Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Body Height

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900570 Ingangsdatum 2016‑12‑05 18:32:14
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam BodyHeight Weergavenaam Body Height
Omschrijving Lichaamslengte
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-20212 final Lengte (gemeten) draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 3 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 Containment active Reg. Event Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:14:48
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Relatie Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900570 Body Height (2011‑01‑28)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(Boddotsght)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900570"/>  <code code="3137-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Body height"/>  <value xsi:type="PQ" value="174" unit="cm"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Boddotsght)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900570
hl7:code
CE 1 … 1 M (Boddotsght)
@code
CONF 1 … 1 F 3137-7
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
hl7:value
PQ 1 … 1 R (Boddotsght)
 
target
peri23-dataelement-20212 final Lengte (gemeten) draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F PQ
  CONF
@unit is "cm"
-en-
minInclude ondergrens is "0"
-en-
maxInclude bovengrens is "270"