Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Assigned Person [peri]

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901040 Ingangsdatum 2016‑02‑08 17:06:41
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam COCT_MT090100_peri Weergavenaam Assigned Person [peri]
Omschrijving
Persoonsgegevens volgens CMET COCT_MT090100 R_AssignedPerson Universal. Voorbeelden van personen:
 • Zorgmedewerker - een zorgmedewerker is iemand met een UZI-nummer maar zonder eigen UZI-rolcode die werkt onder mandaat van een zorgverlener
 • Zorgverlener - een zorgverlener is iemand met een UZI-nummer en eigen UZI-rolcode die onder eigen mandaat werkt of onder die van een andere zorgverlener
 • Patiënt/cliënt/burger - patiënt die eigen gegevens stuurt/vraagt of ten behoeve van een derde zoals in een ouder/kind of voogd/kind situatie

Bij perinatologie geldt dat niet iedereen die auteur is ook beschikt over een UZI-nummer, een andere identificatie is daarom ook toegestaan.

  Classificatie Templatetype niet gespecificeerd
  Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
  Gebruikt door / Gebruikt
  Gebruikt door 0 transacties en 4 templates, Gebruikt 9 templates
  Gebruikt door als Naam Versie
  2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901041 Containment active ControlAct AuthorOrPerformer [peri] (2.3) 2016‑02‑08 17:21:25
  2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
  2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
  2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901042 Containment active ControlAct Overseer Person (MCAI / MFMI) [peri] (2.3) 2016‑02‑09 08:44:28
  Gebruikt als Naam Versie
  2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1009 Inclusie active UZI-nummer personen 2014‑07‑15
  2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1012 Inclusie draft Burgerservicenummer (BSN) Id 2014‑07‑15
  2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1015 Inclusie active Batch Inzage Auteur 2014‑07‑15
  2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1016 Inclusie active Nictiz Klantenloket PKIO 2014‑07‑15
  2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1017 Inclusie active AGB 2014‑07‑15
  2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1011 Inclusie active UZI-register abonneenummer (URA) 2014‑07‑15
  2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1019 Inclusie draft SBV-Z Organization ID 2014‑07‑15
  2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1020 Inclusie active GBO/GBP 2014‑07‑15
  2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1021 Inclusie draft GBK Organization ID 2014‑07‑15
  Relatie Afgeleide: model COCT_RM090100 (DYNAMISCH)
  Afgeleide: model COCT_MT090100 (DYNAMISCH)
  Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.514 Assigned Person [universal] (2012‑09‑01)
  ref
  hl7v3basis-
  Item DT Card Conf Omschrijving Label
  Keuze 1 … *
  Persoon id
  Elementen om uit te kiezen:
  Inclusie van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1009 UZI-nummer personen (2014‑07‑15)
  hl7:id
  II.NL.UZI UZI-nummer personen (COCdotseri)
  @root
  1 … 1 F 2.16.528.1.1007.3.1
  Inclusie van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1012 Burgerservicenummer (BSN) Id (2014‑07‑15)
  hl7:id
  II.NL.BSN Burgerservicenummer (BSN) (COCdotseri)
  @extension
  st 1 … 1 R
  @root
  oid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.3
    Schematron assert role red error  
    test string-length(@extension) = 9  
    Melding Het BSN dient altijd 9 cijfers te bevatten. Het BSN kan ook voorloopnullen bevatten, oftewel beginnen met een nul.  
  Inclusie van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1015 Batch Inzage Auteur (2014‑07‑15)
  hl7:id
  II Batch inzage auteur (COCdotseri)
  @root
  uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.7.3
  Inclusie van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1016 Nictiz Klantenloket PKIO (2014‑07‑15)
  hl7:id
  II Nictiz-klantenloket met PKIO-pas van Getronics (COCdotseri)
  @root
  1 … 1 F 2.16.528.1.1003.1.3.5.4.1
  Inclusie van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1017 AGB (2014‑07‑15)
  hl7:id
  II.NL.AGB AGB-code (COCdotseri)
  @root
  uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.1
  hl7:id
  II (COCdotseri)
  hl7:code
  CV 0 … 1 Persoon rolcode (COCdotseri)
    CONF
  De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.2 RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen) (DYNAMISCH)
  of
  De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.11.4 RoleCodeNL - toegang patiënt (DYNAMISCH)
  of
  De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.11.5 RoleCodeNL - wettelijke vertegenwoording (DYNAMISCH)
    Schematron assert role red error  
    test not(@code='00.000' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.15.111')  
    Melding Control Act: <name path=".."/>/<name/> moet een UZI-rolcode 00.000 is niet toegestaan  
  hl7:telecom
  TEL 0 … 1 Persoon telecommunicatieadres (COCdotseri)
  hl7:assignedPrincipalChoiceList
  0 … 1 C (COCdotseri)
    Constraint Verplicht voor een mandaterende persoon.
  hl7:assignedPerson
  1 … 1 M Persoonsgegevens (COCdotseri)
  hl7:name
  PN 1 … 1 M Persoonsnaam (COCdotseri)
  hl7:Organization
  1 … 1 M Organisatiegegevens (COCdotseri)
  Keuze 1 … 1
  Organisatie-id
  Elementen om uit te kiezen:
  Inclusie M van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1011 UZI-register abonneenummer (URA) (2014‑07‑15)
  hl7:id
  II.NL.URA M UZI-register abonneennummer (COCdotseri)
  @root
  1 … 1 F 2.16.528.1.1007.3.3
  Inclusie M van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1019 SBV-Z Organization ID (2014‑07‑15)
  hl7:id
  II M SBV-Z Organisatie ID (COCdotseri)
  @root
  1 … 1 F 2.16.528.1.1007
  @extension
  1 … 1 F 4
  Inclusie M van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1020 GBO/GBP (2014‑07‑15)
  hl7:id
  II M Goed Beheerde Organisatie (GBO) / Goed Beheerd Patiëntenportaal (GBP) (COCdotseri)
  @root
  1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.25
  Inclusie M van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1021 GBK Organization ID (2014‑07‑15)
  hl7:id
  II M Goed Beheerd Klantenloket (GBK) Organisatie ID (COCdotseri)
  @root
  1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.11
  @extension
  1 … 1 F 7
  hl7:id
  II 0 … * R Organisatie-id (COCdotseri)
  hl7:code
  CV 0 … 1 Organisatietype. (COCdotseri)
    CONF
  De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.1 RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties) (DYNAMISCH)
  hl7:telecom
  TEL 0 … * Organisatietelecommunicatieadres (COCdotseri)
  hl7:name
  ON 1 … 1 M Organisatienaam. De naam moet indien beschikbaar komen van het gebruikte systeemcertificaat. (COCdotseri)
  hl7:addr
  AD 0 … 1 Organisatieadres (COCdotseri)
  hl7:city
  0 … 1 C Vestigingsplaats (COCdotseri)
    Constraint Verplicht voor een ControlActProcess/overseer
  hl7:templateId
  II 0 … * Technisch attribuut dat dit fragment koppelt aan zijn implementatieinstructie. Merk op dat dit element normaal bovenaan een klasse/element staat. (COCdotseri)