Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Reg. Event Peri Combinatietest

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 Ingangsdatum 2016‑12‑16 14:14:48
Status active Actief Versielabel 23
Naam RegistrationEventACTPeriCT Weergavenaam Reg. Event Peri Combinatietest
Omschrijving Registration Event ACT Perinatologie. Versie Combinatietest (verschilt alleen van template 'Registration Event ACT Peri' in invulling van registrationProcess/subject2).
Classificatie HL7v3 Payload level template
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 4 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-3 draft Zwangerschap draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-80904 draft Algemene anamnese draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10 pending Counseling prenatale screening en prenatale diagnostiek draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-80732 draft Prenatale controle draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 2 templates, Gebruikt 10 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 Inclusie active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901077 Inclusie active Vrouw combinatietest (23) 2016‑12‑16 15:07:13
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901078 Inclusie active Zorgverlener en instelling combinatietest (23) 2016‑12‑16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901079 Containment active Anamnese Combinatietest (23) 2016‑12‑16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900570 Containment active Body Height (2.3) 2016‑12‑05 18:32:14
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901081 Containment active Obstetrische anamnese Combinatietest (23) 2016‑12‑16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900004 Containment active Graviditeit (2.3) 2016‑12‑06 10:56:10
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900928 Containment active A terme datum (definitive) (2.3) 2016‑12‑06 11:00:06
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901083 Containment active Subfertiliteitsbehandeling combinatietest (23) 2016‑12‑16 16:30:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900860 Containment active Trisomy in History (y/n) 2012‑06‑26
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901088 Containment active Prenatale controle Combinatietest (23) 2016‑12‑19
Relatie Specialisatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.512 Registration Event ACT (2012‑09‑01)
ref
hl7m-

Specialisatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901033 Registration Event ACT Peri (2015‑03‑24 17:24:13)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:registrationProcess
0 … * (RegdotsiCT)
@classCode
cs 0 … 1 F REG
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
De waarde van @moodCode moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.1.11.10196 ActMood (2011‑07‑26)
hl7:code
CD 1 … 1 R (RegdotsiCT)
@code
CONF 0 … 1 F 900000
@codeSystem
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.15.4 (ActRegistryCodeNL)
hl7:statusCode
CS 1 … 1 R (RegdotsiCT)
@code
CONF 0 … 1 F active
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 … 1 R (RegdotsiCT)
@value
0 NP NP/niet aanwezig
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:low
0 … 1 Datum registratie (RegdotsiCT)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:subject1
NP (RegdotsiCT)
hl7:subject2
1 … 1 M (RegdotsiCT)
hl7:CareProvisionEvent
1 … 1 M (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-3 draft Zwangerschap draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-80904 draft Algemene anamnese draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10 pending Counseling prenatale screening en prenatale diagnostiek draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-80732 draft Prenatale controle draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F PCPR
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (RegdotsiCT)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (RegdotsiCT)
@code
CONF 1 … 1 F active
  Voorbeeld <statusCode code="active"/>
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901077 Vrouw combinatietest (2016‑12‑16 15:07:13)
hl7:subject
1 … 1 M (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-2 draft Vrouw draft Dataset Perinatologie 2.3
@typeCode
cs 1 … 1 F SBJ
  Voorbeeld <subject typeCode="SBJ">
  <patient classCode="PAT"/></subject>
hl7:patient
(RegdotsiCT)
@classCode
cs 1 … 1 F PAT
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900028 Burgerservicenummer (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.BSN 1 … 1 M (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-10030 final Burgerservicenummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.3
  Voorbeeld <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="100202020"/>
  Voorbeeld <id nullFlavor="MSK"/>
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900148 Adres (2011‑01‑28)
hl7:addr
1 … 1 R (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-10300 draft Adres draft Dataset Perinatologie 2.3
@use
set_cs 1 … 1 R
  CONF
@use moet "HP" zijn
of
@use moet "PHYS" zijn
of
@use moet "TMP" zijn
of
@use moet "HP PHYS" zijn
of
@use moet "TMP PHYS" zijn
  Voorbeeld <addr use="HP">
  <postalCode>1200 AA</postalCode></addr>
  Voorbeeld <addr use="PHYS">
  <postalCode>1200 BB</postalCode></addr>
hl7:postalCode
ST 1 … 1 R (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-10304 final Postcode draft Dataset Perinatologie 2.3
hl7:patientPerson
1 … 1 M (RegdotsiCT)
@classCode
cs 1 … 1 F PSN
@determinerCode
cs 1 … 1 F INSTANCE
  Voorbeeld <Person classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"/>
Inclusie 1 … 2 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900925 Naam vrouw zonder @use (2014‑01‑21)
hl7:name
PN 1 … 2 M Naam vrouw zoals de zorgverlener die doorgeeft. (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-82363 final Voorvoegsel draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10043 final Achternaam draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10035 draft Naamgegevens draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82361 final Achternaam draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10042 final Voornamen draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <name>Diny Bos</name>
  Voorbeeld <name>Annette de Vries</name>
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900031 Geboortedatum (2009‑10‑01)
hl7:birthTime
TS 1 … 1 R (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-10040 final Geboortedatum draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <birthTime value="19700801"/>
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900033 Etniciteit (2009‑10‑01)
hl7:ethnicGroupCode
CE 1 … 1 R (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-10400 final Etniciteit draft Dataset Perinatologie 2.3
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.3 EthnicGroup (2014‑05‑19 14:35:30)
  Voorbeeld <ethnicGroupCode code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28"/>
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901078 Zorgverlener en instelling combinatietest (2016‑12‑16)
hl7:performer
1 … 1 M (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-1 draft Zorgverlener/Zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
@typeCode
1 … 1 F PPRF
  Voorbeeld <performer typeCode="PPRF">
  <responsibleParty classCode="ASSIGNED">
    <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000123459"/>    <code code="03.000" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>    <agentPerson>
      <name>Victor Verloskundige</name>    </agentPerson>
    <representedOrganization>
      <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00023444"/>      <code code="G3" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.1060"/>      <name>ABC Verloskundigenpraktijk</name>      <addr>
        <streetName>Amsterdamsevaart</streetName>        <houseNumber>3</houseNumber>        <postalCode>2032 EA</postalCode>        <city>Haarlem</city>      </addr>
    </representedOrganization>
  </responsibleParty>
</performer>
hl7:responsibleParty
1 … 1 (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-10001 draft Zorgverlener draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
1 … 1 F ASSIGNED
Keuze 1 … * Elementen om uit te kiezen:
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900702 Zorgverlener (UZI-nummer) (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.UZI 0 … 1 R (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-82039 draft Zorgverlener UZI-nummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82027 draft Zorgverlener UZI-nummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82411 final Zorgverlener UZI-nummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10002 final Zorgverlener UZI-nummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.528.1.1007.3.1
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900703 Zorgverlener (AGB-ID) (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.AGB 0 … 1 R (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-82412 final Zorgverlener AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82032 draft Zorgverlener AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10003 final Zorgverlener AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82028 draft Zorgverlener AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.1
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900704 Zorgverlener (LVR1-ID) (2009‑10‑01)
hl7:id
II 0 … 1 R (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-82413 final Zorgverlener LVR1-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10004 final Zorgverlener LVR1-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.98.2
@extension
1 … 1 R
hl7:agentPerson
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900006 Naam zorgverlener (2009‑10‑01) (RegdotsiCT)
hl7:representedOrganization
1 … 1 M (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-10020 draft Zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
hl7:id
II 1 … 1 M (RegdotsiCT)
waar [not(@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.1' or @root='2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6' or @root='2.16.528.1.1007.3.3')]
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900022 Zorginstelling (OID) (2016‑12‑02 10:29:21)
hl7:id
II 1 … 1 M (RegdotsiCT)
waar [not(@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.1' or @root='2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6' or @root='2.16.528.1.1007.3.3')]
 
target
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10021 final Zorginstelling OID draft Dataset Perinatologie 2.3
Keuze 0 … 3 Elementen om uit te kiezen:
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900610 Zorginstelling (AGB-id) (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.AGB 0 … 1 R (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10022 final Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82030 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82043 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82036 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82116 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.1
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900021 Zorginstelling (URA) (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.URA 0 … 1 R (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10024 final Zorginstelling URA draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.528.1.1007.3.3
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901018 Zorginstelling (LVR-ID) (2014‑11‑07 14:52:28)
hl7:id
II 0 … 1 R (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10023 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82335 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-40005 final Ziekenhuisnummer (LVR-id) draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900025 Naam Zorginstelling (2009‑10‑01)
hl7:name
ON 0 … 1 R (RegdotsiCT)
 
target
peri23-dataelement-10026 final Naam zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <name>ABC Verloskundigenpraktijk</name>
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901079 Anamnese Combinatietest (2016‑12‑16) (RegdotsiCT)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
1 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900570 Body Height (2016‑12‑05 18:32:14) (RegdotsiCT)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901081 Obstetrische anamnese Combinatietest (2016‑12‑16) (RegdotsiCT)
waar [hl7:organizer/hl7:code/@code='248983002']
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
1 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900004 Graviditeit (2016‑12‑06 10:56:10) (RegdotsiCT)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
  Schematron assert role red error  
  test ./hl7:observation/hl7:value/@value<2 or ../hl7:pertinentInformation3/hl7:observation[hl7:code/@code='TrisomyAnam']/hl7:value  
  Melding Bij graviditeit > 1, trisomie in anamnese verplicht opnemen.  
hl7:pertinentInformation3
1 … 1 M Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900928 A terme datum (definitive) (2016‑12‑06 11:00:06) (RegdotsiCT)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R
Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901083 Subfertiliteitsbehandeling combinatietest (2016‑12‑16 16:30:19)
(RegdotsiCT)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 C Alleen van toepassing bij gravida > 1.
Bij gravida > 1: 1..1 Required
Bij gravida = 1: Niet gebruiken.
Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900860 Trisomy in History (y/n) (2012‑06‑26)
(RegdotsiCT)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
  Schematron assert role red error  
  test ../hl7:pertinentInformation3/hl7:observation[hl7:code/@code='Gravidity']/hl7:value/@value > 1  
  Melding Trisomie in anamnese is alleen van toepassing bij graviditeit > 1.  
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901088 Prenatale controle Combinatietest (2016‑12‑19) (RegdotsiCT)
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true