Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Graviditeit

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900004 Ingangsdatum 2016‑12‑06 10:56:10
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam Graviditeit Weergavenaam Graviditeit
Omschrijving Template voor de weergave van graviditeit
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 2 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82001 draft Graviditeit draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-20010 final Graviditeit draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 3 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 Containment active Reg. Event Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:14:48
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Relatie Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900004 Graviditeit (2011‑01‑28)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(Gradotseit)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900004"/>  <code code="Gravidity" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"/>  <value xsi:type="INT" value="2"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Gradotseit)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900004
hl7:code
CE 1 … 1 M (Gradotseit)
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie. Bijvoorbeeld: "Graviditeit".
@code
CONF 1 … 1 F Gravidity
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 (PerinatologyObservations)
hl7:value
INT 1 … 1 R Attribuut xsi:type is verplicht. Gebruik daarnaast ofwel attribuut value, ofwel nullFlavor. (Gradotseit)
 
target
peri23-dataelement-82001 draft Graviditeit draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-20010 final Graviditeit draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F INT
@value
0 … 1  
@nullFlavor
cs 0 … 1   Indien van toepassing kan een nullFlavor worden gebruikt. Bijvoorbeeld 'NI' wanneer er geen informatie is.
  CONF
minInclude ondergrens is "0"
-en-
maxInclude bovengrens is "75"