Basisdataset Jeugdgezondheidszorg 3.2.2 (status: definitief)

 
 Dossiernummer: 695 1..1 (W0001, AN, Alfanumeriek 15)
 Dossier status: 696 1..1 (W0002, KL_AN, Dossier status)
 Niet gespecificeerde gegevens: G083, 1..*
 BSN: 7 0..1 (W0022, AN_EXT, BSN)
 Vreemdelingennummer: 1503 0..1 (W0674, AN_EXT, V-nummer)
 Voornaam: 6 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 Voorvoegsel geslachtsnaam: 3 0..1 (W0642, AN, Alfanumeriek 10)
 Geslachtsnaam: 4 1..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 Roepnaam: 5 0..1 (W0018, AN, Alfanumeriek 20)
 Voorvoegsel achternaam: 1 0..1 (W0642, AN, Alfanumeriek 10)
 Achternaam: 2 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 Geslacht: 19 0..1 (W0023, KL_AN, Geslacht)
 Geboortedatum: 20 1..1 (W0025, TS, Datum)
 Datum overlijden: 21 0..1 (W0025, TS, Datum)
 Woonverband ID kind: 1363 0..* (W0642, AN, Alfanumeriek 10)
 Adres kind: G001, 0..*
 Land vanwaar ingeschreven: 26 0..1 (W0014, AN_EXT, Land)
 Datum vestiging in Nederland: 27 0..* (W0025, TS, Datum)
 Datum vertrek uit Nederland: 29 0..* (W0025, TS, Datum)
 Geboorteplaats: 22 0..1 (W0670, AN, Alfanumeriek 80)
 Geboorteland: 23 0..1 (W0014, AN_EXT, Land)
 Nationaliteit: 24 0..* (W0029, AN_EXT, Nationaliteit)
 Telefoonnummer kind: G002, 0..*
 E-mail: 698 0..* (W0017, AN, Alfanumeriek 50)
 Ziektekostenverzekering: 53 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Indicatie gezag minderjarige: 631 0..1 (W0031, KL_AN, Indicatie gezag minderjarige)
 Indicatie geheim: 18 0..1 (W0032, KL_AN, Indicatie geheim)
 Asielzoekerkind: 28 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Laag- of niet geletterde: 707 0..1 (W0644, KL_AN, Laag- of niet geletterd)
 WID controle uitgevoerd: 700 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Vergewissen uitgevoerd: 1394 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 WID kind: G003, 0..*
 Contactpersoon kind: G004, 0..*
 Woonverband: G077, 0..*
 Ouder/verzorger: G014, 0..*
 Broer/zus: G018, 0..*
 Zoon/dochter: G078, 0..*
 Status in zorg: G093, 1..*
 Zorgbeëindiging: G092, 0..*
 Toestemming aan verpleegkundige vaccinaties: 469 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Datum toestemming aan verpleegkundige vaccinaties: 1383 0..1 (W0025, TS, Datum)
 Arts ID toestemming aan verpleegkundige vaccinaties: 1385 0..1 (W0063, AN_EXT, UZI nummer)
 Samenvatting 0-4: 492 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Uitvoerende JGZ‑organisatie: G085, 1..*
 Verantwoordelijke JGZ‑organisatie obv de GBA: G091, 0..*
 Huisarts: G086, 1..*
 Andere organisaties/hulpverleners: G082, 1..*
 Zorg ontvangen in gezin: 360 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Ontvangen zorg: G041, 0..*
 Voor- of buitenschoolse voorzieningen: 714 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Voor‑ of buitenschoolse voorzieningen: G006, 0..*
 Reden geen deelname aan peuterspeelzaal: 716 0..* (W0075, KL_AN, Reden geen psz/vve)
 Leerling/onderwijsnummer: 606 0..1 (W0018, AN, Alfanumeriek 20)
 School: G008, 0..*
 Informatie verstrekt over werkwijze JGZ: 476 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Toestemming overdracht dossier binnen JGZ: G011, 0..*
 Bezwaar overdracht dossier binnen JGZ: G010, 0..*
 Toestemming aanmelding LSP: G071, 0..*
 Toestemming info aan derden: G012, 0..*
 Afschrift JGZ‑dossier verstrekt: G088, 0..*
 Bezwaar wetenschappelijk onderzoek: G089, 0..*
 Papieren JGZ-dossier aanwezig: 1167 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Locatie papieren JGZ-dossier: 1168 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 Toegevoegd bestand: G072, 0..*
 Erfelijke belasting en ouderkenmerken nagevraagd: 79 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Erfelijke ziekten: G019, 0..*
 Ouderkenmerken: G020, 0..*
 Lengte biologische moeder: 238 0..1 (W0252, PQ, Lengte in millimeters)
 Methode lengtemeting moeder: 239 0..1 (W0256, KL_AN, Methode lengtemeting ouders)
 Lengte biologische vader: 240 0..1 (W0252, PQ, Lengte in millimeters)
 Methode lengtemeting vader: 241 0..1 (W0256, KL_AN, Methode lengtemeting ouders)
 Bijzonderheden lengte ouders: 808 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bedreigingen nagevraagd: 1384 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Bedreiging sociaal milieu: 481 0..* (W0118, KL_AN, Bedreiging sociaal milieu)
 Bedreiging fysiek milieu: 827 0..* (W0119, KL_AN, Bedreiging fysiek milieu)
 Risico-inventarisatie VGV: 739 0..* (W0656, KL_AN, Risico-inventarisatie VGV)
 Risico-inschatting VGV op dit moment: 1414 0..1 (W0653, KL_AN, Risico-inschatting VGV)
 Verklaring tegen VGV meegegeven: 1415 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Bijzonderheden VGV: 1416 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Graviditeit: 740 0..1 (W0122, N, Graviditeit)
 Pariteit: 741 0..1 (W0123, N, Pariteit)
 Zwangerschapsduur: 82 0..1 (W0125, PQ, Dagen)
 Medicijnen soort: 88 0..* (W0134, KL_AN, Medicijnen soort)
 Roken tijdens de zwangerschap: 91 0..1 (W0141, BL, Ja Nee Onbekend (= ASKU))
 Alcohol gebruik tijdens de zwangerschap: 92 0..1 (W0141, BL, Ja Nee Onbekend (= ASKU))
 Drugsgebruik tijdens de zwangerschap: 93 0..1 (W0141, BL, Ja Nee Onbekend (= ASKU))
 Type drugsgebruik tijdens de zwangerschap: 745 0..* (W0147, KL_AN, Type drugs)
 Bijzonderheden (vorige) zwangerschap: 619 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Duur bevalling: 97 0..1 (W0150, PQ, Tijd in uren en minuten (uumm))
 Duur uitdrijving: 98 0..1 (W0151, PQ, Tijd in minuten)
 Stuitligging laatste trimester: 1323 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Ligging bij geboorte: 100 0..1 (W0153, KL_AN, Ligging bij geboorte)
 Wijze van geboorte: 1324 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 Kleur vruchtwater: 103 0..1 (W0158, KL_AN, Kleur vruchtwater)
 3 Navelvaten: 105 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Bijzonderheden bevalling: 106 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden kraamperiode/kraamverzorging: 107 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Meerling: 108 0..1 (W0161, AN, Meerling)
 Volgnummer bij meerling: 109 0..1 (W0162, N, Volgnummer bij meerling)
 Geboortegewicht: 110 0..1 (W0260, PQ, Gewicht in grammen)
 Laagste gewicht: 111 0..1 (W0260, PQ, Gewicht in grammen)
 Geboortelengte: 112 0..1 (W0252, PQ, Lengte in millimeters)
 Hoofdomtrek bij geboorte: 113 0..1 (W0267, PQ, Hoofdomtrek in millimeters)
 Prematuur/serotien: 114 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)
 Dysmatuur: 115 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Apgar score na 1 min: 129 0..1 (W0169, N, Apgar score)
 Apgar score na 5 min: 130 0..1 (W0169, N, Apgar score)
 Toelichting Apgar score: 626 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Aangeboren afwijkingen: 131 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 Bijzonderheden temperatuurverloop: 133 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden ademhaling: 134 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden drinken: 135 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Melkvoeding op geboortedag: 747 0..1 (W0177, KL_AN, Melkvoeding)
 Melkvoeding op 8e dag: 1340 0..1 (W0177, KL_AN, Melkvoeding)
 Vitamine K toegediend/voorgeschreven: 137 0..1 (W0141, BL, Ja Nee Onbekend (= ASKU))
 Gammaglobuline toegediend tegen Hepatitis B: 138 0..1 (W0141, BL, Ja Nee Onbekend (= ASKU))
 Vaccinatie tegen Hepatitis B: 629 0..1 (W0141, BL, Ja Nee Onbekend (= ASKU))
 Periode: G108, 0..1
 Oorzaak geel zien: 140 0..1 (W0183, KL_AN, Oorzaak geel zien)
 Therapie: 142 0..* (W0185, KL_AN, Therapie)
 Periode: G109, 0..1
 Couveuse: 144 0..1 (W0141, BL, Ja Nee Onbekend (= ASKU))
 Bijzonderheden pasgeborene en eerste levensweken: 145 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Zorgplan: G081, 1..*
 Activiteit ID: 1377 1..1 (W0642, AN, Alfanumeriek 10)
 Soort activiteit: 494 1..1 (W0188, KL_AN, Soort activiteit)
 Datum activiteit: 724 1..1 (W0025, TS, Datum)
 Status activiteit: 725 1..1 (W0190, KL_AN, Status contactmoment)
 Toelichting niet verschenen: 495 0..1 (W0191, KL_AN, Toelichting niet verschenen)
 Verzoeker activiteit: 1423 0..1 (W0659, KL_AN, Verzoeker activiteit)
 Indicatie activiteit: 1424 0..* (W0619, KL_AN, Indicatie)
 Uitvoerende activiteit ID: 730 0..1 (W0063, AN_EXT, UZI nummer)
 Uitvoerende activiteit naam: 1501 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 Begeleider: 731 0..* (W0193, KL_AN, Begeleider)
 Contact met: 1351 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 Melding VIR: G074, 0..*
 Melding AMK: G075, 0..*
 Consultatie AMK: G084, 0..*
 Anamnese nagevraagd: 148 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Anamnese: 748 1..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Ervaren gezondheid: 514 0..1 (W0195, KL_AN, Ervaren gezondheid)
 Bijzonderheden voeding/eetgedrag: 323 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Melkvoeding op dit moment: 496 0..1 (W0177, KL_AN, Melkvoeding)
 Vitamine K: 1337 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Vitamine D: 1338 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Toelichting vitamine: 1339 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden slapen/waken: 322 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden mondgedrag: 179 0..* (W0225, KL_AN, Bijzonderheden mondgedrag)
 Poetsen gebit: 188 0..1 (W0228, KL_AN, Poetsen gebit)
 Tandartsbezoek: 190 0..1 (W0229, KL_AN, Tandartsbezoek)
 Passief roken in huis: 510 0..1 (W0198, KL_AN, Passief roken in huis)
 Bijzonderheden lichaamsbeweging: 330 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden vrijetijdsbesteding: 752 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Zwemdiploma: 753 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Zwemles: 1499 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Schoolzwemmen: 1500 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Opname ziekenhuis: G087, 0..*
 Consult huisarts/specialist/derden: 754 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 (Kinder-)ziekten: 152 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 Operaties: 153 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Ongevallen: 154 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Medicijn gebruik: 155 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Ingrijpende gebeurtenissen: 755 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Algemene indruk verkregen: 756 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Interactie ouder/kind: 757 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Interactie kind/JGZ-professional: 758 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Gedrag: 759 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Stemming: 760 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Verzorging/hygiëne: 761 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Ziek: 762 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Voorkeurshouding: 763 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Lichaamskant voorkeurshouding: 764 0..1 (W0206, KL_AN, Rechts Links)
 Bijzonderheden kleur huid: 765 0..1 (W0207, KL_AN, Bijzonderheden kleur huid)
 Snel vermoeid: 766 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Snel transpireren: 767 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Anders: 768 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Lichamelijk functioneren nagevraagd: 321 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Zindelijkheid: 324 0..* (W0209, KL_AN, Ontlasten/plassen/zindelijkheid)
 Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid: 325 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Seksueel actief: 770 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Anticonceptie: 771 0..* (W0211, KL_AN, Anticonceptie)
 Adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag nagevraagd: 772 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Bijzonderheden hechting: 773 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden ouder-kind relatie: 774 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden gedrag/temperament: 328 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden karakter/persoonlijkheid: 775 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden zelfbeeld: 776 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden stemming/angsten: 777 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden ontdekkingsdrang: 778 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden zelfstandigheid: 779 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden begrijpen: 780 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden wilsontwikkeling: 781 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden omgaan met broer/zus/leeftijdgenoten: 1422 0..* (W0657, KL_AN, Bijzonderheden omgaan met broer/zus/leeftijdgenoten)
 Bijzonderheden contact met volwassenen: 782 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden omgaan met nieuwe situaties: 783 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden geweld/delinquent gedrag: 784 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden verslavingsrisico: 785 0..* (W0214, KL_AN, Bijzonderheden verslavingsrisico)
 Toelichting verslavingsrisico: 786 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Functioneren op school nagevraagd: 787 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Bijzonderheden functioneren in de klas: 790 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden indruk school: 791 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden schoolverzuim: 792 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Huid/haar/nagels onderzocht: 161 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Bijzonderheden huid/haar/nagels: 163 0..* (W0217, KL_AN, Bijzonderheden huid/haar/nagels)
 Toelichting huidaandoening: 164 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Hoofd/hals onderzocht: 167 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Hoofd: G023, 0..*
 Bijzonderheden uiterlijk oor rechts: 794 0..* (W0221, KL_AN, Bijzonderheden uiterlijk oor)
 Bijzonderheden uiterlijk oor links: 795 0..* (W0221, KL_AN, Bijzonderheden uiterlijk oor)
 Bijzonderheden trommelvlies rechts: 174 0..* (W0223, KL_AN, Bijzonderheden trommelvlies)
 Bijzonderheden trommelvlies links: 175 0..* (W0223, KL_AN, Bijzonderheden trommelvlies)
 Bijzonderheden neus: 176 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden mond/tong: 796 0..* (W0226, KL_AN, Bijzonderheden mond/tong)
 Bijzonderheden tonsillen: 184 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden hals: 797 0..* (W0227, KL_AN, Bijzonderheden hals)
 Bijzonderheden gebit/kaak: 193 0..* (W0230, KL_AN, Bijzonderheden gebit)
 Romp onderzocht: 196 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Bijzonderheden thorax: 201 0..* (W0232, KL_AN, Bijzonderheden thorax)
 Bijzonderheden longen: 202 0..* (W0233, KL_AN, Bijzonderheden longen)
 Bijzonderheden abdomen: 798 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden navel: 209 0..* (W0234, KL_AN, Bijzonderheden navel)
 Bijzonderheden lies rechts: 210 0..* (W0235, KL_AN, Bijzonderheden lies)
 Bijzonderheden lies links: 211 0..* (W0235, KL_AN, Bijzonderheden lies)
 Bewegingsapparaat onderzocht: 212 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Wervelkolom: G024, 0..*
 Hoogteverschil gibbus bij scoliose: 800 0..1 (W0239, PQ, Verschil in millimeters)
 Scoliose hoekmeting: 218 0..1 (W0240, KL_AN, Scoliose hoekmeting)
 Lichaamskant scoliose hoekmeting: 801 0..1 (W0206, KL_AN, Rechts Links)
 Heupen: G026, 0..*
 Toelichting bijzonderheden heupen: 1446 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden bovenste extremiteiten: 802 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden hand rechts: 1426 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden hand links: 1425 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Onderste extremiteiten: G028, 0..*
 Beenlengteverschil: 804 0..1 (W0239, PQ, Verschil in millimeters)
 Bijzonderheden voet rechts: 223 0..* (W0244, KL_AN, Bijzonderheden voeten)
 Bijzonderheden voet links: 805 0..* (W0244, KL_AN, Bijzonderheden voeten)
 Genitalia/puberteitsontwikkeling onderzocht: 225 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Bijzonderheden genitalia/puberteitsontwikkeling: 228 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden vulva: 230 0..* (W0247, KL_AN, Bijzonderheden vulva)
 Borstontwikkeling meisje: 317 0..1 (W0293, KL_AN, Borstontwikkeling)
 Methode onderzoek borstontwikkeling meisje: 318 0..1 (W0290, KL_AN, Methode)
 Pubesbeharing meisje: 825 0..1 (W0292, KL_AN, Pubesbeharing)
 Methode onderzoek pubesbeharing meisje: 826 0..1 (W0290, KL_AN, Methode)
 Datum menarche: 312 0..1 (W0025, TS, Datum)
 Bijzonderheden menstruatie: 824 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden penis: 232 0..* (W0248, KL_AN, Bijzonderheden penis)
 Scrotale testes: 806 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Bijzonderheden testis rechts: 422 0..* (W0250, KL_AN, Bijzonderheden testis)
 Bijzonderheden testis links: 1392 0..* (W0250, KL_AN, Bijzonderheden testis)
 Bijzonderheden scrotum rechts: 233 0..* (W0251, KL_AN, Bijzonderheden scrotum)
 Bijzonderheden scrotum links: 1393 0..* (W0251, KL_AN, Bijzonderheden scrotum)
 Ontwikkeling genitalia jongen: 313 0..1 (W0289, KL_AN, Ontwikkeling genitalia)
 Methode onderzoek ontwikkeling genitalia jongen: 314 0..1 (W0290, KL_AN, Methode)
 Pubesbeharing jongen: 315 0..1 (W0291, KL_AN, Pubesbeharing)
 Methode onderzoek pubesbeharing jongen: 316 0..1 (W0290, KL_AN, Methode)
 Bijzonderheden anus: 807 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden groei: 234 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Lengte: 235 0..1 (W0252, PQ, Lengte in millimeters)
 Methode lengtemeting: 236 0..1 (W0253, KL_AN, Methode lengtemeting)
 Groeicurve lengte naar leeftijd: 237 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)
 Target height: 809 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)
 Target Height Range: 810 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)
 Gewicht: 245 0..1 (W0260, PQ, Gewicht in grammen)
 Methode gewichtsmeting: 246 0..1 (W0261, KL_AN, Methode gewichtsmeting)
 Groeicurve gewicht naar leeftijd: 811 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)
 Groeicurve gewicht naar lengte: 812 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)
 Indruk JGZ professional gewicht/lengte: 247 0..1 (W0264, KL_AN, Indruk gewicht/lengte)
 BMI: 248 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)
 BMI-curve: 813 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)
 Gewichtsklasse op basis van BMI: 1492 0..1 (W0668, KL_AN, Gewichtsklasse op basis van BMI)
 Middelomtrek in millimeters: 1485 0..1 (W0252, PQ, Lengte in millimeters)
 Hoofdomtrek: 252 0..1 (W0267, PQ, Hoofdomtrek in millimeters)
 Groeicurve hoofdomtrek naar leeftijd: 253 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)
 Psychosociale en cognitieve ontwikkeling onderzocht: 259 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling: 265 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling: 814 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Menstekening: 1440 0..1 (W0665, KL_AN, Menstekening)
 Motorische ontwikkeling onderzocht: 268 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Bijzonderheden motorische ontwikkeling: 276 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden tonus: 269 0..1 (W0275, KL_AN, Bijzonderheden tonus)
 Bijzonderheden centraal zenuwstelsel: 271 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Lateralisatie: 815 0..1 (W0277, KL_AN, Lateralisatie)
 Bijzonderheden sensibiliteit: 1437 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Proef van Romberg: 1438 0..1 (W0663, KL_AN, Afwijkend/niet afwijkend)
 Kruis van Reitan: 1439 0..1 (W0664, KL_AN, Kruis van Reitan score)
 Spraak- en taalontwikkeling onderzocht: 294 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Meertaligheid: 301 0..1 (W0278, KL_AN, Tweetaligheid)
 Taal: G036, 0..*
 Taalsignaleringsinstrument: G073, 0..*
 Aard bijzonderheden spraak- en taalontwikkeling: 820 0..* (W0285, KL_AN, Aard bijzonderheden spraak- en taalontwikkeling)
 Toelichting aard bijzonderheden: 821 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Totaalscore SLS: 822 0..1 (W0286, N, SLS totaalscore)
 Beoordeling spraak- en taalontwikkeling Nederlands: 823 0..1 (W0287, KL_AN, Beoordeling spraak- en taalontwikkeling Nederlands)
 Verhouding draaglast-draagkracht onderzocht: 339 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Balans: 348 0..1 (W0294, KL_AN, Balans)
 Bijzonderheden verhouding draaglast-draagkracht: 349 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Voorlichting: G042, 0..*
 Hielprik afgenomen: 368 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Type hielprik: 373 0..1 (W0316, KL_AN, Type hielprik)
 Datum hielprik: 374 0..1 (W0025, TS, Datum)
 Bijzonderheden hielprikafname: 1431 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Reden niet afgenomen hielprik: 380 0..1 (W0313, KL_AN, Reden niet afgenomen hielprik)
 Reden herhaling/tweede hielprik: 379 0..1 (W0317, KL_AN, Reden herhaling/tweede hielprik)
 Uitslag: 381 0..1 (W0321, KL_AN, Uitslag)
 Setnummer vorige hielprik: 1432 0..1 (W0018, AN, Alfanumeriek 20)
 Naam uitvoerende persoon: 1411 0..1 (W0017, AN, Alfanumeriek 50)
 Uitvoerende instantie hielprik: 370 0..1 (W0017, AN, Alfanumeriek 50)
 Oogonderzoek uitgevoerd: 1379 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Bril/lenzen dragend: 831 0..1 (W0326, KL_AN, Bril/lenzen dragend)
 APK-kaart uitslag rechts: 692 0..1 (W0328, KL_AN, APK-kaart uitslag)
 APK-kaart uitslag links: 832 0..1 (W0328, KL_AN, APK-kaart uitslag)
 APK-TOV-kaart 5 meter uitslag rechts: 1418 0..1 (W0654, KL_AN, APK-TOV-kaart 5 meter uitslag)
 APK-TOV-kaart 5 meter uitslag links: 1419 0..1 (W0654, KL_AN, APK-TOV-kaart 5 meter uitslag)
 APK-TOV-kaart 4 meter uitslag rechts: 1420 0..1 (W0655, KL_AN, APK-TOV-kaart 4 meter uitslag)
 APK-TOV-kaart 4 meter uitslag links: 1421 0..1 (W0655, KL_AN, APK-TOV-kaart 4 meter uitslag)
 APK-TOV-kaart 3 meter uitslag rechts: 833 0..1 (W0330, KL_AN, APK-TOV-kaart 3 meter uitslag)
 APK-TOV-kaart 3 meter uitslag links: 834 0..1 (W0330, KL_AN, APK-TOV-kaart 3 meter uitslag)
 LH-kaart uitslag rechts: 835 0..1 (W0332, KL_AN, LH-kaart uitslag)
 LH-kaart uitslag links: 836 0..1 (W0332, KL_AN, LH-kaart uitslag)
 Landolt-C-kaart uitslag rechts: 837 0..1 (W0334, KL_AN, Landolt-C-kaart uitslag)
 Landolt-C-kaart uitslag links: 838 0..1 (W0334, KL_AN, Landolt-C-kaart uitslag)
 Conclusie visusbepaling: 408 0..1 (W0336, KL_AN, Voldoende Onvoldoende Twijfelachtig)
 Bijzonderheden visusbepaling: 839 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Reflexbeeldjes rechts: 390 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Reflexbeeldjes links: 391 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Fundusreflex rechts: 840 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Fundusreflex links: 841 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Afdektest: geen instel beweging rechts: 392 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Afdektest: geen instel beweging links: 393 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Afdektest: geen herstel beweging rechts: 394 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Afdektest: geen herstel beweging links: 395 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Volgbeweging binoculair rechts: 396 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Volgbeweging binoculair links: 397 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Volgbeweging monoculair rechts: 398 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Volgbeweging monoculair links: 399 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Pupil zwart rechts: 402 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Pupil zwart links: 403 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Pupil rond rechts: 404 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Pupil rond links: 405 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Pupilreactie rechts: 406 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Pupilreactie links: 407 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Bijzonderheden VOV-onderzoek: 842 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden inspectie oog: 851 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Ishiharatest: 852 0..1 (W0365, KL_AN, Ishiharatest)
 Dieptezien: 853 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Uitslag oogarts/orthoptist: 854 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Hartonderzoek uitgevoerd: 855 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Geruis intensiteit: G044, 0..*
 Bijzonderheden harttonen: 861 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bijzonderheden hartritme: 862 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Bloeddruk systolisch: 1486 0..1 (W0667, PQ, Bloeddruk)
 Bloeddruk diastolisch: 1487 0..1 (W0667, PQ, Bloeddruk)
 Lever: 206 0..1 (W0369, KL_AN, Vergroot Niet vergroot)
 Milt: 207 0..1 (W0369, KL_AN, Vergroot Niet vergroot)
 A. femoralis rechts: 146 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 A. femoralis links: 746 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Overige bijzonderheden hartonderzoek: 428 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Gehooronderzoek uitgevoerd: 438 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Bijzonderheden gehooronderzoek: 863 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Screeningsinstrument NGS: 1331 0..1 (W0638, KL_AN, Screeningsinstrument NGS)
 Uitslag 1e NGS rechts: 439 0..1 (W0284, KL_AN, Voldoende Onvoldoende)
 Uitslag 1e NGS links: 441 0..1 (W0284, KL_AN, Voldoende Onvoldoende)
 Uitslag 2e NGS rechts: 442 0..1 (W0284, KL_AN, Voldoende Onvoldoende)
 Uitslag 2e NGS links: 444 0..1 (W0284, KL_AN, Voldoende Onvoldoende)
 Uitslag 3e NGS rechts: 445 0..1 (W0284, KL_AN, Voldoende Onvoldoende)
 Uitslag 3e NGS links: 447 0..1 (W0284, KL_AN, Voldoende Onvoldoende)
 Gescreend in NICU: 1413 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Diagnose Audiologisch Centrum gehoor rechts: 1434 0..1 (W0661, KL_AN, Diagnose Audiologisch Centrum)
 Diagnose Audiologisch Centrum gehoor links: 1433 0..1 (W0661, KL_AN, Diagnose Audiologisch Centrum)
 Interventie Audiologisch Centrum: 1435 0..1 (W0662, KL_AN, Interventie Audiologisch Centrum)
 Toelichting interventie Audiologisch Centrum: 1436 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Testtoon aangeboden: 864 0..1 (W0378, KL_AN, Testtoon aangeboden)
 Testtoon 500 rechts: 1203 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Testtoon 500 links: 1204 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Testtoon 1000 rechts: 1205 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Testtoon 1000 links: 1206 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Testtoon 2000 rechts: 1207 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Testtoon 2000 links: 1208 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Testtoon 3000 rechts: 1209 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Testtoon 3000 links: 1210 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Testtoon 4000 rechts: 1211 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Testtoon 4000 links: 1212 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Testtoon 6000 rechts: 1213 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Testtoon 6000 links: 1214 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Uitslag gehoorscreening: 865 0..1 (W0284, KL_AN, Voldoende Onvoldoende)
 Drempel 500 rechts: 1216 0..1 (W0392, KL_AN, Testtoon waarde)
 Drempel 500 links: 1218 0..1 (W0392, KL_AN, Testtoon waarde)
 Drempel 1000 rechts: 1220 0..1 (W0392, KL_AN, Testtoon waarde)
 Drempel 1000 links: 1222 0..1 (W0392, KL_AN, Testtoon waarde)
 Drempel 2000 rechts: 1224 0..1 (W0392, KL_AN, Testtoon waarde)
 Drempel 2000 links: 1226 0..1 (W0392, KL_AN, Testtoon waarde)
 Drempel 3000 rechts: 1228 0..1 (W0392, KL_AN, Testtoon waarde)
 Drempel 3000 links: 1230 0..1 (W0392, KL_AN, Testtoon waarde)
 Drempel 4000 rechts: 1232 0..1 (W0392, KL_AN, Testtoon waarde)
 Drempel 4000 links: 1234 0..1 (W0392, KL_AN, Testtoon waarde)
 Drempel 6000 rechts: 1236 0..1 (W0392, KL_AN, Testtoon waarde)
 Drempel 6000 links: 1238 0..1 (W0392, KL_AN, Testtoon waarde)
 Audiogram: 458 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)
 Uitslag drempelonderzoek: 1239 0..1 (W0284, KL_AN, Voldoende Onvoldoende)
 Vaccinatie: G076, 0..*
 Uitslag serologisch onderzoek Hepatitis B: 869 0..1 (W0284, KL_AN, Voldoende Onvoldoende)
 BCG litteken: 5063 0..1 (W0408, KL_AN, BCG litteken)
 Reden afwijkend schema: 870 0..1 (W0429, KL_AN, Reden afwijkend schema)
 Toelichting afwijkend schema: 871 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Vaccinatieschema: G094, 0..*
 Gedragstoestand Van Wiechen: 877 0..1 (W0431, KL_AN, Gedragstoestand Van Wiechen)
 Interactie Van Wiechen: 878 0..1 (W0432, KL_AN, Interactie Van Wiechen)
 1. Ogen fixeren: 879 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 1: 880 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 2. Volgt met ogen èn hoofd 30º-0º-30º rechts: 881 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 2. Volgt met ogen èn hoofd 30º-0º-30º links: 883 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 2: 882 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 3. Handen af en toe open rechts: 884 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 3. Handen af en toe open links: 885 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 3: 1240 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 4. Kijkt naar eigen handen: 886 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 4: 1241 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 5. Speelt met handen middenvoor: 887 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 5: 1242 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 6. Pakt in rugligging voorwerp binnen bereik rechts: 888 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 6. Pakt in rugligging voorwerp binnen bereik links: 889 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 6: 1243 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 7. Pakt blokje over: 890 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 7: 1244 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 8. Houdt blokje vast, pakt er nog een in andere hand: 891 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 8: 1245 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 9. Speelt met beide voeten rechts: 892 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 9. Speelt met beide voeten links: 893 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 9: 1246 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 10. Pakt propje met duim en wijsvinger rechts: 894 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 10. Pakt propje met duim en wijsvinger links: 896 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 10: 895 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 11. Doet blokje in/uit doos rechts: 897 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 11. Doet blokje in/uit doos links: 898 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 11: 899 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 12. Speelt "geven en nemen": 900 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 12: 901 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 13. Stapelt 2 blokjes rechts: 902 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 13. Stapelt 2 blokjes links: 903 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 13: 904 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 14. Gaat op onderzoek uit: 905 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 14: 1247 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 15. Stapelt 3 blokjes rechts: 906 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 15. Stapelt 3 blokjes links: 907 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 15: 908 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 16. Doet anderen na: 909 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 16: 1248 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 17. Stapelt 6 blokjes: 910 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 17: 911 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 18. Plaatst ronde vorm in stoof: 912 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 18: 1249 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 19. Trekt kledingstuk uit: 913 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 19: 1250 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 20. Bouwt vrachtauto na: 914 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 20: 915 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 21. Plaatst 3 vormen in stoof: 916 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 21: 1251 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 22. Tekent verticale lijn na: 917 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 22: 1252 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 23. Bouwt brug na: 918 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 23: 919 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 24. Plaatst 4 vormen in stoof: 920 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 24: 1253 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 25. Trekt eigen kledingstuk aan: 921 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 25: 1254 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 26. Tekent cirkel na: 922 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 26: 1255 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 27. Houdt potlood met vingers vast: 923 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Lichaamskant VWO 27: 924 0..1 (W0671, KL_AN, Rechts Links Beide)
 Opmerking bij VWO 27: 925 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 28. Tekent kruis na: 926 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 28: 1256 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 29. Reageert op toespreken: 927 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 29: 1257 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 30. Lacht terug: 928 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 30: 1258 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 Lacht eerste keer terug: 929 0..1 (W0470, PQ, Weken)
 31. Maakt geluiden terug: 930 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 31: 1259 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 32. Maakt gevarieerde geluiden: 931 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 32: 1260 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 33. Zegt "dada-baba" of "gaga": 932 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 33: 1261 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 34. Brabbelt bij zijn spel: 933 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 34: 1262 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 35. Reageert op mondeling verzoek: 934 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 35: 1263 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 36. Zwaait "dag", "dag": 935 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 36: 1264 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 37. Zegt 2 "geluidswoorden" met begrip: 936 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 37: 1265 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 38. Begrijpt enkele dagelijks gebruikte zinnen: 937 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 38: 1266 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 39. Zegt 3 "woorden": 938 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 39: 1267 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 40. Begrijpt spelopdrachtjes: 939 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 40: 1268 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 41. Zegt "zinnen" van 2 woorden: 940 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 41: 1269 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 42. Wijst 6 lichaamsdelen aan bij pop: 941 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 42: 942 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 43. Noemt zichzelf "mij" en "ik": 943 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 43: 944 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 44. Wijst 5 plaatjes aan in boek: 945 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 44: 946 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 45. Zegt "zinnen" van 3 of meer woorden: 947 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 45: 1270 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 46. Is verstaanbaar voor bekenden: 948 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 46: 1271 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 47. Praat spontaan over gebeurtenissen thuis/speelzaal: 949 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 47: 1272 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 48. Stelt vragen naar "wie", "wat", "waar", "hoe": 950 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 48: 1273 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 49. Is goed verstaanbaar voor onderzoeker: 951 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 49: 952 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 50. Stelt vragen naar "hoeveel", "wanneer", "waarom": 953 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 50: 1274 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 51. Begrijpt analogieën en tegenstellingen: 954 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 51: 1275 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 52. Beweegt armen evenveel rechts: 955 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 52. Beweegt armen evenveel links: 956 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 52: 957 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 53. Beweegt benen evenveel rechts: 958 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 53. Beweegt benen evenveel links: 959 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 53: 960 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 54. Blijft hangen bij optillen onder de oksels: 961 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 54: 1276 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 55. Reacties bij optrekken tot zit: 962 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 55: 963 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 56. Heft kin even van onderlaag: 964 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 56: 965 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 57. Heft in buikligging hoofd tot 45º: 966 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 57: 967 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 58. Kijkt rond met 90º geheven hoofd: 968 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 58: 969 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 59. Benen gebogen of trappelen bij verticaal zwaaien rechts: 970 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 59. Benen gebogen of trappelen bij verticaal zwaaien links: 971 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 59: 972 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 60. Rolt zich om van rug naar buik en omgekeerd: 973 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 60: 974 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 61. Kan hoofd goed ophouden in zit: 975 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 61: 976 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 62. Zit op billen met gestrekte benen: 977 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 62: 1277 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 63. Zit stabiel los: 978 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 63: 979 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 64. Kruipt vooruit, buik op de grond: 980 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 64: 981 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 65. Trekt zich op tot staan: 1278 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 65: 1279 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 66. Kruipt vooruit: 982 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 66: 983 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 67. Loopt langs: 984 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 67: 985 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 68. Loopt los / loopt goed los / loopt soepel: 986 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 68: 987 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 Eerste keer los lopen: 988 0..1 (W0650, PQ, Maanden)
 69. Gooit bal zonder om te vallen: 989 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 69: 990 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 70. Raapt vanuit hurkzit iets op: 991 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 70: 992 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 71. Schopt bal weg rechts: 993 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 71. Schopt bal weg links: 994 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 71: 995 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 72. Kan in zit soepel roteren: 996 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 72: 997 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 73. Fietst (op driewieler): 998 0..1 (W0438, KL_AN, Plus Min M)
 Opmerking bij VWO 73: 1280 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 74. Springt met beide voeten tegelijk: 999 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 74: 1000 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 75. Kan minstens 5 seconden op één been staan rechts: 1001 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 75. Kan minstens 5 seconden op één been staan links: 1002 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)
 Opmerking bij VWO 75: 1003 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 Bijzonderheden Van Wiechen onderzoek: 1004 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Gebruikt hand: 1382 0..1 (W0206, KL_AN, Rechts Links)
 Observatie bij oefeningen: 1005 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Scan van oefeningenblad: 1006 0..1 (W0085, DOC, Document)
 1. Figuren natekenen - kwantiteit: 1007 0..1 (W0523, KL_AN, Figuren natekenen - kwantiteit)
 2. Lijntrekken - kwantiteit: 1008 0..1 (W0524, KL_AN, Lijntrekken - kwantiteit)
 3. Stippen zetten - kwantiteit: 1010 0..1 (W0526, KL_AN, Stippen zetten - kwantiteit)
 4. Vinger-duim oppositie - kwantiteit rechts: 1012 0..1 (W0528, KL_AN, Vinger-duim oppositie - kwantiteit)
 4. Vinger-duim oppositie - kwantiteit links: 1013 0..1 (W0528, KL_AN, Vinger-duim oppositie - kwantiteit)
 5. Oogbewegingen - kwantiteit: 1015 0..1 (W0531, KL_AN, Oogbewegingen - kwantiteit)
 6. Top-neus proef - kwantiteit rechts: 1017 0..1 (W0533, KL_AN, Top-neus proef - kwantiteit)
 6. Top-neus proef - kwantiteit links: 1018 0..1 (W0533, KL_AN, Top-neus proef - kwantiteit)
 7. Diadochokinese - kwantiteit rechts: 1019 0..1 (W0535, KL_AN, Diadochokinese - kwantiteit)
 7. Diadochokinese - kwantiteit links: 1020 0..1 (W0535, KL_AN, Diadochokinese - kwantiteit)
 8. Veter strikken - kwantiteit: 1022 0..1 (W0538, KL_AN, Veter strikken - kwantiteit)
 9. Eén been staan - kwantiteit rechts: 1023 0..1 (W0539, KL_AN, Eén been staan - kwantiteit)
 9. Eén been staan - kwantiteit links: 1024 0..1 (W0539, KL_AN, Eén been staan - kwantiteit)
 10. Hielen lopen - kwantiteit: 1026 0..1 (W0542, KL_AN, Hielen lopen - kwantiteit)
 11. Streeplopen - kwantiteit: 1028 0..1 (W0544, KL_AN, Streeplopen - kwantiteit)
 12. Hinkelen - kwantiteit rechts: 1030 0..1 (W0546, KL_AN, Hinkelen - kwantiteit)
 12. Hinkelen - kwantiteit links: 1031 0..1 (W0546, KL_AN, Hinkelen - kwantiteit)
 13. Springen - kwantiteit: 1033 0..1 (W0549, KL_AN, Springen - kwantiteit)
 2. Lijntrekken - kwaliteit: 1009 0..1 (W0525, KL_AN, Lijntrekken - kwaliteit)
 3. Pengreep - kwaliteit: 1011 0..1 (W0527, KL_AN, Pengreep - kwaliteit)
 4. Vinger-duim oppositie - kwaliteit: 1014 0..1 (W0530, KL_AN, Vinger-duim oppositie - kwaliteit)
 5. Oogbewegingen - kwaliteit: 1016 0..1 (W0532, KL_AN, Oogbewegingen - kwaliteit)
 7. Diadochokinese - kwaliteit: 1021 0..1 (W0537, KL_AN, Diadochokinese - kwaliteit)
 9. Eén been staan - kwaliteit: 1025 0..1 (W0541, KL_AN, Eén been staan - kwaliteit)
 10. Hielen lopen - kwaliteit: 1027 0..1 (W0543, KL_AN, Hielen lopen - kwaliteit)
 11. Streeplopen - kwaliteit: 1029 0..1 (W0545, KL_AN, Streeplopen - kwaliteit)
 12. Hinkelen - kwaliteit: 1032 0..1 (W0548, KL_AN, Hinkelen - kwaliteit)
 13. Springen - kwaliteit: 1034 0..1 (W0550, KL_AN, Springen - kwaliteit)
 Is er sprake van fysieke belemmeringen: 1035 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Bijzonderheden fysieke belemmeringen: 1036 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Is er sprake van negatieve kindfactoren: 1037 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Bijzonderheden negatieve kindfactoren: 1038 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Is er sprake van negatieve omgevingsfactoren: 1039 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Bijzonderheden negatieve omgevingsfactoren: 1040 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Kwantiteitscore: 1041 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)
 Percentiel: 1042 0..1 (W0555, KL_AN, Percentiel)
 Kwaliteitscore fijne motoriek: 1043 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)
 Kwaliteitscore grove motoriek: 1044 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)
 Bijzonderheden BFMT: 1045 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Screeningsinstrument psychosociale problematiek: 1341 0..1 (W0640, KL_AN, Screeningsinstrument PP)
 Datum afname SPP: 1342 0..1 (W0025, TS, Datum)
 SPP ingevuld door: 1343 0..1 (W0641, KL_AN, SPP ingevuld door)
 Plaats van afname SPP: 1344 0..1 (W0611, KL_AN, Wijze van afname)
 Bijzonderheden SPP: 1345 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
 Conclusie SPP: 1346 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Overall risicoinschatting SPARK: 1495 0..1 (W0669, KL_AN, SPARK-risicoinschatting)
 1. Houdt rekening met gevoelens van anderen: 1078 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 2. Is rusteloos: 1079 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 3. Klaagt vaak over hoofdpijn: 1080 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 4. Deelt makkelijk met andere kinderen: 1081 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 5. Heeft vaak driftbuien of woede-uitbarstingen: 1082 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 6. Is nogal op zichzelf: 1083 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 7. Is doorgaans gehoorzaam: 1084 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 8. Heeft veel zorgen: 1085 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 9. Is behulpzaam als iemand zich heeft bezeerd: 1086 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 10. Is constant aan het wiebelen of wriemelen: 1087 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 11. Heeft minstens één goede vriend of vriendin: 1088 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 12. Vecht vaak met andere kinderen of pest ze: 1089 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 13. Is vaak ongelukkig: 1090 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 14. Wordt over het algemeen aardig gevonden door andere kinderen: 1091 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 15. Is gemakkelijk afgeleid: 1092 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 16. Is zenuwachtig of zich vastklampend in nieuwe situaties: 1093 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 17. Is aardig tegen jongere kinderen: 1094 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 18. Liegt of bedriegt vaak: 1095 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 19. Wordt getreiterd of gepest door andere kinderen: 1096 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 20. Biedt vaak vrijwillig hulp aan anderen: 1097 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 21. Denkt na voor iets te doen: 1098 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 22. Pikt dingen thuis: 1099 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 23. Kan beter opschieten met volwassenen dan met andere kinderen: 1100 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 24. Is voor heel veel bang: 1101 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 25. Maakt opdrachten af: 1102 0..1 (W0572, KL_AN, Niet waar Een beetje waar Zeker waar)
 Heeft u opmerkingen?: 1103 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Denkt u over het geheel genomen dat uw kind moeilijkheden heeft op één of meer van de volgende gebieden: emoties, concentratie, gedrag of vermogen om niet andere mensen op te schieten?: 1104 0..1 (W0597, KL_AN, Moeilijkheden)
 Hoe lang bestaan deze moeilijkheden?: 1105 0..1 (W0598, KL_AN, Moeilijkheden duur)
 Maken de moeilijkheden uw kind overstuur of van slag?: 1106 0..1 (W0599, KL_AN, Moeilijkheden belasting)
 Belemmering thuis: 1107 0..1 (W0599, KL_AN, Moeilijkheden belasting)
 Belemmering vriendschappen: 1108 0..1 (W0599, KL_AN, Moeilijkheden belasting)
 Belemmering leren in de klas: 1109 0..1 (W0599, KL_AN, Moeilijkheden belasting)
 Belemmering activiteiten in de vrije tijd: 1110 0..1 (W0599, KL_AN, Moeilijkheden belasting)
 Belasten de moeilijkheden u of het gezin als geheel?: 1111 0..1 (W0599, KL_AN, Moeilijkheden belasting)
 Score emotionele problemen: 1112 0..1 (W0648, N, Score SDQ)
 Score gedragsproblemen: 1113 0..1 (W0648, N, Score SDQ)
 Score problemen leeftijdsgenoten: 1114 0..1 (W0648, N, Score SDQ)
 Score hyperactiviteit: 1115 0..1 (W0648, N, Score SDQ)
 SDQ totaal score: 1116 0..1 (W0649, N, Totaalscore SDQ)
 Score pro-sociaal gedrag: 1117 0..1 (W0648, N, Score SDQ)
 SDQ impactscore: 1447 0..1 (W0660, N, Impactscore SDQ)
 Conclusie: 482 1..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Extra zorg/interventie: 1158 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 Indicatie en interventie: G058, 0..*
 Notitieblad: 493 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 0. Stoornis: 1173 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
 1. Hoorstoornis: 1174 0..1 (W0630, KL_AN, Hoorstoornis)
 2. Stemstoornis: 1175 0..1 (W0631, KL_AN, Stemstoornis)
 3. Taalstoornis: 1176 0..* (W0632, KL_AN, Taalstoornis)
 5. Articulatie: 1177 0..1 (W0633, KL_AN, Articulatie)
 6. Nasaliteit: 1178 0..1 (W0634, KL_AN, Nasaliteit)
 7. Stoornis in vloeiendheid: 1179 0..1 (W0635, KL_AN, Stoornis in vloeiendheid)
 8. Afwijkend mondgedrag: 1180 0..1 (W0636, KL_AN, Afwijkend mondgedrag)
 9. Overig: 1181 0..1 (W0637, KL_AN, Overig logopedie)
 Toelichting aard bijzonderheden screening logopedie: 1182 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
 Dossiernummer (vrij tekstveld)
 Dossier status (keuzelijst)
 Groep G083: Niet gespecificeerde gegevens
 BSN (nummer)
 Vreemdelingennummer (nummer)
 Voornaam (vrij tekstveld)
 Voorvoegsel geslachtsnaam (vrij tekstveld)
 Geslachtsnaam (vrij tekstveld)
 Roepnaam (vrij tekstveld)
 Voorvoegsel achternaam (vrij tekstveld)
 Achternaam (vrij tekstveld)
 Geslacht (keuzelijst)
 Geboortedatum (datum)
 Datum overlijden (datum)
 Woonverband ID kind (vrij tekstveld)
 Groep G001: Adres kind
 Land vanwaar ingeschreven (nummer)
 Datum vestiging in Nederland (datum)
 Datum vertrek uit Nederland (datum)
 Geboorteplaats (vrij tekstveld)
 Geboorteland (nummer)
 Nationaliteit (nummer)
 Groep G002: Telefoonnummer kind
 E-mail (vrij tekstveld)
 Ziektekostenverzekering (ja/nee)
 Indicatie gezag minderjarige (keuzelijst)
 Indicatie geheim (keuzelijst)
 Asielzoekerkind (ja/nee)
 Laag- of niet geletterde (keuzelijst)
 WID controle uitgevoerd (ja/nee)
 Vergewissen uitgevoerd (ja/nee)
 Groep G003: WID kind
 Groep G004: Contactpersoon kind
 Groep G077: Woonverband
 Groep G014: Ouder/verzorger
 Groep G018: Broer/zus
 Groep G078: Zoon/dochter
 Groep G093: Status in zorg
 Groep G092: Zorgbeëindiging
 Toestemming aan verpleegkundige vaccinaties (ja/nee)
 Datum toestemming aan verpleegkundige vaccinaties (datum)
 Arts ID toestemming aan verpleegkundige vaccinaties (nummer)
 Samenvatting 0-4 (vrij tekstveld)
 Groep G085: Uitvoerende JGZ-organisatie
 Groep G091: Verantwoordelijke JGZ-organisatie obv de GBA
 Groep G086: Huisarts
 Groep G082: Andere organisaties/hulpverleners
 Zorg ontvangen in gezin (ja/nee)
 Groep G041: Ontvangen zorg
 Voor- of buitenschoolse voorzieningen (ja/nee)
 Groep G006: Voor- of buitenschoolse voorzieningen
 Reden geen deelname aan peuterspeelzaal (keuzelijst)
 Leerling/onderwijsnummer (vrij tekstveld)
 Groep G008: School
 Informatie verstrekt over werkwijze JGZ (ja/nee)
 Groep G011: Toestemming overdracht dossier binnen JGZ
 Groep G010: Bezwaar overdracht dossier binnen JGZ
 Groep G071: Toestemming aanmelding LSP
 Groep G012: Toestemming info aan derden
 Groep G088: Afschrift JGZ-dossier verstrekt
 Groep G089: Bezwaar wetenschappelijk onderzoek
 Papieren JGZ-dossier aanwezig (ja/nee)
 Locatie papieren JGZ-dossier (vrij tekstveld)
 Groep G072: Toegevoegd bestand
 Erfelijke belasting en ouderkenmerken nagevraagd (ja/nee)
 Groep G019: Erfelijke ziekten
 Groep G020: Ouderkenmerken
 Lengte biologische moeder (hoeveelheid)
 Methode lengtemeting moeder (keuzelijst)
 Lengte biologische vader (hoeveelheid)
 Methode lengtemeting vader (keuzelijst)
 Bijzonderheden lengte ouders (vrij tekstveld)
 Bedreigingen nagevraagd (ja/nee)
 Bedreiging sociaal milieu (keuzelijst)
 Bedreiging fysiek milieu (keuzelijst)
 Risico-inventarisatie VGV (keuzelijst)
 Risico-inschatting VGV op dit moment (keuzelijst)
 Verklaring tegen VGV meegegeven (ja/nee)