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.13.1.c
0-L 337 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.13.1a+b+c
0-L 338 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gedeeltelijke verloskundige hulp art.13.2
0-L 401 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 spreekuurcontrole
0-L 402 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 gericht klein onderzoek
0-L 403 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 visitecontrole
0-L 404 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 kleine keuring
0-L 405 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 periodiek geneeskundig onderzoek (beperkt)
0-L 406 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 periodiek geneeskundig onderzoek uitgebreid vlg LHV-richtlijnen
0-L 407 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 grote keuring
0-L 408 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 invaliditeitskeuring met rapport
0-L 409 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 rijbewijskeuring
0-L 412 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 bedrijfs- sollicitatiekeuring
0-L 415 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 keuring parkeerkaart kort
0-L 416 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 keuring parkeerkaart lang
0-L 417 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 scheepvaartkeuring
0-L 418 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 sportkeuring
0-L 501 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 eerste hulp
0-L 502 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 alcoholbepaling
0-L 503 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 in bewaring stellen
0-L 504 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 lijkschouw
0-L 601 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 module per consult
0-L 603 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 module per consult langer dan 20 minuten
0-L 605 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 module per telefonisch consult
0-L 607 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 module per telefonisch consult langer dan 20 minuten
0-L 611 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 module per visite
0-L 613 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 module per visite langer dan 20 minuten
0-L 621 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 module per herhaalrecept
0-L 632 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.15 module per vaccinatie
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

Vraagtypes NHG HIS tabel 45 Vraagtypes versie 10 2011-09-01

Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum
Vraagtypes 2.16.840.1.113883.2.4.11.99977 2011-09-01
bron codesysteem:
 • 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
Niveau/ Type Code Codesysteem Weergavenaam Omschrijving
0-L EK 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45 eenvoudige keuzelijst
0-L MK 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45 meervoudige keuzelijst
0-L VT 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45 vrije tekst
0-L NM 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45 numeriek
0-L DT 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45 datum
0-L JA 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45 ja/nee
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

Zorgaanvrager Zorgaanvrager (melder/verwijzer/klant) 2011-12-12

Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum
Zorgaanvrager 2.16.840.1.113883.2.4.11.99994 2011-12-12
bron codesysteem:
 • 2.16.840.1.113883.2.4.3.32.3
Niveau/ Type Code Codesysteem Weergavenaam Omschrijving
0-L 001 2.16.840.1.113883.2.4.3.32.3 Burger (via 112)
0-L 002 2.16.840.1.113883.2.4.3.32.3 Brandweer
0-L 003 2.16.840.1.113883.2.4.3.32.3 Huisartsenpost
0-L 004 2.16.840.1.113883.2.4.3.32.3 Huisarts
0-L 005 2.16.840.1.113883.2.4.3.32.3 Zorginstelling
0-L 006 2.16.840.1.113883.2.4.3.32.3 Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG)
0-L 007 2.16.840.1.113883.2.4.3.32.3 Politie
0-L 008 2.16.840.1.113883.2.4.3.32.3 Rapid Responder
0-L 009 2.16.840.1.113883.2.4.3.32.3 Verloskundige
0-L 010 2.16.840.1.113883.2.4.3.32.3 Andere MKA
0-L 99 2.16.840.1.113883.2.4.3.32.3 Overige
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

Regels

Primary Care Record Profile Query Meldkamer-PS [2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.9001] - 2011-12-28

Direction Underlying model Rule name Schematron
arrowright
initial
QUPC_IN443130NL pqr-mk-q espoed-pqr-mk-q.sch

Template Primary Care Record Profile Query Meldkamer-PS
Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.9001
Context hl7:queryByParameter
Versie geldig vanaf 2011-12-28 status active
Voorbeeld
<queryByParameter>
  <queryId extension="301" root="2.16.528.1.1007.3.3.2222.27"/>
  <statusCode code="executing"/>
  <responseModalityCode code="B"/>
  <responsePriorityCode code="I"/>
  <executionAndDeliveryTime value="20090330121540"/>
  <!-- Query Parameters -->
  <parameterList>
    <patientId>
      <value root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="100030002"/>
    </patientId>
  </parameterList>
</queryByParameter>
Element hl7:parameterList
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. * mandatory
Elementen
Element hl7:patientId
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Elementen
Element hl7:value
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Omschrijving Patient Id
CONF datatype moet "II" zijn
CONF @root moet "2.16.840.1.113883.2.4.6.3" zijn

Meldkamer-PS [2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.30] - 2011-12-28
(en-US) Nictiz Control Room-PS

Direction Underlying model Rule name Schematron
arrowleft
back
QUPC_IN443230NL pqr-mk-r espoed-pqr-mk-r.sch

Template Meldkamer-PS
Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.30
Context 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.30 (parent nodes van template id element)
Versie geldig vanaf 2011-12-28 status active
Omschrijving (en-US) Nictiz Control Room-PS
Element hl7:CareProvisionEvent
CONF optional @classCode moet "PCPR" zijn
CONF optional @moodCode moet "EVN" zijn
Elementen
Element hl7:templateId
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Voorbeeld
<templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.30"/>
CONF @root moet "2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.30" zijn

Ingevoegd van CPpart4PS
Element hl7:statusCode
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
CONF datatype moet "CS" zijn
CONF
@code moet "active" zijn
of
@code moet "completed" zijn
Voorbeeld
<statusCode code="completed"/>

Element hl7:effectiveTime
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 R
CONF datatype moet "IVL_TS" zijn
Elementen
Element hl7:low
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1
CONF datatype moet "TS" zijn

Element hl7:high
Kardinaliteit (oorspronkelijk) NP/niet aanwezig

Element hl7:width
Kardinaliteit (oorspronkelijk) NP/niet aanwezig

Element hl7:center
Kardinaliteit (oorspronkelijk) NP/niet aanwezig

Ingevoegd van RecordTarget.6.3.1.1
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Element hl7:recordTarget
CONF optional @typeCode moet "RCT" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:patient
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Zie CMET R_Patient [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18: PatientNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Author.6.3.1.2
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1
Element hl7:author
CONF optional @typeCode moet "AUT" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:assignedEntity1
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Inhoudsverantwoordelijke persoon of organisatie; bij oplevering PS door waarnemer is dit de HAP. Zie CMET R_AssignedParty [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20: AssignedPartyNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Performer.6.3.1.3
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 0 .. *
Element hl7:performer
CONF optional @typeCode moet "PRF" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:assignedEntity1
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Uitvoerder / medebehandelaar. Zie CMET R_AssignedParty [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20: AssignedPartyNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Reason.6.3.1.4
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 0 .. *
Element hl7:reason
CONF optional @typeCode moet "RSON" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Elementen
Element hl7:sequenceNumber
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 0 .. 1
CONF datatype moet "INT" zijn

Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.15 met overschreven kardinaliteit 1 .. 1 mandatory

Ingevoegd van Choice.6.3.1.6
Keuze Elementen om uit te kiezen:
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.1
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.17
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:encounter with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.3
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:act with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.9
min 1 element(en)
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 ..
Elementen
Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.1']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.1 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.17']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.17 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:encounter[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.3']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.3 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:act[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.9']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.9 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Primary Care Record Profile Query Ambulance-PS [2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.9002] - 2011-12-28

Direction Underlying model Rule name Schematron
arrowright
initial
QUPC_IN443131NL pqr-am-q espoed-pqr-am-q.sch

Template Primary Care Record Profile Query Ambulance-PS
Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.9002
Context hl7:queryByParameter
Versie geldig vanaf 2011-12-28 status active
Element hl7:parameterList
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. * mandatory
Elementen
Element hl7:patientId
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Elementen
Element hl7:value
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Omschrijving Patient Id
CONF datatype moet "II" zijn
CONF @root moet "2.16.840.1.113883.2.4.6.3" zijn

Ambulance-PS [2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.31] - 2011-12-28
(en-US) Nictiz Ambulance-PS

Direction Underlying model Rule name Schematron
arrowleft
back
QUPC_IN443231NL pqr-am-r espoed-pqr-am-r.sch

Template Ambulance-PS
Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.31
Context 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.31 (parent nodes van template id element)
Versie geldig vanaf 2011-12-28 status active
Omschrijving (en-US) Nictiz Ambulance-PS
Element hl7:CareProvisionEvent
CONF optional @classCode moet "PCPR" zijn
CONF optional @moodCode moet "EVN" zijn
Elementen
Element hl7:templateId
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Voorbeeld
<templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.31"/>
CONF @root moet "2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.31" zijn

Ingevoegd van CPpart4PS
Element hl7:statusCode
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
CONF datatype moet "CS" zijn
CONF
@code moet "active" zijn
of
@code moet "completed" zijn
Voorbeeld
<statusCode code="completed"/>

Element hl7:effectiveTime
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 R
CONF datatype moet "IVL_TS" zijn
Elementen
Element hl7:low
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1
CONF datatype moet "TS" zijn

Element hl7:high
Kardinaliteit (oorspronkelijk) NP/niet aanwezig

Element hl7:width
Kardinaliteit (oorspronkelijk) NP/niet aanwezig

Element hl7:center
Kardinaliteit (oorspronkelijk) NP/niet aanwezig

Ingevoegd van RecordTarget.6.3.1.1
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Element hl7:recordTarget
CONF optional @typeCode moet "RCT" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:patient
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Zie CMET R_Patient [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18: PatientNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Author.6.3.1.2
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1
Element hl7:author
CONF optional @typeCode moet "AUT" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:assignedEntity1
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Inhoudsverantwoordelijke persoon of organisatie; bij oplevering PS door waarnemer is dit de HAP. Zie CMET R_AssignedParty [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20: AssignedPartyNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Performer.6.3.1.3
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 0 .. *
Element hl7:performer
CONF optional @typeCode moet "PRF" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:assignedEntity1
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Uitvoerder / medebehandelaar. Zie CMET R_AssignedParty [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20: AssignedPartyNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Reason.6.3.1.4
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 0 .. *
Element hl7:reason
CONF optional @typeCode moet "RSON" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Elementen
Element hl7:sequenceNumber
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 0 .. 1
CONF datatype moet "INT" zijn

Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.15 met overschreven kardinaliteit 1 .. 1 mandatory

Ingevoegd van Choice.6.3.1.6
Keuze Elementen om uit te kiezen:
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.1
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.17
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:encounter with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.3
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:act with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.9
min 1 element(en)
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 ..
Elementen
Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.1']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.1 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.17']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.17 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:encounter[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.3']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.3 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:act[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.9']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.9 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Primary Care Record Profile Query SEH-PS [2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.9003] - 2011-12-28

Direction Underlying model Rule name Schematron
arrowright
initial
QUPC_IN443130NL pqr-sh-q espoed-pqr-sh-q.sch

Template Primary Care Record Profile Query SEH-PS
Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.9003
Context hl7:queryByParameter
Versie geldig vanaf 2011-12-28 status active
Element hl7:parameterList
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. * mandatory
Elementen
Element hl7:patientId
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Elementen
Element hl7:value
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Omschrijving Patient Id
CONF datatype moet "II" zijn
CONF @root moet "2.16.840.1.113883.2.4.6.3" zijn

SEH-PS [2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.32] - 2011-12-28
(en-US) Nictiz Emergency-PS

Direction Underlying model Rule name Schematron
arrowleft
back
QUPC_IN443232NL pqr-sh-r espoed-pqr-sh-r.sch

Template SEH-PS
Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.32
Context 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.32 (parent nodes van template id element)
Versie geldig vanaf 2011-12-28 status active
Omschrijving (en-US) Nictiz Emergency-PS
Element hl7:CareProvisionEvent
CONF optional @classCode moet "PCPR" zijn
CONF optional @moodCode moet "EVN" zijn
Elementen
Element hl7:templateId
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Voorbeeld
<templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.32"/>
CONF @root moet "2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.32" zijn

Ingevoegd van CPpart4PS
Element hl7:statusCode
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
CONF datatype moet "CS" zijn
CONF
@code moet "active" zijn
of
@code moet "completed" zijn
Voorbeeld
<statusCode code="completed"/>

Element hl7:effectiveTime
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 R
CONF datatype moet "IVL_TS" zijn
Elementen
Element hl7:low
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1
CONF datatype moet "TS" zijn

Element hl7:high
Kardinaliteit (oorspronkelijk) NP/niet aanwezig

Element hl7:width
Kardinaliteit (oorspronkelijk) NP/niet aanwezig

Element hl7:center
Kardinaliteit (oorspronkelijk) NP/niet aanwezig

Ingevoegd van RecordTarget.6.3.1.1
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Element hl7:recordTarget
CONF optional @typeCode moet "RCT" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:patient
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Zie CMET R_Patient [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18: PatientNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Author.6.3.1.2
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1
Element hl7:author
CONF optional @typeCode moet "AUT" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:assignedEntity1
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Inhoudsverantwoordelijke persoon of organisatie; bij oplevering PS door waarnemer is dit de HAP. Zie CMET R_AssignedParty [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20: AssignedPartyNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Performer.6.3.1.3
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 0 .. *
Element hl7:performer
CONF optional @typeCode moet "PRF" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:assignedEntity1
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Uitvoerder / medebehandelaar. Zie CMET R_AssignedParty [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20: AssignedPartyNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Reason.6.3.1.4
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 0 .. *
Element hl7:reason
CONF optional @typeCode moet "RSON" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Elementen
Element hl7:sequenceNumber
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 0 .. 1
CONF datatype moet "INT" zijn

Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.15 met overschreven kardinaliteit 1 .. 1 mandatory

Ingevoegd van Choice.6.5.1.1
Keuze Elementen om uit te kiezen:
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.1
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.17
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:encounter with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.3
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.6
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:act with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.9
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:act with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.10
min 1 element(en)
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 ..
Elementen
Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.1']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.1 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.17']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.17 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:encounter[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.3']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.3 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.6']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.6 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:act[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.9']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.9 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:act[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.10']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.10 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Meldkamer-terugrapportage / Meldkamerterugrapportage [2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.40] - 2012-01-04
(en-US) Nictiz Care Record Control Room Emergency Care

Direction Underlying model Rule name Schematron
arrowright
initial
REPC_IN404440NL cr-mk espoed-cr-mk.sch

Template Meldkamer-terugrapportage / Meldkamerterugrapportage
Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.40
Context 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.40 (parent nodes van template id element)
Versie geldig vanaf 2012-01-04 status active
Omschrijving (en-US) Nictiz Care Record Control Room Emergency Care
Element hl7:CareProvisionEvent
CONF optional @classCode moet "PCPR" zijn
CONF optional @moodCode moet "EVN" zijn
Elementen
Element hl7:templateId
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
CONF @root moet "2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.40" zijn

Ingevoegd van CPpart4terugrapportage
Element hl7:statusCode
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
CONF datatype moet "CS" zijn
CONF
@code moet "completed" zijn

Ingevoegd van RecordTarget.6.3.1.1
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Element hl7:recordTarget
CONF optional @typeCode moet "RCT" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:patient
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Zie CMET R_Patient [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18: PatientNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Author.6.3.1.2
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1
Element hl7:author
CONF optional @typeCode moet "AUT" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:assignedEntity1
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Inhoudsverantwoordelijke persoon of organisatie; bij oplevering PS door waarnemer is dit de HAP. Zie CMET R_AssignedParty [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20: AssignedPartyNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Performer.6.3.1.3
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 0 .. *
Element hl7:performer
CONF optional @typeCode moet "PRF" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:assignedEntity1
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Uitvoerder / medebehandelaar. Zie CMET R_AssignedParty [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20: AssignedPartyNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Reason.6.3.1.4
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. *
Element hl7:reason
CONF optional @typeCode moet "RSON" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Elementen
Element hl7:sequenceNumber
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 0 .. 1
CONF datatype moet "INT" zijn

Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.15 met overschreven kardinaliteit 1 .. 1 mandatory

Ingevoegd van Choice.6.42.1.6
Keuze Elementen om uit te kiezen:
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.100
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:act with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.101
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.107
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.108
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.120
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.109
min 1 element(en)
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 ..
Elementen
Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.100']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.100 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:act[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.101']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.101 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.107']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.107 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.108']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.108 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.120']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.120 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.109']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.109 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ambulance-terugrapportage / Ambulanceterugrapportage [2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.41] - 2012-01-04
(en-US) Nictiz Care Record Ambulance Care

Direction Underlying model Rule name Schematron
arrowright
initial
REPC_IN404441 cr-am espoed-cr-am.sch

Template Ambulance-terugrapportage / Ambulanceterugrapportage
Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.41
Context 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.41 (parent nodes van template id element)
Versie geldig vanaf 2012-01-04 status active
Omschrijving (en-US) Nictiz Care Record Ambulance Care
Element hl7:CareProvisionEvent
CONF optional @classCode moet "PCPR" zijn
CONF optional @moodCode moet "EVN" zijn
Elementen
Element hl7:templateId
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
CONF @root moet "2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.41" zijn

Ingevoegd van CPpart4terugrapportage
Element hl7:statusCode
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
CONF datatype moet "CS" zijn
CONF
@code moet "completed" zijn

Ingevoegd van RecordTarget.6.3.1.1
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Element hl7:recordTarget
CONF optional @typeCode moet "RCT" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:patient
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Zie CMET R_Patient [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18: PatientNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Author.6.3.1.2
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1
Element hl7:author
CONF optional @typeCode moet "AUT" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:assignedEntity1
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Inhoudsverantwoordelijke persoon of organisatie; bij oplevering PS door waarnemer is dit de HAP. Zie CMET R_AssignedParty [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20: AssignedPartyNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Performer.6.3.1.3
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 0 .. *
Element hl7:performer
CONF optional @typeCode moet "PRF" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:assignedEntity1
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Uitvoerder / medebehandelaar. Zie CMET R_AssignedParty [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20: AssignedPartyNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Reason.6.3.1.4
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. *
Element hl7:reason
CONF optional @typeCode moet "RSON" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Elementen
Element hl7:sequenceNumber
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 0 .. 1
CONF datatype moet "INT" zijn

Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.15 met overschreven kardinaliteit 1 .. 1 mandatory

Ingevoegd van Choice.6.43.1.2
Keuze Elementen om uit te kiezen:
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.100
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:act with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.101
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.107
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.108
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.120
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.109
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.112
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:act with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.113
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:act with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.115
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:act with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.116
min 1 element(en)
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 ..
Elementen
Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.100']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.100 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:act[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.101']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.101 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.107']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.107 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.108']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.108 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.120']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.120 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.109']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.109 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:observation[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.112']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.112 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:act[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.113']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.113 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:act[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.115']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.115 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Element hl7:pertinentInformation3
waar
[hl7:act[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.116']]]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
CONF optional @typeCode moet "PERT" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.116 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

SEH-terugrapportage / SEHterugrapportage [2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.42] - 2012-01-04
(en-US) Nictiz Care Record First Aid

Direction Underlying model Rule name Schematron
arrowright
initial
REPC_IN404442 cr-sh espoed-cr-sh.sch

Template SEH-terugrapportage / SEHterugrapportage
Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.42
Context 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.42 (parent nodes van template id element)
Versie geldig vanaf 2012-01-04 status active
Omschrijving (en-US) Nictiz Care Record First Aid
Element hl7:CareProvisionEvent
CONF optional @classCode moet "PCPR" zijn
CONF optional @moodCode moet "EVN" zijn
Elementen
Element hl7:templateId
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
CONF @root moet "2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.42" zijn

Ingevoegd van CPpart4terugrapportage
Element hl7:statusCode
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
CONF datatype moet "CS" zijn
CONF
@code moet "completed" zijn

Ingevoegd van RecordTarget.6.3.1.1
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Element hl7:recordTarget
CONF optional @typeCode moet "RCT" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:patient
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Zie CMET R_Patient [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18: PatientNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.18 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Author.6.3.1.2
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1
Element hl7:author
CONF optional @typeCode moet "AUT" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:assignedEntity1
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Inhoudsverantwoordelijke persoon of organisatie; bij oplevering PS door waarnemer is dit de HAP. Zie CMET R_AssignedParty [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20: AssignedPartyNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Performer.6.3.1.3
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 0 .. *
Element hl7:performer
CONF optional @typeCode moet "PRF" zijn
CONF optional @contextControlCode moet "OP" zijn
Elementen
Element hl7:assignedEntity1
waar
[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20']]
Kardinaliteit (oorspronkelijk) .. 1
Omschrijving Uitvoerder / medebehandelaar. Zie CMET R_AssignedParty [universal] met Template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20: AssignedPartyNL
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.20 met overschreven kardinaliteit 0 .. 1

Ingevoegd van Reason.6.3.1.4
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. *
Element hl7:reason
CONF optional @typeCode moet "RSON" zijn
CONF optional @contextConductionInd moet "true" zijn
Elementen
Element hl7:sequenceNumber
Kardinaliteit (oorspronkelijk) 0 .. 1
CONF datatype moet "INT" zijn

Kardinaliteit (oorspronkelijk) 1 .. 1 mandatory
Bevat inherited ruleset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.15 met overschreven kardinaliteit 1 .. 1 mandatory

Ingevoegd van Choice.6.44.1.2
Keuze Elementen om uit te kiezen:
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.1
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:act with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.9
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.70.5
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.108
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.120
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.109
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.110
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.111
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.112
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:act with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.113
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:act with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.114
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:act with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.115
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:act with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.116
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.117
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.118
 • hl7:pertinentInformation3 containing hl7:observation with template id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.40.119
min 1 element(en)
Kardina