Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  ControlAct Overseer Person (MCAI / MFMI) [peri]

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901042 Ingangsdatum 2016‑02‑09 08:44:28
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam ControlActOverseerPersonMcaiMfmiPeri Weergavenaam ControlAct Overseer Person (MCAI / MFMI) [peri]
Omschrijving
Template voor overseer bij perinatologie (niet alle zorgverleners hebben UZI-nummer). Basistemplate voor controlactwrapper mandaterenden (overseer). Let op dat er een vergelijkbaar maar separaat template is voor model QUQI_MT020001 en evenzo een separaat template voor MFMI_MT700711 / MFMI_MT700712 / QUQI_MT000001 / QUQI_MT021001 / QUQI_MT120001
Classificatie HL7v3 Control Act level template
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 2 templates, Gebruikt 1 template
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 Inclusie active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901040 Containment active Assigned Person [peri] (2.3) 2016‑02‑08 17:06:41
Relatie Afgeleide: model MCAI_MT700201 (DYNAMISCH)
Afgeleide: model MFMI_MT700701 (DYNAMISCH)
Afgeleide: model MFMI_MT700702 (DYNAMISCH)
Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.502 ControlAct Overseer Person (MCAI / MFMI) (2012‑08‑01)
ref
hl7m-
Voorbeeld
Zorgverlener en zorgaanbieder
<overseer typeCode="RESP">
  <AssignedPerson>
    <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="091287345"/>    <code code="01.055" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>    <assignedPrincipalChoiceList>
      <assignedPerson>
        <name>
          <prefix qualifier="AC">Dr.</prefix>          <given>Koos</given>          <family qualifier="BR">Jansma</family>        </name>
      </assignedPerson>
    </assignedPrincipalChoiceList>
    <Organization>
      <id extension="11223344" root="2.16.528.1.1007.3.3"/>      <code code="JGZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.1060"/>      <name>Organisatienaam</name>      <addr>
        <city>Gouda</city>      </addr>
    </Organization>
  </AssignedPerson>
</overseer>
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:overseer
Bericht-zender (mandaatverlener). (Condotseri)
@typeCode
1 … 1 F RESP
hl7:AssignedPerson
1 …  M Mandaterende persoon
Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901040 Assigned Person [peri] (2016‑02‑08 17:06:41)
(Condotseri)