Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Body Weight

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900571 Ingangsdatum 2016‑12‑06 11:50:06
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam BodyWeight Weergavenaam Body Weight
Omschrijving Lichaamsgewicht
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-20211 final Gewicht (gemeten) draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 4 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901088 Containment active Prenatale controle Combinatietest (23) 2016‑12‑19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 link active Reg. Event Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:14:48
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(Boddotsght)
@classCode
1 … 1 F OBS
@moodCode
1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900571"/>  <code code="3141-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Body weight"/>  <value xsi:type="PQ" value="81" unit="kg"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Boddotsght)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900571
hl7:code
CE 1 … 1 M (Boddotsght)
@code
CONF 1 … 1 F 3141-9
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
hl7:value
PQ 1 … 1 (Boddotsght)
 
target
peri23-dataelement-20211 final Gewicht (gemeten) draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F PQ
  CONF
@unit is "kg"
-en-
minInclude ondergrens is "0"
-en-
maxInclude bovengrens is "249.9"