Terug naar index  <<  Terug naar issues

inprogress (peri-issue-1276) Gegevens naar perined vanaf zwangerschapsduur 16+0 weken

Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.1276)
Laatst toegekend aan 'Volgende versie van dataset'
Issue Gegevens naar perined vanaf zwangerschapsduur 16+0 weken
Id peri-issue-1276
Type Wijzigingsverzoek
Status inprogress In behandeling, toegekend
Prioriteit normaal
Object(en) Dataelement peri23-dataelement-80623 "Wijze einde zwangerschap" van dataset "Dataset Perinatologie 2.3" 2016‑09‑08
Pad naar element: Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap
Dataelement peri23-dataelement-80625 "Wijze einde zwangerschap" van dataset "Dataset Perinatologie 2.3" 2016‑09‑08
Pad naar element: Zwangerschap
Details arrowright Klik hier voor alle issuedetails
flag Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen of via email mail. Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt.