Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Vrouw combinatietest

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901077 Ingangsdatum 2016‑12‑16 15:07:13
Status active Actief Versielabel 23
Naam VrouwCT Weergavenaam Vrouw combinatietest
Omschrijving Template: Vrouw voor combinatietest.
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-2 draft Vrouw draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 3 templates, Gebruikt 5 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 Inclusie active Reg. Event Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:14:48
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900028 Inclusie active Burgerservicenummer 2009‑10‑01
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900148 Inclusie active Adres 2011‑01‑28
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900925 Inclusie active Naam vrouw zonder @use (23) 2014‑01‑21
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900031 Inclusie active Geboortedatum 2009‑10‑01
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900033 Inclusie active Etniciteit (2.3) 2009‑10‑01
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:subject
(VrouwCT)
 
target
peri23-dataelement-2 draft Vrouw draft Dataset Perinatologie 2.3
@typeCode
cs 1 … 1 F SBJ
  Voorbeeld <subject typeCode="SBJ">
  <patient classCode="PAT"/></subject>
hl7:patient
(VrouwCT)
@classCode
cs 1 … 1 F PAT
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900028 Burgerservicenummer (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.BSN 1 … 1 M (VrouwCT)
 
target
peri23-dataelement-10030 final Burgerservicenummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.3
  Voorbeeld <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="100202020"/>
  Voorbeeld <id nullFlavor="MSK"/>
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900148 Adres (2011‑01‑28)
hl7:addr
1 … 1 R (VrouwCT)
 
target
peri23-dataelement-10300 draft Adres draft Dataset Perinatologie 2.3
@use
set_cs 1 … 1 R
  CONF
@use moet "HP" zijn
of
@use moet "PHYS" zijn
of
@use moet "TMP" zijn
of
@use moet "HP PHYS" zijn
of
@use moet "TMP PHYS" zijn
  Voorbeeld <addr use="HP">
  <postalCode>1200 AA</postalCode></addr>
  Voorbeeld <addr use="PHYS">
  <postalCode>1200 BB</postalCode></addr>
hl7:postalCode
ST 1 … 1 R (VrouwCT)
 
target
peri23-dataelement-10304 final Postcode draft Dataset Perinatologie 2.3
hl7:patientPerson
1 … 1 M (VrouwCT)
@classCode
cs 1 … 1 F PSN
@determinerCode
cs 1 … 1 F INSTANCE
  Voorbeeld <Person classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"/>
Inclusie 1 … 2 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900925 Naam vrouw zonder @use (2014‑01‑21)
hl7:name
PN 1 … 2 M Naam vrouw zoals de zorgverlener die doorgeeft. (VrouwCT)
 
target
peri23-dataelement-82363 final Voorvoegsel draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10043 final Achternaam draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10035 draft Naamgegevens draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82361 final Achternaam draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10042 final Voornamen draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <name>Diny Bos</name>
  Voorbeeld <name>Annette de Vries</name>
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900031 Geboortedatum (2009‑10‑01)
hl7:birthTime
TS 1 … 1 R (VrouwCT)
 
target
peri23-dataelement-10040 final Geboortedatum draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <birthTime value="19700801"/>
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900033 Etniciteit (2009‑10‑01)
hl7:ethnicGroupCode
CE 1 … 1 R (VrouwCT)
 
target
peri23-dataelement-10400 final Etniciteit draft Dataset Perinatologie 2.3
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.3 EthnicGroup (2014‑05‑19 14:35:30)
  Voorbeeld <ethnicGroupCode code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28"/>