Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Chromosomale afwijkingen NoUnc

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901016 Ingangsdatum 2016‑12‑06 13:54:19
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam ChromosomaleafwijkingenNU Weergavenaam Chromosomale afwijkingen NoUnc
Omschrijving Template: Chromosomale afwijkingen (no uncertainty)
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 5 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-81004 final Specificatie chromosomale afwijking draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-40111 draft Specificatie chromosomale afwijking (groep) draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-40110 final Chromosomale afwijkingen? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-40120 final Specificatie chromosomale afwijking draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-81003 draft Specificatie chromosomale afwijking (groep) draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 5 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901082 Containment active Vorige uitkomst per kind Combinatietest (23) 2016‑12‑16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901081 link active Obstetrische anamnese Combinatietest (23) 2016‑12‑16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 link active Reg. Event Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:14:48
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Relatie Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900349 Chromosomale afwijkingen (2013‑02‑06)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
0 … 1 R (ChrdotsnNU)
 
target
peri23-dataelement-40111 draft Specificatie chromosomale afwijking (groep) draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-40110 final Chromosomale afwijkingen? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-81003 draft Specificatie chromosomale afwijking (groep) draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
@negationInd
bl 0 … 1   Het attribuut negationInd altijd opnemen. Alleen wanneer bekend is dat er géén chromosomale afwijkingen zijn heeft deze de waarde 'true', anders 'false'.
Indien weggelaten heeft de negationInd impliciet de waarde 'false'.
@nullFlavor
cs 0 … 1   Gebruik NI wanneer er geen informatie beschikbaar is over chromosomale afwijkingen.
Gebruik UNK wanneer het onbekend is of er chromosomale afwijkingen zijn (gebruiker heeft gekozen voor 'onbekend').
  CONF
@nullFlavor moet "NI" zijn
of
@nullFlavor moet "UNK" zijn
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="false">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901016"/>  <code code="74345006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Congenital disorder due to abnormality of chromosome number OR structure (disorder)"/>  <value xsi:type="CE" code="41040004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="trisomie 21"/></observation>
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="true">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901016"/>  <code code="74345006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Congenital disorder due to abnormality of chromosome number OR structure (disorder)"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (ChrdotsnNU)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901016
hl7:code
CE 1 … 1 M (ChrdotsnNU)
@code
CONF 1 … 1 F 74345006
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
  Schematron assert role red error  
  test ../hl7:observation/@negationInd='true' or ../hl7:observation/@nullFlavor or hl7:value  
  Melding Als er sprake is van Chromosomale afwijkingen, ook een waarde opnemen.  
hl7:value
CE 0 … 1 R (ChrdotsnNU)
 
target
peri23-dataelement-81004 final Specificatie chromosomale afwijking draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-40120 final Specificatie chromosomale afwijking draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F CE
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.198 ChromosomaleAfwijkingen (2016‑10‑26 16:44:18)
  Schematron assert role red error  
  test not(../(@nullFlavor or @negationInd='true'))  
  Melding Alleen een waarde voor chromosomale afwijking opnemen als er ook sprake is van een chromosomale afwijking.  
  Schematron assert role red error  
  test ../hl7:observation/@negationInd='true' or not(exists(../../*/hl7:observation[hl7:code/(@code='443341004' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.96')][not(@negationInd='true' or @nullFlavor)]))  
  Melding Als er sprake is van Chromosomale afwijkingen, moet er ook sprake zijn van congenitale afwijkingen (dus congenitale afwijkingen moet waarde 'true' hebben).  
  Schematron assert role red error  
  test not(@nullFlavor and @negationInd)  
  Melding Er moet ofwel een nullFlavor, ofwel een negationInd aanwezig zijn, maar niet beide.  
  Schematron assert role red error  
  test @nullFlavor or @negationInd='true' or not(exists(../../hl7:outboundRelationship/hl7:observation[hl7:code/(@code='443341004' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.96')][@negationInd='true' or @nullFlavor]))  
  Melding Chromosomale afwijking(en) zijn alleen van toepassing wanneer er sprake is van congenitale afwijkingen.