Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  ControlAct AuthorOrPerformer [peri]

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901041 Ingangsdatum 2016‑02‑08 17:21:25
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam ControlActAuthorOrPerformerPeri Weergavenaam ControlAct AuthorOrPerformer [peri]
Omschrijving
ControlAct AuthorOrPerformer voor perinatologie (niet iedereen heeft UZI-nummer) en het is bij peri niet altijd verplicht een authorOrPerformer op te nemen.
Afgeleid van basistemplate voor controlactwrapper auteurs (authorOrPerformer). Let op dat er een vergelijkbaar maar separaat template is voor model QUQI_MT020001.
Classificatie HL7v3 Control Act level template
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 2 templates, Gebruikt 2 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 Inclusie active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901043 Containment active Assigned Device [peri] (2.3) 2016‑02‑09 09:23:50
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901040 Containment active Assigned Person [peri] (2.3) 2016‑02‑08 17:06:41
Relatie Afgeleide: model MCAI_MT700201 (DYNAMISCH)
Afgeleide: model MFMI_MT700701 (DYNAMISCH)
Afgeleide: model MFMI_MT700702 (DYNAMISCH)
Afgeleide: model MFMI_MT700711 (DYNAMISCH)
Afgeleide: model MFMI_MT700712 (DYNAMISCH)
Afgeleide: model QUQI_MT000001 (DYNAMISCH)
Afgeleide: model QUQI_MT021001 (DYNAMISCH)
Afgeleide: model QUQI_MT120001 (DYNAMISCH)
Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.500 ControlAct AuthorOrPerformer (2012‑08‑01)
ref
hl7m-
Voorbeeld
Applicatie in een GBZ
<authorOrPerformer typeCode="AUT">
  <participant>
    <AssignedDevice>
      <id root="2.16.528.1.1007.3.2" extension="900000262"/>      <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6" extension="1234"/>      <Organization>
        <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00000509"/>        <name>Organisatienaam</name>      </Organization>
    </AssignedDevice>
  </participant>
</authorOrPerformer>
Voorbeeld
Applicatie in een GBO
<authorOrPerformer typeCode="AUT">
  <participant>
    <AssignedDevice>
      <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6" extension="1234"/>      <Organization>
        <id root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.25" extension="100001"/>        <name>RIVM</name>      </Organization>
    </AssignedDevice>
  </participant>
</authorOrPerformer>
Voorbeeld
Zorgverlener en zorgaanbieder
<authorOrPerformer typeCode="AUT">
  <participant>
    <AssignedPerson>
      <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="091287345"/>      <code code="01.055" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>      <Organization>
        <id extension="11223344" root="2.16.528.1.1007.3.3"/>        <name>Organisatienaam</name>      </Organization>
    </AssignedPerson>
  </participant>
</authorOrPerformer>
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:authorOrPerformer
Bericht-zender. Systeem of persoon (Condotseri)
@typeCode
1 … 1 R
  CONF
De waarde van @typeCode moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.1.11.19080 x_ParticipationAuthorPerformer (2011‑07‑26)
hl7:participant
1 … 1 M (Condotseri)
Keuze 1 … 1 Elementen om uit te kiezen:
hl7:AssignedDevice
R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901043 Assigned Device [peri] (2016‑02‑09 09:23:50) (Condotseri)
hl7:AssignedPerson
R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901040 Assigned Person [peri] (2016‑02‑08 17:06:41) (Condotseri)