Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Generic ControlActProcess Checks [peri]

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901044 Ingangsdatum 2016‑02‑09 09:46:03
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam GenericControlActProcessChecksPeri Weergavenaam Generic ControlActProcess Checks [peri]
Omschrijving AuthorOrPerformer optioneel voor perinatologie.
Classificatie HL7v3 Control Act level template
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 2 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 Inclusie active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Relatie Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.102 Generic ControlActProcess Checks (2014‑07‑15)
ref
hl7m-
Item DT Card Conf Omschrijving Label
  Variabele let Naam controlActProcess  
  Waarde .  
  Variabele let Naam authorEntity  
  Waarde $controlActProcess/hl7:authorOrPerformer//hl7:*[lower-case(local-name())=('assigneddevice','assignedperson')][1]  
  Variabele let Naam authorDevice  
  Waarde $authorEntity[lower-case(local-name())='assigneddevice']  
  Variabele let Naam authorPerson  
  Waarde $authorEntity[lower-case(local-name())='assignedperson']  
  Variabele let Naam overseerPerson  
  Waarde $controlActProcess/hl7:overseer//hl7:*[lower-case(local-name())=('assignedentity','assignedperson')][1]  
  Variabele let Naam authorPath  
  Waarde string-join($authorEntity/ancestor-or-self::*/name(),'/')  
  Variabele let Naam overseerPath  
  Waarde string-join($overseerPerson/ancestor-or-self::*/name(),'/')  
  Variabele let Naam senderApplicationId  
  Waarde $controlActProcess/../hl7:sender/hl7:device/hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.6']/@extension  
  Variabele let Naam authorApplicationId  
  Waarde $authorDevice/hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.6']/@extension  
  Variabele let Naam overseerOrgId  
  Waarde $overseerPerson/hl7:Organization/hl7:id  
  Variabele let Naam authorOrgId  
  Waarde $authorEntity/hl7:Organization/hl7:id  
  Variabele let Naam interactionId  
  Waarde $controlActProcess/../local-name()  
  Variabele let Naam interactionVocabFile  
  Waarde '../vocab/2.16.840.1.113883.1.6.xml'  
  Variabele let Naam interactionVocab  
  Waarde if (doc-available($interactionVocabFile)) then doc($interactionVocabFile) else ()  
  Variabele let Naam interactionTrustLevel  
  Waarde $interactionVocab/*/hl7:code[@code=$interactionId]/hl7:qualifier[@name='Vertrouwensniveau']/@value  
  Variabele let Naam interactionSendType  
  Waarde $interactionVocab/*/hl7:code[@code=$interactionId]/hl7:qualifier[@name='Verzendtype']/@value  
  Variabele let Naam interactionTriggerEventCode  
  Waarde $interactionVocab/*/hl7:code[@code=$interactionId]/hl7:reference/@extension  
  Variabele let Naam messageTriggerEventCode  
  Waarde $controlActProcess/hl7:code/@code  
  Schematron assert role orange warning  
  test $interactionVocab  
  Melding Control Act: <value-of select="$interactionVocabFile"/> niet gevonden. Controles gebaseerd op dit externe configuratiebestand zijn gedeactiveerd.  
  Schematron assert role red error  
  test not($controlActProcess/hl7:queryByParameter) or $controlActProcess[@moodCode='EVN']  
  Melding Control Act: <value-of select="local-name()"/>/@moodCode moet 'EVN' zijn bij queries  
  Schematron assert role red error  
  test not($interactionVocab) or not($messageTriggerEventCode) or $interactionTriggerEventCode=$messageTriggerEventCode  
  Melding Control Act: <value-of select="local-name()"/>/code (Trigger Event) moet bij deze interactie '<value-of select="$interactionTriggerEventCode"/>' zijn, gevonden is echter '<value-of select="$messageTriggerEventCode"/>'  
  Schematron assert role red error  
  test not($interactionVocab) or $authorPerson or not($interactionTrustLevel) or $interactionTrustLevel='Laag'  
  Melding Control Act: <value-of select="local-name()"/>/authorOrPerformer moet een persoon bevatten in berichten met vertrouwensniveau midden of hoog  
  Schematron assert role red error  
  test not($interactionVocab) or $overseerPerson or empty($interactionTrustLevel) or $interactionTrustLevel='Laag'  
  Melding Control Act: <value-of select="local-name()"/>/overseer moet de mandaterende persoon bevatten in berichten met vertrouwensniveau midden of hoog  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorEntity//hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']) or not($authorEntity/../(hl7:queryByParameter|hl7:subject)//hl7:*[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']) or $authorEntity/../../hl7:attentionLine  
  Melding Patiëntgebonden interacties, verzonden vanuit een patiëntenportaal (GBP), moeten een attentionLine hebben  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorEntity//hl7:id[@root=('2.16.840.1.113883.2.4.3.11.7.3','2.16.528.1.1003.1.3.5.4.1')]) or not($authorEntity/../(hl7:queryByParameter|hl7:subject)//hl7:*[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']) or $authorEntity/../../hl7:attentionLine  
  Melding Patiëntgebonden interacties, verzonden vanuit het klantenloket (GBK), moeten een attentionLine hebben  
  Schematron assert role red error  
  test empty($senderApplicationId) or empty($authorApplicationId) or $senderApplicationId=$authorApplicationId or $senderApplicationId='1'  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/id. Applicatie-id <value-of select="$authorApplicationId"/> komt niet overeen met Transmission-wrapper sender <value-of select="$senderApplicationId"/>.  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorDevice/hl7:Organization/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.3']) or $authorDevice/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.2']  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/id moet tenminste het UZI-nummer systemen bevatten voor een XIS in een GBZ  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorDevice/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.2']) or $authorDevice/hl7:Organization/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.3' and @extension]  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/id moet de zorgaanbieder van het XIS identificeren  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorPerson/hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']) or $authorPerson/hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.3.11.8'][@code='P']  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/code/@code moet "P" (Patiënt) zijn. Wettelijke vertegenwoordigers moet dit via het Klantenloket doen en kunnen dus niet als auteur optreden  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorPerson/hl7:id[@root=('2.16.840.1.113883.2.4.3.11.7.3','2.16.528.1.1003.1.3.5.4.1')]) or $authorPerson/hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.3.11.8'][@code='KLANTENLOKET']  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/code/@code moet "KLANTENLOKET" zijn voor klantenloketmedewerkers  
  Schematron assert role orange warning  
  test not($authorPerson/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.1']) or $authorPerson/hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.15.111']  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/code ontbreekt. Dit is alleen toegestaan als de rolcode 00.000 is.  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorPerson/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.1']) or $authorOrgId[@root='2.16.528.1.1007.3.3' and @extension]  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/Organization/id moet de zorgaanbieder van de persoon identificeren  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorPerson/hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']) or $authorOrgId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.3.11.25']  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/Organization/id/@root moet '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.25' bevatten  
  Schematron assert role red error  
  test not($authorPerson/hl7:id[@root=('2.16.840.1.113883.2.4.3.11','2.16.528.1.1003.1.3.5.4.1')]) or $authorOrgId[@root='2.16.840.1.113883.2.4.3.11'][@extension='7']  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/Organization/id moet de Nictiz-klantenloket organisatie identificeren  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerPerson/hl7:Organization[not(hl7:name)]/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.3'])  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/Organization/name moet de zorgaanbieder/organisatienaam bevatten  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerPerson/hl7:Organization[not(hl7:name)]/hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.3.11' and @extension='7'])  
  Melding Control Act: <value-of select="$authorPath"/>/Organization/name moet de Nictiz-klantenloket organisatienaam bevatten  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerPerson) or $overseerPerson/hl7:code  
  Melding Control Act: <value-of select="$overseerPath"/>/code is verplicht  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerPerson/hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']) or $overseerPerson/hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.3.11.8'][@code='P'] or $overseerPerson/hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.3.11.6']  
  Melding Control Act: <value-of select="$overseerPath"/>/code/@code moet "P" (Patiënt) zijn of een geldige waarde uit RoleCodeWettelijkeVertegenwoordigerNL  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerPerson/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.1']) or $overseerPerson/hl7:assignedPrincipalChoiceList/hl7:assignedPerson/hl7:name  
  Melding Control Act: <value-of select="$overseerPath"/>/assignedPrincipalChoiceList/assignedPerson/name is verplicht  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerPerson/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.1']) or $overseerPerson/hl7:Organization/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.3']  
  Melding Control Act: <value-of select="$overseerPath"/>/Organization/id moet de zorgaanbieder van de persoon identificeren  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerPerson/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.1']) or $overseerPerson/hl7:Organization/hl7:name  
  Melding Control Act: <value-of select="$overseerPath"/>//Organization/name moet de zorgaanbiedernaam bevatten  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerPerson/hl7:id[@root='2.16.528.1.1007.3.1']) or $overseerPerson/hl7:Organization/hl7:addr/hl7:city  
  Melding Control Act: <value-of select="$overseerPath"/>/Organization/addr moet tennminste de vestigingsplaats bevatten  
  Schematron assert role red error  
  test not($overseerOrgId) or $authorOrgId[@root=$overseerOrgId/@root][@extension=$overseerOrgId/@extension] or $authorEntity[lower-case(local-name())='assigneddevice']  
  Melding Control Act: <value-of select="$overseerPath"/>/Organization/id. Organisatie van de overseer (<value-of select="$overseerOrgId/@root"/>#<value-of select="$overseerOrgId/@extension"/>) moet gelijk zijn aan die van de authorOrPerformer (<value-of select="$authorOrgId/@extension"/>)