Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Assigned Device [peri]

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901043 Ingangsdatum 2016‑02‑09 09:23:50
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam COCT_MT090300_peri Weergavenaam Assigned Device [peri]
Omschrijving
Systeemgegevens volgens CMET COCT_MT090300 R_AssignedDevice Universal. Voorbeelden van systemen:
  • XIS in een GBZ - Organisatie is geregistreerd in het UZI-register en heeft een URA. Applicatie heeft een UZI-systeemcertificaat en een UZI-systeemnummer (en een AORTA-applicatie-id).
  • XIS in een GBO - Organisatie is geregistreerd als AORTA-organisatie en heeft een AORTA-organisatie-id. Applicatie heeft een PKIo-certificaat en een AORTA-applicatie-id.
  • Patiëntenportaal in een GBP. Applicatie heeft een PKIo-certificaat en een AORTA-applicatie-id

Bij perinatologie is het niet verplicht een waarde voor de authorOrPerformer in de wrapper op te nemen (maar het xml element is wel verplicht volgens het schema).

Classificatie Templatetype niet gespecificeerd
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 3 templates, Gebruikt 7 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901041 Containment active ControlAct AuthorOrPerformer [peri] (2.3) 2016‑02‑08 17:21:25
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1010 Inclusie active UZI-nummer systemen 2014‑07‑15
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1008 Inclusie draft AORTA Application ID 2014‑07‑15
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1018 Inclusie active SBV-Z systemen 2014‑07‑15
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1011 Inclusie active UZI-register abonneenummer (URA) 2014‑07‑15
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1019 Inclusie draft SBV-Z Organization ID 2014‑07‑15
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1020 Inclusie active GBO/GBP 2014‑07‑15
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1021 Inclusie draft GBK Organization ID 2014‑07‑15
Relatie Afgeleide: model COCT_RM090300 (DYNAMISCH)
Afgeleide: model COCT_MT090300 (DYNAMISCH)
Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.513 Assigned Device [universal] (2012‑09‑01)
ref
hl7v3basis-
Item DT Card Conf Omschrijving Label
Keuze 0 … 2
Het UZI-systeemnummer kan in combinatie met AORTA/LSP Applicatie-id voorkomen. Andere combinaties zijn niet mogelijk.
Bij perinatologie is het id niet verplicht.
Elementen om uit te kiezen:
Inclusie van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1010 UZI-nummer systemen (2014‑07‑15)
hl7:id
II.NL.UZI UZI-nummer systemen (COCdotseri)
@root
1 … 1 F 2.16.528.1.1007.3.2
Inclusie van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1008 AORTA Application ID (2014‑07‑15)
hl7:id
II AORTA Applicatie-id (COCdotseri)
@extension
st 1 … 1 R Bevat het applicatie-id
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.6
Inclusie van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1018 SBV-Z systemen (2014‑07‑15)
hl7:id
II SBV-Z Systeemnummer (COCdotseri)
@root
1 … 1 F 2.16.528.1.1007.4
hl7:id
II (COCdotseri)
@nullFlavor
cs 0 … 1   Gebruik nullFlavor 'NI' wanneer er geen informatie is over de authorOrPerformer id.
  Voorbeeld <id nullFlavor="NI"/>
hl7:Organization
0 … 1 C Organisatiegegevens (COCdotseri)
  Constraint Organisatiegegevens zijn verplicht voor GBZ, GBO, GBP en GBK-systemen. Organisatiegegevens worden weggelaten voor de LSP Zorg Informatie Makelaar (ZIM)
Keuze 1 … 1
Organisatie-id
Elementen om uit te kiezen:
Inclusie M van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1011 UZI-register abonneenummer (URA) (2014‑07‑15)
hl7:id
II.NL.URA M UZI-register abonneennummer (COCdotseri)
@root
1 … 1 F 2.16.528.1.1007.3.3
Inclusie M van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1019 SBV-Z Organization ID (2014‑07‑15)
hl7:id
II M SBV-Z Organisatie ID (COCdotseri)
@root
1 … 1 F 2.16.528.1.1007
@extension
1 … 1 F 4
Inclusie M van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1020 GBO/GBP (2014‑07‑15)
hl7:id
II M Goed Beheerde Organisatie (GBO) / Goed Beheerd Patiëntenportaal (GBP) (COCdotseri)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.25
Inclusie M van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1021 GBK Organization ID (2014‑07‑15)
hl7:id
II M Goed Beheerd Klantenloket (GBK) Organisatie ID (COCdotseri)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.11
@extension
1 … 1 F 7
hl7:id
II 0 … * Organisatie-id. (COCdotseri)
hl7:code
CV 0 … 1 R Organisatietype. (COCdotseri)
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.1 RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties) (DYNAMISCH)
hl7:telecom
TEL 0 … * Organisatietelecommunicatieadres (COCdotseri)
hl7:name
ON 1 … 1 M Organisatienaam. De naam moet indien beschikbaar komen van het gebruikte systeemcertificaat. (COCdotseri)
hl7:addr
AD 0 … 1 Organisatieadres (COCdotseri)
hl7:city
1 … 1 M Plaats (COCdotseri)
hl7:templateId
II 0 … * Technisch attribuut dat dit fragment koppelt aan zijn implementatieinstructie. Merk op dat dit element normaal bovenaan een klasse/element staat. (COCdotseri)