Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Eiceldonatie toegepast

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900180 Ingangsdatum 2016‑12‑19 12:11:53
Status active Actief Versielabel 23
Naam Eiceldonatietoegepast Weergavenaam Eiceldonatie toegepast
Omschrijving Template: Eiceldonatie toegepast
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 2 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-20100 final Eiceldonatie toegepast? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-20101 draft Eiceldonatie draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 4 templates, Gebruikt 2 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901083 Containment active Subfertiliteitsbehandeling combinatietest (23) 2016‑12‑16 16:30:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 link active Reg. Event Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:14:48
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900931 Containment active Geboortedatum eiceldonatrice (23) 2016‑12‑19 12:15:01
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901084 Containment active Leeftijd eiceldonatrice (23) 2016‑12‑19 12:08:06
Relatie Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900180 Eiceldonatie toegepast (2014‑04‑11)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:procedure
1 … 1 M (Eicdotsast)
 
target
peri23-dataelement-20100 final Eiceldonatie toegepast? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-20101 draft Eiceldonatie draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F PROC
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
@negationInd
bl 1 … 1 R
  Voorbeeld <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN" negationInd="false">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900180"/>  <id nullFlavor="NI"/>  <code code="176843009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/>  <outboundRelationship typeCode="PERT" contextConductionInd="false">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900180"/>      <code code="GebDatEiDon" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"/>      <value xsi:type="TS" value="1981"/>    </observation>
  </outboundRelationship>
</procedure>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Eicdotsast)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900180
hl7:id
II 1 … 1 R Gebruik hier nullFlavor=NI (Eicdotsast)
@nullFlavor
cs 1 … 1 F NI
hl7:code
CE 1 … 1 M (Eicdotsast)
@code
CONF 1 … 1 F 176843009
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:outboundRelationship
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900931 Geboortedatum eiceldonatrice (2016‑12‑19 12:15:01) (Eicdotsast)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
hl7:outboundRelationship
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901084 Leeftijd eiceldonatrice (2016‑12‑19 12:08:06) (Eicdotsast)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT