Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  TransmissionWrapper Initiating Peri

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901030 Ingangsdatum 2015‑03‑23 15:47:16
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam MCCI_MT000100_peri Weergavenaam TransmissionWrapper Initiating Peri
Omschrijving
Dit is het template voor een transmission wrapper in een agerend bericht voor perinatologie.
Het element voor ControlActProcess hoort als laatste element in de transmission wrapper. Door deze hier niet toe te voegen kan deze template in veel gevallen via verwijzing worden opgenomen in een interactie terwijl anders altijd een specialisatie nodig is van dit template.
Classificatie HL7v2/v3 message level template
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 1 template, Gebruikt 3 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 Inclusie active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.120 Inclusie draft TransmissionWrapper AttentionLine 2014‑07‑15
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901031 Inclusie active TransmissionWrapper Device Peri (2.3) 2015‑03‑23 15:51:28
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.101 Inclusie draft Generic Transmission Checks 2014‑07‑15
Relatie Afgeleide: model MCCI_MT000100 (DYNAMISCH)
Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.100 TransmissionWrapper Initiating (2014‑07‑15)
ref
hl7m-
Voorbeeld
Voorbeeld
<AAAA_INnnnnnnRRvv>
  <id root="2.16.528.1.1007.3.3.1234567.1" extension="235"/>  <creationTime value="20090526120024"/>  <versionCode code="NICTIZEd2005-Okt"/>  <interactionId extension="AAAA_INnnnnnnRRvv" root="2.16.840.1.113883.1.6"/>  <profileId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.1" extension="810"/>  <processingCode code="P"/>  <processingModeCode code="T"/>  <acceptAckCode code="AL"/></AAAA_INnnnnnnRRvv>
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:id
II 1 … 1 M Bericht-id (MCCdotseri)
  Schematron assert role red error  
  test @root and @extension  
  Melding Transmission: id element mist root of extension  
hl7:creationTime
TS.DATETIME.MIN 1 … 1 M Bericht-aanmaakdatum/tijd (MCCdotseri)
  Constraint creationTime moet minimaal op de seconde nauwkeurig zijn
hl7:versionCode
CS 1 … 1 M Bericht-versiecode (MCCdotseri)
@code
CONF 1 … 1 F NICTIZEd2005-Okt
hl7:interactionId
II 1 … 1 M Bericht-interactie-id (MCCdotseri)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.1.6
  Schematron assert role red error  
  test not(@root='2.16.840.1.113883.1.6') or local-name(..)=@extension  
  Melding Transmission: @extension moet overeenkomen met het startelement van het bericht  
hl7:profileId
II 1 … 1 M Bericht-profile-id (MCCdotseri)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.1
@extension
1 … 1 F 810
hl7:processingCode
CS 1 … 1 M Bericht-verwerkingsmodus (MCCdotseri)
@code
CONF 1 … 1 F P
hl7:processingModeCode
CS 1 … 1 M Bericht-verwerkingsmodus (MCCdotseri)
@code
CONF 1 … 1 F T
hl7:acceptAckCode
CS 1 … 1 M Indicatie of de zender een technische ontvangstbevestiging wil krijgen. De juiste waarde hangt af van het gedefinieerde antwoord in de transactiegroep van het scenario. Als het gedefinieerde antwoord een Ontvangstbevestiging ("MCCI_IN000002") is, dan moet de waarde "AL" zijn. In alle andere gevallen moet de waarde "NE" zijn. (MCCdotseri)
  CONF
@code moet "AL" zijn
of
@code moet "NE" zijn
Inclusie 0 … * van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.120 TransmissionWrapper AttentionLine (2014‑07‑15)
AttentionLine
hl7:attentionLine
0 … * Bevat gegevens met een bepaalde attentiewaarde (MCCdotseri)
hl7:keyWordText
SC 1 … 1 M Dit element functioneert als sleutel in een sleutel/waarde-paar en geeft betekenis aan de waarde in het element value. (MCCdotseri)
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.11.1 AttentionLineElementTypeNL (DYNAMISCH)
hl7:value
ANY 1 … 1 M Dit element functioneert als waarde bij de sleutel in het element keyWordText. Het datatype is niet van tevoren gedefinieerd en moet dus runtime via @xsi:type worden toegekend. (MCCdotseri)
@xsi:type
1 … 1 F ANY
hl7:receiver
1 … 1 R (MCCdotseri)
@typeCode
0 … 1 F RCV
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901031 TransmissionWrapper Device Peri (2015‑03‑23 15:51:28)
hl7:device
1 … 1 M Applicatiegegevens (MCCdotseri)
hl7:id
II 1 … 1 M Applicatie-id (MCCdotseri)
@root
1 … 1 R
@extension
1 … 1 R
hl7:name
EN 0 … 1 Applicatienaam (MCCdotseri)
hl7:softwareName
EN 0 … 1 Softwarenaam en -versie (MCCdotseri)
hl7:sender
1 … 1 M (MCCdotseri)
@typeCode
0 … 1 F SND
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901031 TransmissionWrapper Device Peri (2015‑03‑23 15:51:28)
hl7:device
1 … 1 M Applicatiegegevens (MCCdotseri)
hl7:id
II 1 … 1 M Applicatie-id (MCCdotseri)
@root
1 … 1 R
@extension
1 … 1 R
hl7:name
EN 0 … 1 Applicatienaam (MCCdotseri)
hl7:softwareName
EN 0 … 1 Softwarenaam en -versie (MCCdotseri)
Inclusie 0 … * van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.101 Generic Transmission Checks (2014‑07‑15)
  Variabele let Naam transmission  
  Waarde .  
  Variabele let Naam interactionId  
  Waarde $transmission/local-name()  
  Variabele let Naam interactionVocabFile  
  Waarde '../vocab/2.16.840.1.113883.1.6.xml'  
  Variabele let Naam interactionVocab  
  Waarde if (doc-available($interactionVocabFile)) then doc($interactionVocabFile) else ()  
  Variabele let Naam interactionName  
  Waarde $interactionVocab/*/hl7:code[@code=$interactionId]/@displayName  
  Variabele let Naam isActive  
  Waarde not(exists($interactionVocab/*/hl7:code[@code=$interactionId]/hl7:qualifier[@name='Actief'][@value='false']))  
  Variabele let Naam allowBsn  
  Waarde exists($interactionVocab/*/hl7:code[@code=$interactionId]/hl7:qualifier[@name='AttentionLineMetBsn'][@value='true'])  
  Variabele let Naam allowContextCode  
  Waarde exists($interactionVocab/*/hl7:code[@code=$interactionId]/hl7:qualifier[@name='AttentionLineMetContextCode'][@value='true'])  
  Variabele let Naam senderGbpOrGbk  
  Waarde exists($transmission/hl7:ControlActProcess/hl7:authorOrPerformer/hl7:participant/hl7:AssignedPerson/hl7:code[@codeSystem=('2.16.840.1.113883.2.4.3.11.8','2.16.840.1.113883.2.4.3.11.6')])  
  Schematron assert role orange warning  
  test $interactionVocab  
  Melding Transmission: <value-of select="$interactionVocabFile"/> niet gevonden. Controles gebaseerd op dit externe configuratiebestand zijn gedeactiveerd.  
  Schematron assert role red error  
  test not($interactionVocab) or $isActive  
  Melding Transmission: deze interactie <value-of select="$interactionId"/> (<value-of select="$interactionName"/>) is niet (meer) Actief in <value-of select="$interactionVocabFile"/>  
  Schematron assert role red error  
  test not($interactionVocab) or not($allowBsn) or $transmission/hl7:attentionLine/hl7:keyWordText[@code=('FICID','PATID')][@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.15.1']  
  Melding Transmission: er moet in deze interactie exact één AttentionLine met BSN zitten - <value-of select="$interactionId"/> (<value-of select="$interactionName"/>)  
  Schematron assert role red error  
  test not($interactionVocab) or not($allowContextCode) or $transmission/hl7:attentionLine/hl7:keyWordText[@code='CONTEXT'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.15.1']  
  Melding Transmission: er moet in deze interactie exact één AttentionLine met de ContextCode zitten - <value-of select="$interactionId"/> (<value-of select="$interactionName"/>)  
  Schematron assert role orange warning  
  test not($interactionVocab) or not($transmission/hl7:attentionLine/hl7:keywordText[@code=('FICID','PATID')][@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.15.1']) or $allowBsn or $senderGbpOrGbk  
  Melding Transmission: deze interactie <value-of select="$interactionId"/> (<value-of select="$interactionName"/>) is niet geconfigureerd voor gebruik van het element <value-of select="local-name()"/> voor BSN in <value-of select="$interactionVocabFile"/> en afzender is niet GBK of GBP  
  Schematron assert role orange warning  
  test not($interactionVocab) or not($transmission/hl7:attentionLine/hl7:keywordText[@code='CONTEXT'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.15.1']) or $allowContextCode or $senderGbpOrGbk  
  Melding Transmission: deze interactie <value-of select="$interactionId"/> (<value-of select="$interactionName"/>) is niet geconfigureerd voor gebruik van het element <value-of select="local-name()"/> voor ContextCode in <value-of select="$interactionVocabFile"/> en afzender is niet GBK of GBP  
  Schematron assert role red error  
  test count($transmission/hl7:attentionLine/hl7:keyWordText[@code=('FICID','PATID')][@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.15.1'])<=1  
  Melding Transmission: er mag maximaal één AttentionLine met BSN zijn - <value-of select="$interactionId"/> (<value-of select="$interactionName"/>)  
  Schematron assert role red error  
  test count($transmission/hl7:attentionLine/hl7:keyWordText[@code='CONTEXT'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.15.1'])<=1  
  Melding Transmission: er mag maximaal één AttentionLine met de ContextCode zijn - <value-of select="$interactionId"/> (<value-of select="$interactionName"/>)