Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Trisomy in History (y/n)

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900860 Ingangsdatum 2012‑06‑26
Status active Actief Versielabel
Naam TrisomyInHistory Weergavenaam Trisomy in History (y/n)
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-20170 final Trisomie in de anamnese? draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 3 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 Containment active Reg. Event Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:14:48
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(Tridotsory)
@classCode
1 … 1 F OBS
@moodCode
1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <code code="TrisomyAnam" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13" displayName="Eerdere trisomie"/>  <value xsi:type="BL" value="false"/></observation>
hl7:id
II 0 … 1 R (Tridotsory)
hl7:code
CE 1 … 1 M (Tridotsory)
@code
CONF 1 … 1 F TrisomyAnam
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 (PerinatologyObservations)
hl7:value
BL 1 … 1 (Tridotsory)
 
target
peri23-dataelement-20170 final Trisomie in de anamnese? draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F BL