Terug naar index  <<  Terug naar scenario's  <<  Terug naar transactie in scenario

final Transactie Raadplegen medicatiegegevens 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.4.300

Dataset Medicatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.1.4

Naam Id
final Raadplegen medicatiegegevens (MP9 2.0.0) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.4.300
Versie / ingangsdatum Vervaldatum
2022‑02‑07
Omschrijving
Raadplegen medicatiegegevens
Naam Details [‑]
folder final QueryParameters 1 … 1 Mandatory
mp-dataelement920-515
Id mp-dataelement920-515 (2022‑01‑05 13:28:45) MP9 2.0.0
Cardinaliteit 1 … 1 Mandatory
Omschrijving QueryParameters
Relatie
target Gebruikt door 9 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final Identificatienummer 1 … 1 Mandatory
mp-dataelement920-516
Id mp-dataelement920-516 (2022‑01‑05 13:28:45) MP9 2.0.0
Cardinaliteit 1 … 1 Mandatory
Concept erft van final mp-dataelement920-516 (2021‑03‑02 16:42:54)
Omschrijving Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.
Operationalisatie Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)
Waardendomein Identificatie
Voorbeeld 111222333
target Gebruikt door 9 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final Identificatie 0 … * Required
mp-dataelement920-1372
Id mp-dataelement920-1372 (2022‑03‑22 12:01:45) MP9 2.0.0
Cardinaliteit 0 … * Required
Omschrijving
Welke identificatie heeft de medicamenteuze behandeling die wordt gevraagd?
Waardendomein Identificatie
target Gebruikt door 8 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final Identificatie 0 … * Required
mp-dataelement920-517
Id mp-dataelement920-517 (2022‑01‑05 13:28:45) MP9 2.0.0
Cardinaliteit 0 … * Required
Omschrijving
Welke identificatie hebben de bouwstenen: MA, WDS, VV, TA, MVE, MGB, MTD die worden gevraagd?
Relatie
Waardendomein Identificatie
target Gebruikt door 8 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final Type 0 … * Required
mp-dataelement920-518
Id mp-dataelement920-518 (2022‑01‑05 13:28:45) MP9 2.0.0
Cardinaliteit 0 … * Required
Omschrijving
Welk type medicatiebouwstenen wordt er gevraagd? Alle onderliggende medicatiebouwstenen van het gekozen type die voldoen aan de overige queryparameters, worden meegeleverd.
Relatie
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving
Medicatieafspraak
WisselendDoseerschema
Verstrekkingsverzoek
Toedieningsafspraak
Medicatieverstrekking
Medicatiegebruik
Medicatietoediening
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final ProductCode 0 … * Required
mp-dataelement920-519
Id mp-dataelement920-519 (2022‑01‑05 13:28:45) MP9 2.0.0
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van final mp-dataelement920-519 (2021‑03‑02 16:53:21)
Omschrijving De codering van geneesmiddelen wordt in Nederland ontleend aan de G-Standaard (uitgegeven door Z-Index), die onder regie van de KNMP wordt gevuld.
Het gecodeerde geneesmiddel kan worden uitgedrukt als:
  • GTIN Global Trade Item Number
  • ZI-nummer (2.16.840.1.113883.2.4.4.8)
  • Handelsproductcode (HPK)
  • Voorschrijfcode (PRK)
  • Generieke productcode (GPK)
  • Anatomic Therapeutic Classification code (ATC)
  • Stofnaamcode (SNK)
  • Stofnaamcode i.c.m. stamtoedieningsweg (SSK)
  • SNOMED CT code

De GTIN maakt het mogelijk het product incl. de herkomst met een barcode te identificeren.
Het ZI-nummer is het handelsproduct inclusief de verpakkingsgrootte.
De HPK is het handelsproduct zoals de fabrikant het registreert en in de handel brengt.
De PRK bevat alle GPK-kenmerken, aangevuld met een aantal kenmerken die nodig zijn om het juiste middel te kunnen voorschrijven. Dit niveau is bedoeld om generiek te kunnen voorschrijven.
De GPK definieert de farmaceutische kenmerken van een product, namelijk samenstelling, sterkte, eenheden, farmaceutische vorm en toedieningsweg..
De SSK is de combinatie van één enkele werkzame stof plus stamtoedieningsweg.
De SNK is de (werkzame) stof.

Voor de verdere toelichting op deze niveaus uit de G-Standaard zie https://www.z-index.nl
Daarnaast bestaan er in de lokale systemen ook 90.000.000 nummers. Deze nummers dienen NIET te worden gecommuniceerd, in dat geval dient slechts de omschrijving te worden gecommuniceerd. Dit overeenkomstig de standaard van Nictiz.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst required ProductCodeATCCodelijst (versie 2020‑09‑01)

Waardelijst required ProductCodePRKCodelijst (versie 2020‑09‑01)

Waardelijst required ProductCodeGPKCodelijst (versie 2020‑09‑01)

Waardelijst required ProductCodeGTINCodelijst (versie 2020‑09‑01)

Waardelijst required ProductCodeHPKCodelijst (versie 2020‑09‑01)

Waardelijst required ProductCodeZICodelijst (versie 2020‑09‑01)
Voorbeeld PRK 67903 PARACETAMOL TABLET 500MG
target Gebruikt door 8 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder final Gebruiksperiode Conditioneel
mp-dataelement920-520
Id mp-dataelement920-520 (2022‑01‑05 13:28:45) MP9 2.0.0
Cardinaliteit Conditioneel

Card/Conf Conditie
0 … * Required Alleen wanneer type=MA, TA , WDS (beta) of leeg
0 … 0 Niet aanwezig In alle andere gevallen

Concept erft van final mp-dataelement920-520 (2021‑03‑02 16:56:30)
Omschrijving
Op welke periode van (beoogd) gebruik hebben de medicatieafspraken, wisselend doseerschema's (bèta) en toedieningsafspraken betrekking?
Alle geretourneerde MA, WDS en TA hebben betrekking op medicatie die binnen deze periode is gebruikt, gebruikt wordt of zal worden gebruikt.
target Gebruikt door 5 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final Ingangsdatum 0 … 1 Required
mp-dataelement920-521
Id mp-dataelement920-521 (2022‑01‑05 13:28:45) MP9 2.0.0
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final mp-dataelement920-521 (2021‑03‑02 16:57:14)
Omschrijving
Ingangsdatum van de gebruiksperiode. 
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door 5 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final Einddatum 0 … 1 Required
mp-dataelement920-522
Id mp-dataelement920-522 (2022‑01‑05 13:28:45) MP9 2.0.0
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final mp-dataelement920-522 (2021‑03‑02 16:58:05)
Omschrijving
Einddatum gebruiksperiode. 
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door 5 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder final Verstrekkingsperiode Conditioneel
mp-dataelement920-523
Id mp-dataelement920-523 (2022‑01‑05 13:28:45) MP9 2.0.0
Cardinaliteit Conditioneel

Card/Conf Conditie
0 … * Required Alleen wanneer type=MVE of leeg
0 … 0 Niet aanwezig In alle andere gevallen

Concept erft van final mp-dataelement920-523 (2021‑03‑02 16:59:15)
Omschrijving
In welke periode zijn de verstrekkingen gedaan die worden gevraagd? Opgeleverd worden alle verstrekkingen waarvan de datum binnen de hier gespecificeerde periode vallen.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final Begindatum 0 … 1 Required
mp-dataelement920-524
Id mp-dataelement920-524 (2022‑01‑05 13:28:45) MP9 2.0.0
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final mp-dataelement920-524 (2021‑03‑02 16:59:59)
Omschrijving
Begindatum verstrekkingsperiode
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final Einddatum 0 … 1 Required
mp-dataelement920-525
Id mp-dataelement920-525 (2022‑01‑05 13:28:45) MP9 2.0.0
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final mp-dataelement920-525 (2021‑03‑02 17:00:50)
Omschrijving
Einddatum verstrekkingsperiode
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder final Toedieningsperiode Conditioneel
mp-dataelement920-1174
Id mp-dataelement920-1174 (2022‑01‑05 13:28:45) MP9 2.0.0
Cardinaliteit Conditioneel

Card/Conf Conditie
0 … * Required Alleen wanneer type=MTD of leeg
0 … 0 Niet aanwezig In alle andere gevallen

Concept erft van final mp-dataelement920-1174 (2021‑06‑18 16:00:04)
Omschrijving
In welke periode zijn de medicatietoedieningen gedaan die worden gevraagd? Opgeleverd worden alle medicatietoedieningen waarvan de datum binnen de hier gespecificeerde periode valt.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final BeginDatum 0 … 1 Required
mp-dataelement920-1175
Id mp-dataelement920-1175 (2022‑01‑05 13:28:45) MP9 2.0.0
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final mp-dataelement920-1175 (2021‑06‑18 16:05:51)
Omschrijving
Begindatum toedieningsperiode
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
final EindDatum 0 … 1 Required
mp-dataelement920-1176
Id mp-dataelement920-1176 (2022‑01‑05 13:28:45) MP9 2.0.0
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final mp-dataelement920-1176 (2021‑06‑18 16:06:22)
Omschrijving
Einddatum toedieningsperiode
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd