Terug naar index  <<  Terug naar issues

inprogress (peri-issue-1048) verwijzing 2e naar 3e lijn: gecodeerde lijst maken

Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.1048)
Laatst toegekend aan 'Volgende versie van dataset'
Issue verwijzing 2e naar 3e lijn: gecodeerde lijst maken
Id peri-issue-1048
Type Wijzigingsverzoek
Status inprogress In behandeling, toegekend
Prioriteit normaal
Labels
 
 (PK) Kernset Geboortezorg (Perined) 
 
 (D) Dataset 
 
 (S) Scenario 
 
 (RG) Redactieraad goedgekeurd 
Object(en) Dataelement peri23-dataelement-82451 "Van 2e naar 3e lijn" van dataset "Dataset Perinatologie 2.3" 2016‑09‑08
Pad naar element: Zorgverlening / Verwijsdetails / Redenen van verwijzing
Issue Verwijzing van 1e naar 3e lijn - redenen? peri-issue-1039
Details arrowright Klik hier voor alle issuedetails
flag Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen of via email mail. Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt.