Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Geassisteerde conceptie

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900175 Ingangsdatum 2016‑12‑19 13:11:56
Status active Actief Versielabel 23
Naam Geassisteerdeconceptie Weergavenaam Geassisteerde conceptie
Omschrijving Template: Benaming van de geassisteerde voortplantingstechniek die geleid heeft tot deze zwangerschap.
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-20095 final Geassisteerde conceptie draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 4 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901083 Containment active Subfertiliteitsbehandeling combinatietest (23) 2016‑12‑16 16:30:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 link active Reg. Event Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:14:48
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:procedure
1 … 1 M (Geadotstie)
@classCode
cs 1 … 1 F PROC
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
@negationInd
bl 1 … 1 R
  Voorbeeld <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN" negationInd="false">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900175"/>  <id nullFlavor="NI"/>  <code code="63487001" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/>  <methodCode code="425901007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="IVF - In vitro fertilisation with intracytoplasmic sperm injection (ICSI)"/></procedure>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Geadotstie)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900175
hl7:id
II 1 … 1 R Gebruik hier nullFlavor=NI (Geadotstie)
@nullFlavor
cs 1 … 1 F NI
hl7:code
CE 1 … 1 M (Geadotstie)
@code
CONF 1 … 1 F 63487001
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:methodCode
CE 0 … 1 (Geadotstie)
 
target
peri23-dataelement-20095 final Geassisteerde conceptie draft Dataset Perinatologie 2.3
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.199 GeassConceptie (2014‑01‑28)
  Schematron assert role red error  
  test ../hl7:procedure[string(@negationInd)='true'] or hl7:methodCode  
  Melding If Geassisteerdeconceptie=true (negationInd=false) an hl7:methodCode shall be present