Publicaties voor Labuitwisseling (lu-)

LandingspaginaWiki LabuitwisselingOntwikkelomgeving

Actueel
DatumStatusHTMLSchematron XML Commentaar
13-12-2019 10:36 Actief2.0.0
Lab2Lab - Ballotcommentaar verwerkt
Lab2PublicHealth | Lab2Zorg - geen wijzigingen
Lab2Zorg, Lab2PublicHealth, Lab2Lab
25-05-2023 17:02 Actiefnog niet beschikbaar3.0.0-beta.2
Archief
DatumStatusHTMLSchematron XML Commentaar
14-02-2019 12:59 Obsoleet1.6.1
13-06-2018 16:47 ObsoleetVersie 1.5
Lab2Zorg - Nieuwe specificatie voor labresultaten gebaseerd op IHE XD-LAB en zib LaboratoriumUitslag 4.1 (Release 2017)
Lab2PublicHealth - geen wijzigingen t.o.v. 1.4
Lab2Lab - verduidelijkingen m.n. rondom isolaten
07-02-2018 22:23 ObsoleetVersie 1.4
Lab2Zorg (voorheen Labresultaten voor medicatiebewaking) - stabiel, ongewijzigd. Wegens verbeteringen in de schematronengine kan deze wel andere resultaten geven
Lab2PublicHealth - getest in pilotopstelling met RIVM
Lab2Lab - diverse feedbackrondes, nog geen praktijktest
11-12-2014 15:51 ObsoleetVersie 1.3 Labresultaten voor medicatiebewaking
01-10-2013 16:14 ObsoleetVersie 1.2 Labresultaten voor medicatiebewaking
24-05-2012 15:49 ObsoleetConceptoplevering t.b.v. Proof of Concept
Lab2Zorg, Lab2PublicHealth, Lab2Lab
25-08-2022 18:25 Obsoleet3.0.0-beta.1
Lab2Zorg - bijgewerkt op zibs 2020
Lab2Lab | Lab2PublicHealth - geen wijzigingen
05-04-2022 13:50 Geannuleerdniet beschikbaar3.0.0
Geannuleerd
DatumStatusHTMLSchematron XML Commentaar
06-02-2019 14:25 Geannuleerdniet beschikbaarVersie 1.6
Lab2Health Wijzigingen op basis van feedback uit de pilots met RIVM.
Lab2PublicHealth/Lab2Zorg Geen wijzigingen t.o.v. versie 1.5