Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Combinatietest

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 Ingangsdatum 2016‑12‑16 14:00:27
Status active Actief Versielabel 23
Naam combinatietest Weergavenaam Combinatietest
Omschrijving Template: Combinatietest (CT) naar registraties
Context Padnaam /
Classificatie HL7v2/v3 message level template
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 1 transactie en 0 templates, Gebruikt 2 templates
Gebruikt door als Naam Versie
peri-transaction-2440 Transactie pending CT-aanvraag (2.3) 2016‑11‑23 13:49:47
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901030 Inclusie active TransmissionWrapper Initiating Peri (2.3) 2015‑03‑23 15:47:16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 Inclusie active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
XML overzicht
XML overzicht
Scenario doublearrow Transactie Transactie
pending Screening 2.3 pending CT-aanvraag 2.3 pending arrowright CT-aanvraag 2.3
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:REPC_IN004014NL
1 … 1 M (comdotsest)
Inclusie van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901030 TransmissionWrapper Initiating Peri (2015‑03‑23 15:47:16)
hl7:id
II 1 … 1 M Bericht-id (comdotsest)
  Schematron assert role red error  
  test @root and @extension  
  Melding Transmission: id element mist root of extension  
hl7:creationTime
TS.DATETIME.MIN 1 … 1 M Bericht-aanmaakdatum/tijd (comdotsest)
  Constraint creationTime moet minimaal op de seconde nauwkeurig zijn
hl7:versionCode
CS 1 … 1 M Bericht-versiecode (comdotsest)
@code
CONF 1 … 1 F NICTIZEd2005-Okt
hl7:interactionId
II 1 … 1 M Bericht-interactie-id (comdotsest)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.1.6
  Schematron assert role red error  
  test not(@root='2.16.840.1.113883.1.6') or local-name(..)=@extension  
  Melding Transmission: @extension moet overeenkomen met het startelement van het bericht  
hl7:profileId
II 1 … 1 M Bericht-profile-id (comdotsest)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.1
@extension
1 … 1 F 810
hl7:processingCode
CS 1 … 1 M Bericht-verwerkingsmodus (comdotsest)
@code
CONF 1 … 1 F P
hl7:processingModeCode
CS 1 … 1 M Bericht-verwerkingsmodus (comdotsest)
@code
CONF 1 … 1 F T
hl7:acceptAckCode
CS 1 … 1 M Indicatie of de zender een technische ontvangstbevestiging wil krijgen. De juiste waarde hangt af van het gedefinieerde antwoord in de transactiegroep van het scenario. Als het gedefinieerde antwoord een Ontvangstbevestiging ("MCCI_IN000002") is, dan moet de waarde "AL" zijn. In alle andere gevallen moet de waarde "NE" zijn. (comdotsest)
  CONF
@code moet "AL" zijn
of
@code moet "NE" zijn
Inclusie 0 … * van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.120 TransmissionWrapper AttentionLine (2014‑07‑15)
AttentionLine
hl7:attentionLine
0 … * Bevat gegevens met een bepaalde attentiewaarde (comdotsest)
hl7:keyWordText
SC 1 … 1 M Dit element functioneert als sleutel in een sleutel/waarde-paar en geeft betekenis aan de waarde in het element value. (comdotsest)
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.11.1 AttentionLineElementTypeNL (DYNAMISCH)
hl7:value
ANY 1 … 1 M Dit element functioneert als waarde bij de sleutel in het element keyWordText. Het datatype is niet van tevoren gedefinieerd en moet dus runtime via @xsi:type worden toegekend. (comdotsest)
@xsi:type
1 … 1 F ANY
hl7:receiver
1 … 1 R (comdotsest)
@typeCode
0 … 1 F RCV
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901031 TransmissionWrapper Device Peri (2015‑03‑23 15:51:28)
hl7:device
1 … 1 M Applicatiegegevens (comdotsest)
hl7:id
II 1 … 1 M Applicatie-id (comdotsest)
@root
1 … 1 R
@extension
1 … 1 R
hl7:name
EN 0 … 1 Applicatienaam (comdotsest)
hl7:softwareName
EN 0 … 1 Softwarenaam en -versie (comdotsest)
hl7:sender
1 … 1 M (comdotsest)
@typeCode
0 … 1 F SND
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901031 TransmissionWrapper Device Peri (2015‑03‑23 15:51:28)
hl7:device
1 … 1 M Applicatiegegevens (comdotsest)
hl7:id
II 1 … 1 M Applicatie-id (comdotsest)
@root
1 … 1 R
@extension
1 … 1 R
hl7:name
EN 0 … 1 Applicatienaam (comdotsest)
hl7:softwareName
EN 0 … 1 Softwarenaam en -versie (comdotsest)
Inclusie 0 … * van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.101 Generic Transmission Checks (2014‑07‑15)
  Variabele let Naam transmission  
  Waarde .  
  Variabele let Naam interactionId  
  Waarde $transmission/local-name()  
  Variabele let Naam interactionVocabFile  
  Waarde '../vocab/2.16.840.1.113883.1.6.xml'  
  Variabele let Naam interactionVocab  
  Waarde if (doc-available($interactionVocabFile)) then doc($interactionVocabFile) else ()  
  Variabele let Naam interactionName  
  Waarde $interactionVocab/*/hl7:code[@code=$interactionId]/@displayName  
  Variabele let Naam isActive  
  Waarde not(exists($interactionVocab/*/hl7:code[@code=$interactionId]/hl7:qualifier[@name='Actief'][@value='false']))  
  Variabele let Naam allowBsn  
  Waarde exists($interactionVocab/*/hl7:code[@code=$interactionId]/hl7:qualifier[@name='AttentionLineMetBsn'][@value='true'])  
  Variabele let Naam allowContextCode  
  Waarde exists($interactionVocab/*/hl7:code[@code=$interactionId]/hl7:qualifier[@name='AttentionLineMetContextCode'][@value='true'])  
  Variabele let Naam senderGbpOrGbk  
  Waarde exists($transmission/hl7:ControlActProcess/hl7:authorOrPerformer/hl7:participant/hl7:AssignedPerson/hl7:code[@codeSystem=('2.16.840.1.113883.2.4.3.11.8','2.16.840.1.113883.2.4.3.11.6')])  
  Schematron assert role orange warning  
  test $interactionVocab  
  Melding Transmission: <value-of select="$interactionVocabFile"/> niet gevonden. Controles gebaseerd op dit externe configuratiebestand zijn gedeactiveerd.  
  Schematron assert role red error  
  test not($interactionVocab) or $isActive  
  Melding Transmission: deze interactie <value-of select="$interactionId"/> (<value-of select="$interactionName"/>) is niet (meer) Actief in <value-of select="$interactionVocabFile"/>  
  Schematron assert role red error  
  test not($interactionVocab) or not($allowBsn) or $transmission/hl7:attentionLine/hl7:keyWordText[@code=('FICID','PATID')][@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.15.1']  
  Melding Transmission: er moet in deze interactie exact één AttentionLine met BSN zitten - <value-of select="$interactionId"/> (<value-of select="$interactionName"/>)  
  Schematron assert role red error  
  test not($interactionVocab) or not($allowContextCode) or $transmission/hl7:attentionLine/hl7:keyWordText[@code='CONTEXT'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.15.1']  
  Melding Transmission: er moet in deze interactie exact één AttentionLine met de ContextCode zitten - <value-of select="$interactionId"/> (<value-of select="$interactionName"/>)  
  Schematron assert role orange warning  
  test not($interactionVocab) or not($transmission/hl7:attentionLine/hl7:keywordText[@code=('FICID','PATID')][@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.15.1']) or $allowBsn or $senderGbpOrGbk  
  Melding Transmission: deze interactie <value-of select="$interactionId"/> (<value-of select="$interactionName"/>) is niet geconfigureerd voor gebruik van het element <value-of select="local-name()"/> voor BSN in <value-of select="$interactionVocabFile"/> en afzender is niet GBK of GBP  
  Schematron assert role orange warning  
  test not($interactionVocab) or not($transmission/hl7:attentionLine/hl7:keywordText[@code='CONTEXT'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.15.1']) or $allowContextCode or $senderGbpOrGbk  
  Melding Transmission: deze interactie <value-of select="$interactionId"/> (<value-of select="$interactionName"/>) is niet geconfigureerd voor gebruik van het element <value-of select="local-name()"/> voor ContextCode in <value-of select="$interactionVocabFile"/> en afzender is niet GBK of GBP  
  Schematron assert role red error  
  test count($transmission/hl7:attentionLine/hl7:keyWordText[@code=('FICID','PATID')][@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.15.1'])<=1  
  Melding Transmission: er mag maximaal één AttentionLine met BSN zijn - <value-of select="$interactionId"/> (<value-of select="$interactionName"/>)  
  Schematron assert role red error  
  test count($transmission/hl7:attentionLine/hl7:keyWordText[@code='CONTEXT'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.15.1'])<=1  
  Melding Transmission: er mag maximaal één AttentionLine met de ContextCode zijn - <value-of select="$interactionId"/> (<value-of select="$interactionName"/>)  
hl7:ControlActProcess
1 … 1 M (comdotsest)
Inclusie van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 ControlAct Peri Combinatietest (2016‑12‑16 14:32:27)
@moodCode
1 … 1 F EVN
hl7:effectiveTime
TS 0 … 1 Datum en tijdstip (NB: geen interval) waarop de gebeurtenis die het bericht heeft doen ontstaan, plaatsvond. Dit tijdstip is mogelijkerwijs anders dan het tijdstip van het versturen van het bericht zoals opgenomen in de Transmission Wrapper. (comdotsest)
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901041 ControlAct AuthorOrPerformer [peri] (2016‑02‑08 17:21:25)
Resultaten opleverberichten worden meestal direct door het antwoordende systeem bepaald. Zie hiervoor het element AssignedDevice.
hl7:authorOrPerformer
1 … 1 M Bericht-zender. Systeem of persoon (comdotsest)
@typeCode
1 … 1 R
  CONF
De waarde van @typeCode moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.1.11.19080 x_ParticipationAuthorPerformer (2011‑07‑26)
hl7:participant
1 … 1 M (comdotsest)
Keuze 1 … 1 Elementen om uit te kiezen:
hl7:AssignedDevice
R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901043 Assigned Device [peri] (2016‑02‑09 09:23:50) (comdotsest)
hl7:AssignedPerson
R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901040 Assigned Person [peri] (2016‑02‑08 17:06:41) (comdotsest)
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901042 ControlAct Overseer Person (MCAI / MFMI) [peri] (2016‑02‑09 08:44:28)
Het element overseer is alleen van belang wanneer er sprake van mandatering.
hl7:overseer
0 … 1 R Bericht-zender (mandaatverlener). (comdotsest)
@typeCode
1 … 1 F RESP
hl7:AssignedPerson
1 …  M Mandaterende persoon
Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901040 Assigned Person [peri] (2016‑02‑08 17:06:41)
(comdotsest)
hl7:subject
0 … * R Placeholder. Locatie voor het koppelen van een of meerdere resultaten in de oplevering. (comdotsest)
@typeCode
cs 0 … 1 F SUBJ
@contextConductionInd
bl 0 … 1 F false
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 Reg. Event Peri Combinatietest (2016‑12‑16 14:14:48)
hl7:registrationProcess
1 … 1 R (comdotsest)
@classCode
cs 0 … 1 F REG
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
De waarde van @moodCode moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.1.11.10196 ActMood (2011‑07‑26)
hl7:code
CD 1 … 1 R (comdotsest)
@code
CONF 0 … 1 F 900000
@codeSystem
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.15.4 (ActRegistryCodeNL)
hl7:statusCode
CS 1 … 1 R (comdotsest)
@code
CONF 0 … 1 F active
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 … 1 R (comdotsest)
@value
0 NP NP/niet aanwezig
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:low
0 … 1 Datum registratie (comdotsest)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:subject1
NP (comdotsest)
hl7:subject2
1 … 1 M (comdotsest)
hl7:CareProvisionEvent
1 … 1 M (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-3 draft Zwangerschap draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-80904 draft Algemene anamnese draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10 pending Counseling prenatale screening en prenatale diagnostiek draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-80732 draft Prenatale controle draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F PCPR
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (comdotsest)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (comdotsest)
@code
CONF 1 … 1 F active
  Voorbeeld <statusCode code="active"/>
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901077 Vrouw combinatietest (2016‑12‑16 15:07:13)
hl7:subject
1 … 1 M (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-2 draft Vrouw draft Dataset Perinatologie 2.3
@typeCode
cs 1 … 1 F SBJ
  Voorbeeld <subject typeCode="SBJ">
  <patient classCode="PAT"/></subject>
hl7:patient
(comdotsest)
@classCode
cs 1 … 1 F PAT
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900028 Burgerservicenummer (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.BSN 1 … 1 M (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-10030 final Burgerservicenummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.3
  Voorbeeld <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="100202020"/>
  Voorbeeld <id nullFlavor="MSK"/>
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900148 Adres (2011‑01‑28)
hl7:addr
1 … 1 R (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-10300 draft Adres draft Dataset Perinatologie 2.3
@use
set_cs 1 … 1 R
  CONF
@use moet "HP" zijn
of
@use moet "PHYS" zijn
of
@use moet "TMP" zijn
of
@use moet "HP PHYS" zijn
of
@use moet "TMP PHYS" zijn
  Voorbeeld <addr use="HP">
  <postalCode>1200 AA</postalCode></addr>
  Voorbeeld <addr use="PHYS">
  <postalCode>1200 BB</postalCode></addr>
hl7:postalCode
ST 1 … 1 R (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-10304 final Postcode draft Dataset Perinatologie 2.3
hl7:patientPerson
1 … 1 M (comdotsest)
@classCode
cs 1 … 1 F PSN
@determinerCode
cs 1 … 1 F INSTANCE
  Voorbeeld <Person classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"/>
Inclusie 1 … 2 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900925 Naam vrouw zonder @use (2014‑01‑21)
hl7:name
PN 1 … 2 M Naam vrouw zoals de zorgverlener die doorgeeft. (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-82363 final Voorvoegsel draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10043 final Achternaam draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10035 draft Naamgegevens draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82361 final Achternaam draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10042 final Voornamen draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <name>Diny Bos</name>
  Voorbeeld <name>Annette de Vries</name>
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900031 Geboortedatum (2009‑10‑01)
hl7:birthTime
TS 1 … 1 R (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-10040 final Geboortedatum draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <birthTime value="19700801"/>
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900033 Etniciteit (2009‑10‑01)
hl7:ethnicGroupCode
CE 1 … 1 R (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-10400 final Etniciteit draft Dataset Perinatologie 2.3
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.3 EthnicGroup (2014‑05‑19 14:35:30)
  Voorbeeld <ethnicGroupCode code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28"/>
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901078 Zorgverlener en instelling combinatietest (2016‑12‑16)
hl7:performer
1 … 1 M (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-1 draft Zorgverlener/Zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
@typeCode
1 … 1 F PPRF
  Voorbeeld <performer typeCode="PPRF">
  <responsibleParty classCode="ASSIGNED">
    <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000123459"/>    <code code="03.000" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>    <agentPerson>
      <name>Victor Verloskundige</name>    </agentPerson>
    <representedOrganization>
      <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00023444"/>      <code code="G3" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.1060"/>      <name>ABC Verloskundigenpraktijk</name>      <addr>
        <streetName>Amsterdamsevaart</streetName>        <houseNumber>3</houseNumber>        <postalCode>2032 EA</postalCode>        <city>Haarlem</city>      </addr>
    </representedOrganization>
  </responsibleParty>
</performer>
hl7:responsibleParty
1 … 1 (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-10001 draft Zorgverlener draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
1 … 1 F ASSIGNED
Keuze 1 … * Elementen om uit te kiezen:
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900702 Zorgverlener (UZI-nummer) (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.UZI 0 … 1 R (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-82039 draft Zorgverlener UZI-nummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82027 draft Zorgverlener UZI-nummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82411 final Zorgverlener UZI-nummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10002 final Zorgverlener UZI-nummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.528.1.1007.3.1
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900703 Zorgverlener (AGB-ID) (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.AGB 0 … 1 R (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-82412 final Zorgverlener AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82032 draft Zorgverlener AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10003 final Zorgverlener AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82028 draft Zorgverlener AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.1
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900704 Zorgverlener (LVR1-ID) (2009‑10‑01)
hl7:id
II 0 … 1 R (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-82413 final Zorgverlener LVR1-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10004 final Zorgverlener LVR1-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.98.2
@extension
1 … 1 R
hl7:agentPerson
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900006 Naam zorgverlener (2009‑10‑01) (comdotsest)
hl7:representedOrganization
1 … 1 M (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-10020 draft Zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
hl7:id
II 1 … 1 M (comdotsest)
waar [not(@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.1' or @root='2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6' or @root='2.16.528.1.1007.3.3')]
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900022 Zorginstelling (OID) (2016‑12‑02 10:29:21)
hl7:id
II 1 … 1 M (comdotsest)
waar [not(@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.1' or @root='2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6' or @root='2.16.528.1.1007.3.3')]
 
target
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10021 final Zorginstelling OID draft Dataset Perinatologie 2.3
Keuze 0 … 3 Elementen om uit te kiezen:
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900610 Zorginstelling (AGB-id) (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.AGB 0 … 1 R (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10022 final Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82030 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82043 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82036 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82116 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.1
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900021 Zorginstelling (URA) (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.URA 0 … 1 R (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10024 final Zorginstelling URA draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.528.1.1007.3.3
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901018 Zorginstelling (LVR-ID) (2014‑11‑07 14:52:28)
hl7:id
II 0 … 1 R (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10023 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82335 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-40005 final Ziekenhuisnummer (LVR-id) draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900025 Naam Zorginstelling (2009‑10‑01)
hl7:name
ON 0 … 1 R (comdotsest)
 
target
peri23-dataelement-10026 final Naam zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <name>ABC Verloskundigenpraktijk</name>
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901079 Anamnese Combinatietest (2016‑12‑16) (comdotsest)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
1 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900570 Body Height (2016‑12‑05 18:32:14) (comdotsest)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901081 Obstetrische anamnese Combinatietest (2016‑12‑16) (comdotsest)
waar [hl7:organizer/hl7:code/@code='248983002']
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
1 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900004 Graviditeit (2016‑12‑06 10:56:10) (comdotsest)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
  Schematron assert role red error  
  test ./hl7:observation/hl7:value/@value<2 or ../hl7:pertinentInformation3/hl7:observation[hl7:code/@code='TrisomyAnam']/hl7:value  
  Melding Bij graviditeit > 1, trisomie in anamnese verplicht opnemen.  
hl7:pertinentInformation3
1 … 1 M Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900928 A terme datum (definitive) (2016‑12‑06 11:00:06) (comdotsest)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R
Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901083 Subfertiliteitsbehandeling combinatietest (2016‑12‑16 16:30:19)
(comdotsest)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 C Alleen van toepassing bij gravida > 1.
Bij gravida > 1: 1..1 Required
Bij gravida = 1: Niet gebruiken.
Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900860 Trisomy in History (y/n) (2012‑06‑26)
(comdotsest)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
  Schematron assert role red error  
  test ../hl7:pertinentInformation3/hl7:observation[hl7:code/@code='Gravidity']/hl7:value/@value > 1  
  Melding Trisomie in anamnese is alleen van toepassing bij graviditeit > 1.  
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901088 Prenatale controle Combinatietest (2016‑12‑19) (comdotsest)
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
Inclusie 0 … * van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901044 Generic ControlActProcess Checks [peri] (2016‑02‑09 09:46:03)
  Variabele let Naam controlActProcess  
  Waarde .  
  Variabele let Naam authorEntity  
  Waarde $controlActProcess/hl7:authorOrPerformer//hl7:*[lower-case(local-name())=('assigneddevice','assignedperson')][1]  
  Variabele let Naam authorDevice  
  Waarde $authorEntity[lower-case(local-name())='assigneddevice']  
  Variabele let Naam authorPerson  
  Waarde $authorEntity[lower-case(local-name())='assignedperson']  
  Variabele let Naam overseerPerson  
  Waarde $controlActProcess/hl7:overseer//hl7:*[lower-case(local-name())=('assignedentity','assignedperson')][1]  
  Variabele let Naam authorPath  
  Waarde string-join($authorEntity/ancestor-or-self::*/name(),'/')  
  Variabele let Naam overseerPath  
  Waarde string-join($overseerPerson/ancestor-or-self::*/name(),'/')  
  Variabele let Naam senderApplicationId  
  Waarde $controlActProcess/../hl7:sender/hl7:device/hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.6']/@extension  
  Variabele let Naam authorApplicationId  
  Waarde $authorDevice/hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.6']/@extension  
  Variabele let Naam overseerOrgId  
  Waarde $overseerPerson/hl7:Organization/hl7:id  
  Variabele let Naam authorOrgId  
  Waarde $authorEntity/hl7:Organization/hl7:id  
  Variabele let Naam interactionId  
  Waarde $controlActProcess/../local-name()  
  Variabele let Naam interactionVocabFile  
  Waarde '../vocab/2.16.840.1.113883.1.6.xml'  
  Variabele let Naam interactionVocab  
  Waarde if (doc-available($interactionVocabFile)) then doc($interactionVocabFile) else ()  
  Variabele let Naam interactionTrustLevel  
  Waarde $interactionVocab/*/hl7:code[@code=$interactionId]/hl7:qualifier[@name='Vertrouwensniveau']/@value  
  Variabele let Naam interactionSendType  
  Waarde $interactionVocab/*/hl7:code[@code=$interactionId]/hl7:qualifier[@name='Verzendtype']/@value  
  Variabele let Naam interactionTriggerEventCode  
  Waarde $interactionVocab/*/hl7:code[@code=$interactionId]/hl7:reference/@extension  
  Variabele let Naam messageTriggerEventCode  
  Waarde $controlActProcess/hl7:code/@code  
  Schematron assert role orange warning  
  test $interactionVocab  
  Melding Control Act: <value-of select="$interactionVocabFile"/> niet gevonden. Controles gebaseerd op dit externe configuratiebestand zijn gedeactiveerd.  
  Schematron assert role red error  
  test not($controlActProcess/hl7:queryByParameter) or $controlActProcess[@moodCode='EVN']  
  Melding Control Act: <value-of select="local-name()"/>/@moodCode moet 'EVN' zijn bij queries  
  Schematron assert role red error  
  test not($interactionVocab) or not($messageTriggerEventCode) or $interactionTriggerEventCode=$messageTriggerEventCode  
  Melding Control Act: <value-of select="local-name()"/>/code (Trigger Event) moet bij deze interactie '<value-of select="$interactionTriggerEventCode"/>' zijn, gevonden is echter '<value-of select="$messageTriggerEventCode"/>'  
  Schematron assert role red error  
  test not($interactionVocab) or $authorPerson or not($interactionTrustLevel) or $interactionTrustLevel='Laag'  
  Melding Control Act: <value-of select="local-name()"/>/authorOrPerformer moet een persoon bevatten in berichten met vertrouwensniveau midden of hoog  
  Schematron assert role red error  
  test not($interactionVocab) or $overseerPerson or empty($interactionTrustLevel) or $interactionTrustLevel='Laag'  
  Melding Control Act: <value-of select="local-name()"/>/overseer moet de mandaterende persoon bevatten in berichten met vertrouwensniveau midden of hoog  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorEntity//hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']) or not($authorEntity/../(hl7:queryByParameter|hl7:subject)//hl7:*[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']) or $authorEntity/../../hl7:attentionLine  
  Melding Patiëntgebonden interacties, verzonden vanuit een patiëntenportaal (GBP), moeten een attentionLine hebben  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorEntity//hl7:id[@root=('2.16.840.1.113883.2.4.3.11.7.3','2.16.528.1.1003.1.3.5.4.1')]) or not($authorEntity/../(hl7:queryByParameter|hl7:subject)//hl7:*[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']) or $authorEntity/../../hl7:attentionLine  
  Melding Patiëntgebonden interacties, verzonden vanuit het klantenloket (GBK), moeten een attentionLine hebben  
  Schematron assert role red error  
  test empty($senderApplicationId) or empty($authorApplicationId) or $senderApplicationId=$authorApplicationId or $senderApplicationId='1'  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/id. Applicatie-id <value-of select="$authorApplicationId"/> komt niet overeen met Transmission-wrapper sender <value-of select="$senderApplicationId"/>.  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorDevice/hl7:Organization/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.3']) or $authorDevice/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.2']  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/id moet tenminste het UZI-nummer systemen bevatten voor een XIS in een GBZ  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorDevice/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.2']) or $authorDevice/hl7:Organization/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.3' and @extension]  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/id moet de zorgaanbieder van het XIS identificeren  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorPerson/hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']) or $authorPerson/hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.3.11.8'][@code='P']  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/code/@code moet "P" (Patiënt) zijn. Wettelijke vertegenwoordigers moet dit via het Klantenloket doen en kunnen dus niet als auteur optreden  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorPerson/hl7:id[@root=('2.16.840.1.113883.2.4.3.11.7.3','2.16.528.1.1003.1.3.5.4.1')]) or $authorPerson/hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.3.11.8'][@code='KLANTENLOKET']  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/code/@code moet "KLANTENLOKET" zijn voor klantenloketmedewerkers  
  Schematron assert role orange warning  
  test not($authorPerson/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.1']) or $authorPerson/hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.15.111']  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/code ontbreekt. Dit is alleen toegestaan als de rolcode 00.000 is.  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorPerson/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.1']) or $authorOrgId[@root='2.16.528.1.1007.3.3' and @extension]  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/Organization/id moet de zorgaanbieder van de persoon identificeren  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorPerson/hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']) or $authorOrgId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.3.11.25']  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/Organization/id/@root moet '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.25' bevatten  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorPerson/hl7:id[@root=('2.16.840.1.113883.2.4.3.11','2.16.528.1.1003.1.3.5.4.1')]) or $authorOrgId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.3.11'][@extension='7']  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/Organization/id moet de Nictiz-klantenloket organisatie identificeren  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerPerson/hl7:Organization[not(hl7:name)]/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.3'])  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/Organization/name moet de zorgaanbieder/organisatienaam bevatten  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerPerson/hl7:Organization[not(hl7:name)]/hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.3.11' and @extension='7'])  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/Organization/name moet de Nictiz-klantenloket organisatienaam bevatten  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerPerson) or $overseerPerson/hl7:code  
  Melding Control Act: <value-of select="$overseerPath"/>/code is verplicht  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerPerson/hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']) or $overseerPerson/hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.3.11.8'][@code='P'] or $overseerPerson/hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.3.11.6']  
  Melding Control Act: <value-of select="$overseerPath"/>/code/@code moet "P" (Patiënt) zijn of een geldige waarde uit RoleCodeWettelijkeVertegenwoordigerNL  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerPerson/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.1']) or $overseerPerson/hl7:assignedPrincipalChoiceList/hl7:assignedPerson/hl7:name  
  Melding Control Act: <value-of select="$overseerPath"/>/assignedPrincipalChoiceList/assignedPerson/name is verplicht  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerPerson/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.1']) or $overseerPerson/hl7:Organization/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.3']  
  Melding Control Act: <value-of select="$overseerPath"/>/Organization/id moet de zorgaanbieder van de persoon identificeren  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerPerson/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.1']) or $overseerPerson/hl7:Organization/hl7:name  
  Melding Control Act: <value-of select="$overseerPath"/>//Organization/name moet de zorgaanbiedernaam bevatten  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerPerson/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.1']) or $overseerPerson/hl7:Organization/hl7:addr/hl7:city  
  Melding Control Act: <value-of select="$overseerPath"/>/Organization/addr moet tennminste de vestigingsplaats bevatten  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerOrgId) or $authorOrgId[@root=$overseerOrgId/@root][@extension=$overseerOrgId/@extension] or $authorEntity[lower-case(local-name())='assigneddevice']  
  Melding Control Act: <value-of select="$overseerPath"/>/Organization/id. Organisatie van de overseer (<value-of select="$overseerOrgId/@root"/>#<value-of select="$overseerOrgId/@extension"/>) moet gelijk zijn aan die van de authorOrPerformer (<value-of select="$authorOrgId/@extension"/>)