Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Zorgverlener en instelling combinatietest

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901078 Ingangsdatum 2016‑12‑16
Status active Actief Versielabel 23
Naam ZorgverlenerInstellingCT Weergavenaam Zorgverlener en instelling combinatietest
Omschrijving Template: Zorgverlener en zorginstelling als performer, zonder type zorgverlener en -instelling mét verplichte zorginstelling OID.
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 3 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-10020 draft Zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-1 draft Zorgverlener/Zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10001 draft Zorgverlener draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 3 templates, Gebruikt 9 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 Inclusie active Reg. Event Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:14:48
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900702 Inclusie active Zorgverlener (UZI-nummer) 2009‑10‑01
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900703 Inclusie active Zorgverlener (AGB-ID) 2009‑10‑01
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900704 Inclusie active Zorgverlener (LVR1-ID) 2009‑10‑01
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900006 Containment active Naam zorgverlener 2009‑10‑01
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900022 Inclusie active Zorginstelling (OID) (2.3) 2016‑12‑02 10:29:21
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900610 Inclusie active Zorginstelling (AGB-id) (2.3) 2009‑10‑01
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900021 Inclusie active Zorginstelling (URA) (2.3) 2009‑10‑01
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901018 Inclusie active Zorginstelling (LVR-ID) (2.3) 2014‑11‑07 14:52:28
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900025 Inclusie active Naam Zorginstelling 2009‑10‑01
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:performer
(ZordotsgCT)
 
target
peri23-dataelement-1 draft Zorgverlener/Zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
@typeCode
1 … 1 F PPRF
  Voorbeeld <performer typeCode="PPRF">
  <responsibleParty classCode="ASSIGNED">
    <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000123459"/>    <code code="03.000" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>    <agentPerson>
      <name>Victor Verloskundige</name>    </agentPerson>
    <representedOrganization>
      <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00023444"/>      <code code="G3" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.1060"/>      <name>ABC Verloskundigenpraktijk</name>      <addr>
        <streetName>Amsterdamsevaart</streetName>        <houseNumber>3</houseNumber>        <postalCode>2032 EA</postalCode>        <city>Haarlem</city>      </addr>
    </representedOrganization>
  </responsibleParty>
</performer>
hl7:responsibleParty
1 … 1 (ZordotsgCT)
 
target
peri23-dataelement-10001 draft Zorgverlener draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
1 … 1 F ASSIGNED
Keuze 1 … * Elementen om uit te kiezen:
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900702 Zorgverlener (UZI-nummer) (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.UZI 0 … 1 R (ZordotsgCT)
 
target
peri23-dataelement-82039 draft Zorgverlener UZI-nummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82027 draft Zorgverlener UZI-nummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82411 final Zorgverlener UZI-nummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10002 final Zorgverlener UZI-nummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.528.1.1007.3.1
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900703 Zorgverlener (AGB-ID) (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.AGB 0 … 1 R (ZordotsgCT)
 
target
peri23-dataelement-82412 final Zorgverlener AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82032 draft Zorgverlener AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10003 final Zorgverlener AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82028 draft Zorgverlener AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.1
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900704 Zorgverlener (LVR1-ID) (2009‑10‑01)
hl7:id
II 0 … 1 R (ZordotsgCT)
 
target
peri23-dataelement-82413 final Zorgverlener LVR1-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10004 final Zorgverlener LVR1-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.98.2
@extension
1 … 1 R
hl7:agentPerson
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900006 Naam zorgverlener (2009‑10‑01) (ZordotsgCT)
hl7:representedOrganization
1 … 1 M (ZordotsgCT)
 
target
peri23-dataelement-10020 draft Zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
hl7:id
II 1 … 1 M (ZordotsgCT)
waar [not(@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.1' or @root='2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6' or @root='2.16.528.1.1007.3.3')]
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900022 Zorginstelling (OID) (2016‑12‑02 10:29:21)
hl7:id
II 1 … 1 M (ZordotsgCT)
waar [not(@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.1' or @root='2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6' or @root='2.16.528.1.1007.3.3')]
 
target
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10021 final Zorginstelling OID draft Dataset Perinatologie 2.3
Keuze 0 … 3 Elementen om uit te kiezen:
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900610 Zorginstelling (AGB-id) (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.AGB 0 … 1 R (ZordotsgCT)
 
target
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10022 final Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82030 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82043 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82036 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82116 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.1
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900021 Zorginstelling (URA) (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.URA 0 … 1 R (ZordotsgCT)
 
target
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10024 final Zorginstelling URA draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.528.1.1007.3.3
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901018 Zorginstelling (LVR-ID) (2014‑11‑07 14:52:28)
hl7:id
II 0 … 1 R (ZordotsgCT)
 
target
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10023 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82335 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-40005 final Ziekenhuisnummer (LVR-id) draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900025 Naam Zorginstelling (2009‑10‑01)
hl7:name
ON 0 … 1 R (ZordotsgCT)
 
target
peri23-dataelement-10026 final Naam zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <name>ABC Verloskundigenpraktijk</name>