Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Leeftijd eiceldonatrice

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901084 Ingangsdatum 2016‑12‑19 12:08:06
Status active Actief Versielabel 23
Naam LeeftijdEiceldonatrice Weergavenaam Leeftijd eiceldonatrice
Omschrijving Template: Indien deze zwangerschap is ontstaan op basis van eiceldonatie, wat is dan de leeftijd van de donatrice?
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82388 final Leeftijd eiceldonatrice draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 5 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900180 Containment active Eiceldonatie toegepast (23) 2016‑12‑19 12:11:53
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901083 link active Subfertiliteitsbehandeling combinatietest (23) 2016‑12‑16 16:30:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901075 link active Reg. Event Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:14:48
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901076 link active ControlAct Peri Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:32:27
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.85 link active Combinatietest (23) 2016‑12‑16 14:00:27
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
1 … 1 R (Leedotsice)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901084"/>  <code code="LftdEiDon" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13" displayName="Leeftijd eiceldonatrice"/>  <value xsi:type="INT" value="34"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Leedotsice)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901084
hl7:code
CE 1 … 1 M (Leedotsice)
@code
CONF 1 … 1 F LftdEiDon
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 (PerinatologyObservations)
hl7:value
INT 1 … 1 M (Leedotsice)
 
target
peri23-dataelement-82388 final Leeftijd eiceldonatrice draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F INT