Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Geboortedatum eiceldonatrice

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900931 Ingangsdatum 2016‑12‑19 12:15:01
Status active Actief Versielabel 23
Naam GeboortedatumeiceldonatriceObserved Weergavenaam Geboortedatum eiceldonatrice
Omschrijving Template: Indien deze zwangerschap is ontstaan op basis van eiceldonatie, wat is dan de geboortedatum van de donatrice?
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-20103 final Geboortedatum eiceldonatrice draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 5 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900180 Containment active Eiceldonatie toegepast (23) 2016‑12‑19 12:11:53
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901083 link active Subfertiliteitsbehandeling combinatietest (23) 2016‑12‑16 16:30:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 link active Reg. Event Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:14:48
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Relatie Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900931 Geboortedatum eiceldonatrice observed (2014‑04‑11)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
1 … 1 R (Gebdotsved)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900931"/>  <code code="GebDatEiDon" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"/>  <value xsi:type="TS" value="1981"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Gebdotsved)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900931
hl7:code
CE 1 … 1 M (Gebdotsved)
@code
CONF 1 … 1 F GebDatEiDon
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 (PerinatologyObservations)
hl7:value
TS 1 … 1 M (Gebdotsved)
 
target
peri23-dataelement-20103 final Geboortedatum eiceldonatrice draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F TS