Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Algemene anamnese Combinatietest

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901080 Ingangsdatum 2016‑12‑16
Status active Actief Versielabel 23
Naam AlgemeneanamneseCombinatietest Weergavenaam Algemene anamnese Combinatietest
Omschrijving Template: Algemene anamnese Combinatietest
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-80904 draft Algemene anamnese draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 4 templates, Gebruikt 1 template
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901079 Inclusie active Anamnese Combinatietest (23) 2016‑12‑16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 link active Reg. Event Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:14:48
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900936 Containment active Diabetes Mellitus (y/n) (2.3) 2016‑12‑02 13:27:28
Relatie Specialisatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900959 Algemene anamnese PRN (2014‑10‑27)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:organizer
1 … 1 M (Algdotsest)
 
target
peri23-dataelement-80904 draft Algemene anamnese draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F CONTAINER
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <organizer classCode="CONTAINER" moodCode="EVN">
  <!-- Algemene anamnese -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900959"/>  <code code="312850006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="History of - disorder"/>  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- Diabetes Mellitus-->
  </component>
</organizer>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Algdotsest)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900959
hl7:code
CE 1 … 1 M (Algdotsest)
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie.
@code
CONF 1 … 1 F 312850006
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900936 Diabetes Mellitus (y/n) (2016‑12‑02 13:27:28) (Algdotsest)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true