Terug naar index  <<  Terug naar issues

inprogress (peri-issue-1067) Gynaecologische aandoening - zowel in algemene als in obstetrische anamnese

Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.1067)
Laatst toegekend aan 'Volgende versie van dataset'
Issue Gynaecologische aandoening - zowel in algemene als in obstetrische anamnese
Id peri-issue-1067
Type Wijzigingsverzoek
Status inprogress In behandeling, toegekend
Prioriteit normaal
Object(en) Dataelement peri23-dataelement-80917 "Gynaecologische aandoening" van dataset "Dataset Perinatologie 2.3" 2016‑09‑08
Pad naar element: Vrouw / Anamnese / Algemene anamnese
Dataelement peri23-dataelement-82269 "Gynaecologische aandoening" van dataset "Dataset Perinatologie 2.3" 2016‑09‑08
Pad naar element: Zwangerschap / Diagnose
Dataelement peri23-dataelement-82317 "Gynaecologische aandoening" van dataset "Dataset Perinatologie 2.3" 2016‑09‑08
Pad naar element: Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap / Diagnose
Dataelement peri23-dataelement-82477 "Gynaecologische aandoening" van dataset "Dataset Perinatologie 2.3" 2016‑09‑08
Pad naar element: Zorgverlening / Verwijsdetails / Redenen van verwijzing / Van 1e naar 2e lijn / Algemene anamnese
Dataelement peri23-dataelement-82509 "Gynaecologische aandoening" van dataset "Dataset Perinatologie 2.3" 2016‑09‑08
Pad naar element: Zorgverlening / Verwijsdetails / Redenen van verwijzing / Van 1e naar 2e lijn / Zwangerschap
Dataelement peri23-dataelement-82582 "Gynaecologische aandoening" van dataset "Dataset Perinatologie 2.3" 2016‑09‑08
Pad naar element: Zorgverlening / Verwijsdetails / Redenen van verwijzing / Van 1e naar 2e lijn / Obstetrische anamnese
Details arrowright Klik hier voor alle issuedetails
flag Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen of via email mail. Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt.