Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Congenitale afwijkingen (ja nee)

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901015 Ingangsdatum 2016‑12‑06 10:33:49
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam Congenitaleafwijkingen3 Weergavenaam Congenitale afwijkingen (ja nee)
Omschrijving Template: Congenitale afwijkingen (ja nee). Template bevat alleen óf er sprake is van congenitale afwijkingen. Dit wordt weergegeven via het attribuut negationInd.
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 2 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-80998 draft Congenitale afwijkingen (groep) draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-80997 final Congenitale afwijkingen? draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 5 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901082 Containment active Vorige uitkomst per kind Combinatietest (23) 2016‑12‑16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901081 link active Obstetrische anamnese Combinatietest (23) 2016‑12‑16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 link active Reg. Event Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:14:48
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Relatie Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900866 (2014‑11‑07 13:46:42)
ref
?

Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901015 Congenitale afwijkingen (ja nee) (2014‑10‑29)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
0 … 1 R (Condotsen3)
 
target
peri23-dataelement-80998 draft Congenitale afwijkingen (groep) draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-80997 final Congenitale afwijkingen? draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
@negationInd
bl 0 … 1   Het attribuut negationInd altijd opnemen. Alleen wanneer bekend is dat er géén congenitale afwijkingen zijn heeft deze de waarde 'true', anders 'false'. Indien weggelaten heeft de negationInd impliciet de waarde 'false'.
@nullFlavor
cs 0 … 1   Gebruik NI wanneer er geen informatie beschikbaar is over congenitale afwijkingen. Gebruik UNK wanneer het onbekend is of er congenitale afwijkingen zijn (gebruiker heeft gekozen voor 'onbekend').
  CONF
@nullFlavor moet "NI" zijn
of
@nullFlavor moet "UNK" zijn
  Voorbeeld
Wél een congenitale afwijking
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="false">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901015"/>  <code code="443341004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Congenital anomaly (disorder)"/></observation>
  Voorbeeld
Geen congenitale afwijking
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="true">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901015"/>  <code code="443341004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Congenital anomaly (disorder)"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Condotsen3)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901015
hl7:code
CE 1 … 1 M (Condotsen3)
@code
CONF 1 … 1 F 443341004
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)