Terug naar index  <<  Terug naar issues

open (peri-issue-1272) Reden verwijzing, vanuit huisarts

Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.1272)
Laatst toegekend aan 'Anne Marieke Arns-Schiere'
Issue Reden verwijzing, vanuit huisarts
Id peri-issue-1272
Type Wijzigingsverzoek
Status open Open, toegekend
Prioriteit normaal
Object(en) Dataelement peri23-dataelement-82014 "Redenen van verwijzing" van dataset "Dataset Perinatologie 2.3" 2016‑09‑08
Pad naar element: Zorgverlening / Verwijsdetails
Details arrowright Klik hier voor alle issuedetails
flag Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen of via email mail. Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt.