Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Vorige uitkomst per kind Combinatietest

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901082 Ingangsdatum 2016‑12‑16
Status active Actief Versielabel 23
Naam VorigeUitkomstperkindCT Weergavenaam Vorige uitkomst per kind Combinatietest
Omschrijving Vorige uitkomst per kind Combinatietest
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 3 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-21 draft Kindspecifieke gegevens vorige uitkomsten draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-19 draft Vorige uitkomst (per kind) draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-80709 draft Vorige baring draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 4 templates, Gebruikt 2 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901081 Containment active Obstetrische anamnese Combinatietest (23) 2016‑12‑16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 link active Reg. Event Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:14:48
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901015 Containment active Congenitale afwijkingen (ja nee) (2.3) 2016‑12‑06 10:33:49
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901016 Containment active Chromosomale afwijkingen NoUnc (2.3) 2016‑12‑06 13:54:19
Relatie Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900980 Vorige uitkomst per kind Kernset PRN (2014‑10‑29)
Voorbeeld
Voorbeeld
<procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900980"/>  <id extension="--TODO--" root="1.2.3.999" nullFlavor="cs"/>  <code code="Baring" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3"/>  <subject typeCode="SBJ">
    <personalRelationship classCode="PRS">
      <code code="CHILD" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111"/>      <relationshipHolder classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"/>    </personalRelationship>
  </subject>
  <outboundRelationship typeCode="COMP">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901015 'Congenitale afwijkingen (ja nee)' (2016-12-06T10:33:49) -->
  </outboundRelationship>
  <outboundRelationship typeCode="COMP">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900981 'Chromosomale afwijkingen (ja nee)' (2016-12-06T10:35:40) -->
  </outboundRelationship>
</procedure>
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:procedure
(VordotsdCT)
 
target
peri23-dataelement-21 draft Kindspecifieke gegevens vorige uitkomsten draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-19 draft Vorige uitkomst (per kind) draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-80709 draft Vorige baring draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F PROC
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (VordotsdCT)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900980
hl7:id
II 1 … 1 R Gebruik ofwel attribuut root en extension, ofwel nullFlavor. (VordotsdCT)
@root
uid 0 … 1  
@extension
st 0 … 1  
@nullFlavor
cs 0 … 1   Gebruik NI wanneer er geen informatie is.
hl7:code
CE 1 … 1 M (VordotsdCT)
@code
CONF 1 … 1 F Baring
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3 (PerinatologyProceduresPRN)
hl7:subject
(VordotsdCT)
@typeCode
cs 1 … 1 F SBJ
  Voorbeeld <subject typeCode="SBJ">
  <personalRelationship classCode="PRS">
    <code code="CHILD" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111"/>    <relationshipHolder classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"/>  </personalRelationship>
</subject>
hl7:personalRelationship
1 … 1 M (VordotsdCT)
@classCode
cs 1 … 1 F PRS
hl7:code
CE 1 … 1 M (VordotsdCT)
@code
CONF 1 … 1 F CHILD
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.111 (RoleCode)
hl7:relationshipHolder
1 … 1 M (VordotsdCT)
@classCode
cs 1 … 1 F PSN
@determinerCode
cs 1 … 1 F INSTANCE
hl7:outboundRelationship
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901015 Congenitale afwijkingen (ja nee) (2016‑12‑06 10:33:49) (VordotsdCT)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
hl7:outboundRelationship
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901016 Chromosomale afwijkingen NoUnc (2016‑12‑06 13:54:19) (VordotsdCT)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP