Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Burgerservicenummer

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900028 Ingangsdatum 2009‑10‑01
Status active Actief Versielabel
Naam Burgerservicenummer Weergavenaam Burgerservicenummer
Omschrijving
Template: Uniek identificatienummer voor iedereen die een meervoudige relatie met de Nederlandse overheid heeft, goed te identificeren is en opgenomen is in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) of in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI).
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-10030 final Burgerservicenummer draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 4 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901077 Inclusie active Vrouw combinatietest (23) 2016‑12‑16 15:07:13
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 link active Reg. Event Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:14:48
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:id
II.NL.BSN (Burdotsmer)
 
target
peri23-dataelement-10030 final Burgerservicenummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.3
  Voorbeeld <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="100202020"/>
  Voorbeeld <id nullFlavor="MSK"/>