Terug naar index  <<  Terug naar scenario's  <<  Terug naar transactie in scenario

final Transactie Raadplegen medicatiegegevens 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.4.136

Dataset Medicatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.1.3

Naam Id
final Raadplegen medicatiegegevens (9) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.4.136
Versie / ingangsdatum Vervaldatum
2016‑07‑12 13:37:47
Omschrijving
Naam Details [‑]
folder final QueryParameters 1 … 1 Mandatory
mp-dataelement900-23035
Id mp-dataelement900-23035 (2016‑07‑12 15:26:12) 9
Cardinaliteit 1 … 1 Mandatory

Omschrijving QueryParameters
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final PatientIdentificatienummer 1 … 1 Mandatory
mp-dataelement900-23045
Id mp-dataelement900-23045 (2016‑07‑12 16:24:40) 9
Cardinaliteit 1 … 1 Mandatory

Concept erft van NL-CM-0.1.7 (2015‑04‑01)
Omschrijving Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.
Operationalisatie Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)
Waardendomein Identificatie
Voorbeeld 111222333
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final Identificatie 0 … * Required
mp-dataelement900-23040
Id mp-dataelement900-23040 (2016‑07‑12 16:04:00) 9
Cardinaliteit 0 … * Required

Omschrijving Welke identificatie hebben de medicamenteuze behandeling of een van de onderliggende bouwstenen: ma, vv, ta, vs, gb, td die worden gevraagd?
Relatie
Specialisatie Identificatie (mp-dataelement900-22093 - 2016‑02‑02 12:09:38)
Waardendomein Identificatie
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final Type 0 … * Required
mp-dataelement900-23041
Id mp-dataelement900-23041 (2016‑07‑12 16:06:07) 9
Cardinaliteit 0 … * Required

Omschrijving Welk type bouwstenen of medicamenteuze behandeling wordt er gevraagd? Wanneer type=medicamenteuze behandeling dan worden alle onderliggende bouwstenen meegeleverd die voldoen aan de overige queryparameters.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Synoniemen Omschrijving Toegewezen referenties
Medicamenteuze behandeling
Medicatieafspraak
Verstrekkingsverzoek
Toedieningsafspraak
Verstrekking
Gebruik
Toediening
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final ProductCode 0 … * Required
mp-dataelement900-23046
Id mp-dataelement900-23046 (2016‑07‑12 16:29:03) 9
Cardinaliteit 0 … * Required

Concept erft van final mp-dataelement900-19927 (2015‑11‑24 09:13:45)
Synoniem
Geneesmiddel code
Omschrijving De codering van geneesmiddelen wordt in Nederland ontleend aan de G-standaard (uitgegeven door z-index), die onder regie van de KNMP wordt gevuld.

Het gecodeerde geneesmiddel kan worden uitgedrukt als:
  • GTIN International Article Number
  • KNMP artikelnummer = ATKODE (2.16.840.1.113883.2.4.4.8)
  • Handelsproductcode (HPK)
  • Voorschrijfcode (PRK)
  • Generieke productcode (GPK)
  • Anatomic Therapeutic Classification code (ATC)
  • Stofnaamcode (SNK)
  • Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK)
  • SNOMED CT code
  • 90.000.000 nummer (eigen code instelling) (OID van instelling)
De GTIN maakt het mogelijk het product incl. de herkomst met een barcode te identificeren.
De ATKODE is het nummer waarmee het artikel in de groothandel aan apotheeksystemen gekoppeld wordt (b.v. een doos met 3 strippen van 10 tabletten).
De HPK is de code voor het handelsproduct (met merknaam) zoals gebruikt per gift/inname (1 pil, 1 puff, 1 ml)
De PRK codeert voor hetzelfde product als de HPK, maar niet gekoppeld aan een fabrikant (geen merknaam, geen kenmerken zoals kleur, geometrische vorm enz.). Deze code maakt het mogelijk om generiek voor te schrijven en toch te definiëren welk handelsproduct genomen kan worden (bv. zak 200ml).
De generieke product code definieert de samenstelling van een product, is voldoende voor vastlegging van het voorschift, maar niet van de bestelling.
De voorschrijfcode (PRK) is ontwikkeld en toegevoegd aan de oudere generieke (GPK) en leverancierspecifieke (HPK, ATKODE) codering om het enerzijds mogelijk te maken, dat een generiek product kan worden doorgegeven zonder een specifiek merk te noemen, maar anderzijds voldoende informatie te bieden om verstrekking door de apotheek te ondersteunen.
De stofnamecode (SNK) en stofnaamcode in combinatie met toedieningsweg (SSK) kunnen worden gebruikt om nog generieker voor te schrijven.

De GTIN codering wordt ingevoerd om een standaard voor barcodescanning te implementeren en de herkomst van het middel te kunnen traceren.

Het 90.000.000 nummer wordt gebruikt conform landelijke afspraken.
Relatie
Specialisatie NL-CM-9.5.33 - 2015‑04‑01
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst VoorschriftProductGPKCodelijst (versie 2015‑04‑01)

Waardelijst SpecifiekeStofSNKCodelijst (versie 2015‑04‑01)

Waardelijst VoorschriftProductHPKCodelijst (versie 2015‑04‑01)

Waardelijst VoorschriftProductZICodelijst (versie 2015‑04‑01)

Waardelijst VoorschriftProductATCCodelijst (versie 2015‑04‑01)

Waardelijst VoorschriftProductPRKCodelijst (versie 2015‑04‑01)

Waardelijst SpecifiekeStofSSKCodelijst (versie 2015‑04‑01)

Waardelijst VoorschriftProductGTINCodelijst (versie 2015‑04‑01)
Voorbeeld 55026 (CARBASALAATCALCIUM TABLET 100MG)
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder final Gebruiksperiode Conditioneel
mp-dataelement900-23037
Id mp-dataelement900-23037 (2016‑07‑12 15:40:27) 9
Cardinaliteit Conditioneel

Card/Conf Conditie
0 … * Required Alleen wanneer type=ma of ta of leeg
0 … 0 Niet aanwezig anders
Omschrijving Op welke periode van (beoogd) gebruik hebben de medicatieafspraken en toedieningsafspraken betrekking?
Alle geretourneerde ma en ta hebben betrekking op medicatie die binnen deze periode is gebruikt, gebruikt wordt of zal worden gebruikt.
Relatie
Specialisatie Gebruiksperiode (mp-dataelement800-19577 - 2014‑05‑25)
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final Ingangsdatum 0 … 1 Required
mp-dataelement900-23038
Id mp-dataelement900-23038 (2016‑07‑12 15:42:33) 9
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Omschrijving Ingangsdatum van de gebruiksperiode
Relatie
Specialisatie Begindatum gebruiksperiode (mp-dataelement800-19578 - 2014‑05‑25)
Waardendomein Datum+tijd
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final Einddatum 0 … 1 Required
mp-dataelement900-23039
Id mp-dataelement900-23039 (2016‑07‑12 15:42:33) 9
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Omschrijving Einddatum gebruiksperiode
Relatie
Specialisatie Einddatum gebruiksperiode (mp-dataelement800-19579 - 2014‑05‑25)
Waardendomein Datum+tijd
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder final Verstrekkingsperiode Conditioneel
mp-dataelement900-23042
Id mp-dataelement900-23042 (2016‑07‑12 16:14:55) 9
Cardinaliteit Conditioneel

Card/Conf Conditie
0 … * Required alleen wanneer type=vs of leeg
0 … 0 Niet aanwezig anders
Omschrijving In welke periode zijn de verstrekkingen gedaan die worden gevraagd? Opgeleverd worden alle verstrekkingen waarvan de Datum binnen de hier gespecificeerde periode vallen.
Relatie
Specialisatie Verstrekkingsperiode (mp-dataelement612-9506 - 2013‑10‑14)
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final Begindatum 0 … 1 Required
mp-dataelement900-23043
Id mp-dataelement900-23043 (2016‑07‑12 16:16:39) 9
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Omschrijving Begindatum verstrekkingsperiode
Relatie
Specialisatie Begindatum verstrekkingsperiode (mp-dataelement612-9507 - 2013‑10‑14)
Waardendomein Datum+tijd
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final Einddatum 0 … 1 Required
mp-dataelement900-23044
Id mp-dataelement900-23044 (2016‑07‑12 16:16:39) 9
Cardinaliteit 0 … 1 Required

Omschrijving Einddatum verstrekkingsperiode
Relatie
Specialisatie Einddatum verstrekkingsperiode (mp-dataelement612-9508 - 2013‑10‑14)
Waardendomein Datum+tijd
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd