Terug naar index  <<  Terug naar scenario's

final Scenario Kernset Geboortezorg  2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.3.18

Naam Details [‑]
final Kernset Geboortezorg
peri-scenario-18
Versie / ingangsdatum 2.3 - 2016‑10‑11 11:20:51
final doublearrow Kernset Geboortezorg
peri-transaction-2436link
Versie / ingangsdatum 2.3 - 2016‑11‑22 08:24:02    
U hebt ondersteuning voor SVG nodig in uw browser voor deze afbeelding
Omschrijving Kernset Geboortezorg
final arrowright Kernset Geboortezorg
peri-transaction-2437link
Versie / ingangsdatum 2.3 - 2016‑11‑22 08:24:02    
Label ksgz-alg-23
Omschrijving Kernset Geboortezorg
Actor
Zender (systeem) GeboortezorgKernsetSturend
Ontvanger (systeem) GeboortezorgKernsetOntvangend
Koppelingen
Onderliggende concepten
Concept Card/Conf Id
folder Zorgverlening
1 … 1 Mandatory
peri23-dataelement-4link
Zorgverlening. Er is sprake van zorgverlening zolang er een behandelovereenkomst conform WGBO van toepassing is.
treetree final  Datum start zorgverantwoordelijkheid
1 … 1 Mandatory
peri23-dataelement-20290link
Datum waarop uw zorgverantwoordelijkheid als zorginstelling voor deze zwangerschap is begonnen.
 
Het gaat hier om de datum van het eerste contact met de patiënt. We spreken van contact als de patiënte in de wachtkamer of wachtruimte op haar afspraak met de arts, verpleegkundige, assistente of andere hulpverlener wacht, of als tevoren (telefonisch) over de specifieke patiënt medisch advies gegeven is.
treetree final  Datum einde zorgverantwoordelijkheid
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20340link
Het einde van de laatste zorgepisode van deze perinatale periode.
treetree final  Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode?
1 … * Mandatory
peri23-dataelement-20355link
In welke perinatale periodes was zorginstelling/praktijk eindverantwoordelijk?
treetree final  Conclusie risicostatus na intake
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20305link
Conclusie risicostatus na intake
treetree folder Verwijsdetails
0 … * Required
peri23-dataelement-82012link
Met de set van gegevens kunnen alle in- en uitgaande verwijzingen worden bijgehouden.
treeblank treetree final  Datum verwijzing
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82013link
Datum van de verwijzing
treeblank treetree folder Verwijzing van
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82550link
Van wie is de patiënt afkomstig: zorginstelling en specialisme (bijvoorbeeld huisarts of collega).
treeblank treeblank treetree folder Zorginstelling
0 … 1 Conditioneel
peri23-dataelement-82551link
De Zorginstelling (zorgaanbieder, organisatie) waarvan de patiënt afkomstig is of waar de patiënt naar verwezen wordt.
Card/Conf Conditie
1 … 1 Required Indien verwijzing gedaan door zorginstelling
0 … 0 Niet aanwezig anders
treeblank treeblank treeblank treetree final  ZorgaanbiederIdentificatieNummer
0 … * Conditioneel
peri23-dataelement-82552link
Identificerend nummer van de organisatie. Voor Nederlandse zorgaanbieders wordt hiervoor, indien mogelijk, het URA nummer of het AGB nummer gebruikt. Voor buitenlandse of niet aangesloten zorgaanbieders kan een ander uniek identificerend nummer gebruikt worden. Dit moet vergezeld gaan met de naam en/of code van de uitgevende organisatie. UZI register abonneenummer (URA) (OID: 2.16.528.1.1007.3.3) Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)
Card/Conf Conditie
1 … 1 Mandatory LVR-id. Het meegeven van het LVR-id is verplicht.
0 … * Required Andere identificatie dan LVR-id. Het óók meegeven van andere identificatie(s) dan LVR-id is toegestaan, maar niet verplicht.
treeblank treeblank treeblank treetree final  Specialisme
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82554link
Zorginstelling Specialisme.
treeblank treetree folder Verwijzing naar
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82577link
Naar welke zorginstelling en specialisme  wordt de patiënt verwezen? 
 
treeblank treeblank treetree folder Zorginstelling
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82578link
De Zorginstelling (zorgaanbieder, organisatie) waarvan de patiënt afkomstig is of waar de patiënt naar verwezen wordt.
treeblank treeblank treeblank treetree final  ZorgaanbiederIdentificatieNummer
0 … * Conditioneel
peri23-dataelement-82579link
Identificerend nummer van de organisatie. Voor Nederlandse zorgaanbieders wordt hiervoor, indien mogelijk, het URA nummer of het AGB nummer gebruikt. Voor buitenlandse of niet aangesloten zorgaanbieders kan een ander uniek identificerend nummer gebruikt worden. Dit moet vergezeld gaan met de naam en/of code van de uitgevende organisatie. UZI register abonneenummer (URA) (OID: 2.16.528.1.1007.3.3) Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)
Card/Conf Conditie
1 … 1 Mandatory LVR-id. Het meegeven van het LVR-id is verplicht.
0 … * Required Andere identificatie dan LVR-id. Het óók meegeven van andere identificatie(s) dan LVR-id is toegestaan, maar niet verplicht.
treeblank treeblank treeblank treetree final  Specialisme
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82580link
Zorginstelling Specialisme.
treeblank treeblank treetree final  Type verwijzing
0 … 1 Conditioneel
peri23-dataelement-82581link
Type verwijzing.
De ontvangende partij bij een verwijzing bepaalt of de verwijzing resulteert in een consult of in een overname.
Card/Conf Conditie
1 … 1 Required Wanneer duidelijk is of sprake is van consult of overname
0 … 0 Niet aanwezig anders
treeblank treetree folder Redenen van verwijzing
0 … * Required
peri23-dataelement-82014link
Redenen van verwijzing.
De reden waarom een patiënt wordt verwezen.
treeblank treeblank treetree folder Van 1e naar 2e lijn
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82450link
Reden verwijzing van 1e naar 2e lijn.
Eén of meerdere reden(en) waarom de patiënt van de 1e naar de 2e lijn wordt verwezen. De verbijzondering wordt in de hieronder liggende onderdelen beschreven.
treeblank treeblank treeblank treetree folder Algemene anamnese
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82454link
Reden van verwijzing vanuit algemene anamnese.
Het gaat hierbij om pre-existente aandoeningen van vóór deze zwangerschap.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Auto-immuun aandoening
0 … * Required
peri23-dataelement-82456link
Auto-immuun aandoening
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Cardiovasculaire aandoening
0 … * Required
peri23-dataelement-82458link
Cardiovasculaire aandoening
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Urogenitale aandoening
0 … * Required
peri23-dataelement-82460link
Urogenitale aandoening
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Oncologische aandoening
0 … * Required
peri23-dataelement-82462link
Oncologische aandoening
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Schildklier aandoening
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82464link
Schildklier aandoening
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Diabetes mellitus?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82465link
Is er sprake van diabetes mellitus (type I of type II)?
Let op: het gaat hier nadrukkelijk niet om zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum), deze hoort bij de obstetrische anamnese.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Neurologische aandoening
0 … * Required
peri23-dataelement-82467link
Neurologische aandoening
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Infectieziekte
0 … * Required
peri23-dataelement-82469link
Infectieziekte

Let op! Sommige infectieziekten behoeven extra attentiewaarde bij een verwijzing, bijvoorbeeld: MRSA, HIV, Hepatitis.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  MDL aandoening
0 … * Required
peri23-dataelement-82471link
Maag Darm Lever aandoening
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Anemie
0 … * Required
peri23-dataelement-82473link
Anemie
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Longaandoening
0 … * Required
peri23-dataelement-82475link
Longaandoening
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Gynaecologische aandoening
0 … * Required
peri23-dataelement-82477link
Gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Orthopedische afwijking
0 … * Required
peri23-dataelement-82479link
Orthopedische afwijking
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Bloedtransfusie?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82481link
Heeft cliente in het verleden een bloedtransfusie gehad?
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Transfusiereactie?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82482link
Heeft vrouw een transfusiereactie gehad?

Alleen van toepassing als Bloedtransfusie? = 'Ja'.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Type operatie
0 … * Required
peri23-dataelement-82484link
Type operatie.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Type stollingsprobleem
0 … * Required
peri23-dataelement-82486link
Type stollingsprobleem
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Psychiatrie?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82488link
Is er sprake van een psychiatrische aandoening?
Alléén van toepassing bij gediagnostiseerde psychiatrische aandoeningen, niet bij psychosociale problemen
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Overige aandoening?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82490link
Overige aandoening?
treeblank treeblank treeblank treetree folder Obstetrische anamnese
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82492link
Reden verwijzing vanuit obstetrische anamnese
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Gynaecologische aandoening
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82582link
Gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Bloedverlies?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82493link
Is er sprake van bloedverlies?
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Partiële mola?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82494link
Is er sprake van een partiële mola, met intacte zwangerschap?

Een mola wordt geregistreerd bij 'wijze einde zwangerschap'.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Cervixinsufficiëntie?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82495link
Is er sprake van cervixinsufficiëntie?
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Infectie
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82496link
Infectie
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Hyperemesis gravidarum?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82497link
Is er sprake van hyperemesis gravidarum?
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Hypertensieve aandoening
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82498link
Hypertensieve aandoening tijdens zwangerschap
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Zwangerschapscholestase?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82499link
Is er sprake van zwangerschapscholestase?
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Diabetes gravidarum met insuline?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82500link
Is er sprake van diabetes gravidarum met insuline?
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Afwijkende groei foetus
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82501link
Afwijkende groei foetus
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Dreigende partus immaturus?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82502link
Is er sprake van dreigende partus immaturus?

Een partus immaturus is van 16w0d tot en met 23w6d.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Dreigende partus prematurus?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82503link
Is er sprake van dreigende partus prematurus?

Een partus prematurus is van 24w0d tot en met 36w6d.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Abruptio placentae?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82504link
Abruptio placentae?
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Fluxus postpartum?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82505link
Is er sprake van een fluxus postpartum?
Er is sprake van een fluxus postpartum wanneer er na de geboorte van het kind meer dan 1000 cc bloedverlies is.

Ja/Nee/Onbekend
treeblank treeblank treeblank treetree folder Zwangerschap
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82506link
Reden verwijzing vanuit de huidige zwangerschap.
 
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Gynaecologische aandoening
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82509link
Gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Bloedverlies?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82510link
Is er sprake van bloedverlies?
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Partiële mola?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82511link
Is er sprake van een partiële mola, met intacte zwangerschap?

Een mola wordt geregistreerd bij 'wijze einde zwangerschap'.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Cervixinsufficiëntie?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82512link
Is er sprake van cervixinsufficiëntie?
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Infectie
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82513link
Infectie
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Hyperemesis gravidarum?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82514link
Is er sprake van hyperemesis gravidarum?
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Hypertensieve aandoening
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82515link
Hypertensieve aandoening tijdens zwangerschap
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Zwangerschapscholestase?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82516link
Is er sprake van zwangerschapscholestase?
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Diabetes gravidarum met insuline?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82517link
Is er sprake van diabetes gravidarum met insuline?
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Afwijkende groei foetus
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82518link
Afwijkende groei foetus
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Dreigende partus immaturus?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82519link
Is er sprake van dreigende partus immaturus?

Een partus immaturus is van 16w0d tot en met 23w6d.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Dreigende partus prematurus?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82520link
Is er sprake van dreigende partus prematurus?

Een partus prematurus is van 24w0d tot en met 36w6d.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Abruptio placentae?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82521link
Abruptio placentae?
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Navelstrengprolaps?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82522link
Navelstrengprolaps - uitgezakte navelstreng.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Liggingsafwijking
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82523link
Liggingsafwijking.

Vanaf 36+0 weken is iedere ligging anders dan 'hoofdligging' een afwijkende ligging.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Meerlingzwangerschap?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-83404link
Is er sprake van een meerlingzwangerschap?
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Serotiniteit?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-84192link
Is er sprake van serotiniteit? Van serotiniteit is sprake als de zwangerschapsduur > 41+6 weken/dagen is.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree folder Intra-uteriene vruchtdood
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82524link
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Vermoeden intra-uteriene vruchtdood?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82525link
Is er sprake van een vermoeden van een intra-uteriene vruchtdood?
treeblank treeblank treeblank treetree final  Einde zwangerschap
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82453link
De wijze waarop de zwangerschap geëindigd is als verwijsreden.
treeblank treeblank treeblank treetree folder Bevalling
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82527link
Reden verwijzing tijdens de bevalling.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  PPROM?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82530link
PPROM = Preterm Prelabor Rupture of Membranes.

PPROM = Breken van vliezen zonder weeën tot en met 36w6d.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  PROM?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82531link
PROM = Prelabor Rupture of Membranes

PROM = Breken van vliezen zonder weeën 37w0d of later.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Koorts?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82532link
Is er sprake van koorts?
We spreken van koorts bij een temperatuur > 38,0 graden Celsius
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Niet vorderende ontsluiting?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82533link
Niet vorderende ontsluiting?
Er is sprake van niet vorderende ontsluiting (KNOV richtlijn) wanneer:
 • de latente fase meer dan 8 uur duurt;
 • tijdens de actieve fase de actielijn in het partogram (van de WHO) wordt overschreden.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Niet vorderende uitdrijving?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82534link
Niet vorderende uitdrijving?

Er is sprake van niet vorderende uitdrijving (NVOG richtlijn) wanneer:
 • bij primipara:
  • zonder regionale anesthesie de uitdrijving langer dan 2 uur duurt
  • met regionale anesthesie de uitdrijving langer dan 3 uur duurt;
 • bij multipara die eerder vaginaal bevallen is:
  • zonder regionale anesthesie de uitdrijving langer dan 1 uur duurt.
  • met regionale anesthesie de uitdrijving langer dan 2 uur duurt
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Verdenking foetale nood?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82535link
Verdenking foetale nood?
Er is verdenking foetale nood bij onder andere:
 • meconiumhoudend vruchtwater;
 • cortonen pathologie / CTG - afwijkingen / STAN - afwijkingen;
 • micro bloedonderzoek (MBO) - afwijkingen.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Meconiumhoudend vruchtwater?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-83403link
Meconiumhoudend vruchtwater is een belangrijke risicofactor voor perinatale morbiditeit en mortaliteit. Is geassocieerd met perinatale asfyxie en infecties en leidt in een minderheid van de kinderen tot een meconiumaspiratiesyndroom. Daarnaast is meconiumhoudend vruchtwater, mede op basis van meconiumaspiratiesyndroom, geassocieerd met perinatale sterfte.

treeblank treeblank treeblank treeblank treetree folder Intra-uteriene vruchtdood
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82536link
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Vermoeden intra-uteriene vruchtdood?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82537link
Is er sprake van een vermoeden van een intra-uteriene vruchtdood?
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Vastzittende placenta?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82541link
Vastzittende placenta?
Een placenta zit vast wanneer deze langer dan een uur na de geboorte van het kind nog niet geboren is.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Conditie perineum postpartum
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82543link
Conditie perineum postpartum als reden van verwijzing.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Fluxus postpartum?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82542link
Is er sprake van een fluxus postpartum?
Er is sprake van een fluxus postpartum wanneer er na de geboorte van het kind meer dan 1000 cc bloedverlies is.

Ja/Nee/Onbekend
treeblank treeblank treeblank treetree folder Postnatale fase
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82544link
Reden verwijzing in de postnatale fase.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Pathologie vrouw
0 … * Required
peri23-dataelement-82545link
Specificatie van de pathologie van de vrouw postpartum.
treeblank treeblank treeblank treetree final  Overig
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82442link
Andere reden van verwijzing dan in bovenstaande categorieën benoemd.
treeblank treeblank treetree final  Van 2e naar 3e lijn
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82451link
Reden verwijzing van 2e naar 3e lijn.
treeblank treeblank treetree final  Van 2e naar 1e lijn
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82448link
Reden verwijzing van 2e naar 1e lijn
treeblank treeblank treetree final  Van 3e naar 2e lijn
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82449link
Reden verwijzing van 3e naar 2e lijn
treeblank treetree final  Perinatale periode
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20367link
Perinatale periode
folder Zorgverlener/Zorginstelling
1 … 1 Required
peri23-dataelement-1link
Persoon (met bijbehorende instelling) die verantwoordelijk of uitvoerder was voor de zorg van de patiënt en aanleveraar van de gegevens.
treetree folder Zorginstelling
1 … 1 Required
peri23-dataelement-10020link
Organisatie (instelling) die de zorg levert / heeft geleverd
treeblank treetree final  Zorginstelling AGB-ID
0 … 1 Required
peri23-dataelement-10022link
Unieke AGB-ID van de instellingVektis AGB-codelijst
treeblank treetree final  Zorginstelling LVR-ID
1 … 1 Required
peri23-dataelement-10023link
Unieke LVR-identificatie van de zorginstelling.
folder Vrouw
1 … 1 Mandatory
peri23-dataelement-2link
Vrouw die obstetrische zorgdiensten afneemt / heeft afgenomen.
treetree final  Burgerservicenummer
0 … 1 Required
peri23-dataelement-10030link
Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden identificerend nummer. Dit nummer wordt automatisch toegekend bij geboorte en wanneer iemand zich inschrijft bij de Basisregistratie personen (BRP).
treetree final  Lokale persoonsidentificatie
0 … 1 Required
peri23-dataelement-10031link
Unieke identificatie van de vrouw binnen de praktijk. Het betreft hier dus bijvoorbeeld het cliëntnummer voor de 1e lijn of het patiëntnummer voor de 2e lijn.
treetree final  Geboortedatum
0 … 1 Required
peri23-dataelement-10040link
Geboortedatum.

Indien de dag en/of maand van de geboortedatum niet bekend zijn, vult u dit in als 01-01-xxxx. Wanneer het geboortejaar ook onbekend is, is schatten van het geboortejaar toegestaan.
treetree folder Adres
0 … 1 Required
peri23-dataelement-10300link
Adres
treeblank treetree final  Postcode
0 … 1 Conditioneel
peri23-dataelement-10304link
Postcode van het adres
Card/Conf Conditie
0 … 1 Required For Dutch postal code
0 … 1 Other postal codes will be technically accepted, but the records will not be processed.
treetree final  Etniciteit
0 … 1 Required
peri23-dataelement-10400link
Etnische herkomst
treetree folder Anamnese
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80811link
Anamnese
treeblank treetree final  Onder behandeling (geweest)?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82020link
Is de vrouw langdurig onder behandeling bij huisarts en/of onder behandeling bij een specialist (geweest)?
treeblank treetree folder Algemene anamnese
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80904link
Algemene anamnese. Ziektegeschiedenis van de vrouw.
Alleen van toepassing wanneer 'Onder behandeling' waar is.
treeblank treeblank treetree final  Auto-immuun aandoening
0 … * Required
peri23-dataelement-82220link
Auto-immuun aandoening
treeblank treeblank treetree final  Cardiovasculaire aandoening
0 … * Required
peri23-dataelement-80906link
Cardiovasculaire aandoening
treeblank treeblank treetree final  Urogenitale aandoening
0 … * Required
peri23-dataelement-82267link
Urogenitale aandoening
treeblank treeblank treetree final  Oncologische aandoening
0 … * Required
peri23-dataelement-82221link
Oncologische aandoening
treeblank treeblank treetree final  Schildklier aandoening
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80909link
Schildklier aandoening
treeblank treeblank treetree final  Diabetes mellitus?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80910link
Is er sprake van diabetes mellitus (type I of type II)?
Let op: het gaat hier nadrukkelijk niet om zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum), deze hoort bij de obstetrische anamnese.
treeblank treeblank treetree final  Neurologische aandoening
0 … * Required
peri23-dataelement-80912link
Neurologische aandoening
treeblank treeblank treetree final  Infectieziekte
0 … * Required
peri23-dataelement-82210link
Infectieziekte

Let op! Sommige infectieziekten behoeven extra attentiewaarde bij een verwijzing, bijvoorbeeld: MRSA, HIV, Hepatitis.
treeblank treeblank treetree final  MDL aandoening
0 … * Required
peri23-dataelement-82219link
Maag Darm Lever aandoening
treeblank treeblank treetree final  Anemie
0 … * Required
peri23-dataelement-82222link
Anemie
treeblank treeblank treetree final  Longaandoening
0 … * Required
peri23-dataelement-82266link
Longaandoening
treeblank treeblank treetree final  Gynaecologische aandoening
0 … * Required
peri23-dataelement-80917link
Gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap.
treeblank treeblank treetree final  Orthopedische afwijking
0 … * Required
peri23-dataelement-80918link
Orthopedische afwijking
treeblank treeblank treetree final  Bloedtransfusie?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-10805link
Heeft cliente in het verleden een bloedtransfusie gehad?
treeblank treeblank treetree final  Transfusiereactie?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82231link
Heeft vrouw een transfusiereactie gehad?

Alleen van toepassing als Bloedtransfusie? = 'Ja'.
treeblank treeblank treetree final  Type operatie
0 … * Required
peri23-dataelement-80818link
Type operatie.
treeblank treeblank treetree final  Type stollingsprobleem
0 … * Required
peri23-dataelement-80817link
Type stollingsprobleem
treeblank treeblank treetree final  Psychiatrie?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82159link
Is er sprake van een psychiatrische aandoening?
Alléén van toepassing bij gediagnostiseerde psychiatrische aandoeningen, niet bij psychosociale problemen
treeblank treeblank treetree final  Overige aandoening?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82212link
Overige aandoening?
treeblank treeblank treetree final  Overige aandoening
0 … * Conditioneel
peri23-dataelement-80919link
Overige aandoeningen / afwijkingen uit algemene anamnese vrouw
Card/Conf Conditie
0 … * Required Indien sprake is van Overige aandoening
0 … 0 Niet aanwezig anders
treetree final  Lengte (gemeten)
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20212link
Lengte zwangere bij aanvang zwangerschap
treetree final  Vrouwelijke genitale verminking?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80675link
Is er sprake van vrouwelijke genitale verminking?
treetree final  Type vrouwelijke genitale verminking
0 … 1 Conditioneel
peri23-dataelement-80676link
Type vrouwelijke genitale verminking
Card/Conf Conditie
0 … 1 Required Indien er sprake is van VGV
0 … 0 Niet aanwezig anders
folder Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap
0 … * Required
peri23-dataelement-17link
Relevante feiten vorige zwangerschap(pen) in chronologische volgorde.
treetree final  Wijze einde zwangerschap
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80623link
De wijze waarop de zwangerschap geëindigd is.

TOP (Termination of Pregnancy) is zwangerschapsafbreking op of na 16+0 weken (16w0d). Bij TOP wordt hier 'Partus' geregistreerd, zodat dit meegenomen wordt als pariteit. Dit in tegenstelling tot APLA, waarmee een zwangerschapsafbreking (abortus) van minder dan 16 weken wordt bedoeld.
treetree final  Definitieve à terme datum
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82337link
De ‘Definitieve à terme datum’ is de ‘Zekere à terme datum’ bepaald volgens het landelijke protocol "Datering Zwangerschap". Indien er geen ‘Zekere à terme datum’ meer bepaald kan worden op basis van dit protocol is de ‘Definitieve à terme datum’ de à terme datum die voor de rest van de zorgverlening gehanteerd zal worden.
Noot: oorzaken van het niet meer kunnen bepalen van 'Zekere à terme datum' volgens het protocol kunnen bijvoorbeeld zijn: miskraam of te lange zwangerschapsduur.
treetree folder Diagnose
0 … * Required
peri23-dataelement-82314link
Diagnose relevant voor zwangerschap
treeblank treetree final  Gynaecologische aandoening
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82317link
Gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap.
treeblank treetree final  Bloedverlies?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82318link
Is er sprake van bloedverlies?
treeblank treetree final  Cervixinsufficiëntie?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82320link
Is er sprake van cervixinsufficiëntie?
treeblank treetree final  Infectie
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82321link
Infectie
treeblank treetree final  Hyperemesis gravidarum?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82322link
Is er sprake van hyperemesis gravidarum?
treeblank treetree final  Hypertensieve aandoening
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82323link
Hypertensieve aandoening tijdens zwangerschap
treeblank treetree final  Zwangerschapscholestase?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82324link
Is er sprake van zwangerschapscholestase?
treeblank treetree final  Diabetes gravidarum met insuline?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82325link
Is er sprake van diabetes gravidarum met insuline?
treeblank treetree final  Afwijkende groei foetus
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82326link
Afwijkende groei foetus
treeblank treetree final  Dreigende partus immaturus?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82327link
Is er sprake van dreigende partus immaturus?

Een partus immaturus is van 16w0d tot en met 23w6d.
treeblank treetree final  Dreigende partus prematurus?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82328link
Is er sprake van dreigende partus prematurus?

Een partus prematurus is van 24w0d tot en met 36w6d.
treeblank treetree final  Abruptio placentae?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82329link
Abruptio placentae?
treetree final  Irregulaire antistoffen?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82214link
Irregulaire antistoffen aanwezig?
treetree folder Eerdere bevalling
0 … 1 Required
peri23-dataelement-18link
Eerdere bevalling
treeblank treetree folder Placenta
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80718link
Placenta (groep)
treeblank treeblank treetree final  Geboorte placenta
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82336link
De wijze waarop de placenta geboren is
treeblank treetree final  Hoeveelheid bloedverlies
0 … 1 Required
peri23-dataelement-10598link
Hoeveelheid bloedverlies tijdens baring/nageboortetijdperk
treeblank treetree folder Vorige uitkomst (per kind)
0 … * Required
peri23-dataelement-19link
Vorige uitkomst (per kind)
treeblank treeblank treetree folder Vorige baring
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80709link
Vorige baring.

Baring is het geboren laten worden van één uitkomst (kind).
treeblank treeblank treeblank treetree folder Demografische gegevens
0 … 1
peri23-dataelement-80696link
Demografische gegevens
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Geboortedatum
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80702link
Moment van geboorte. Datum en (zo mogelijk) tijd
treeblank treeblank treeblank treetree folder Kindspecifieke gegevens vorige uitkomsten
0 … 1 Required
peri23-dataelement-21link
Specifieke gegevens per kind b.v. herhalend bij meerlingen
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Type partus
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80624link
Type partus.

Een primaire sectio is een geplande sectio en wordt óók als zodanig geregistreerd als deze uitgevoerd wordt wanneer de weeën al zijn begonnen, de vliezen zijn gebroken en/of de uitdrijving is begonnen.

TOP (Termination of Pregnancy) is zwangerschapsafbreking na 16 weken. Dit in tegenstelling tot APLA, waarmee een zwangerschapsafbreking (abortus) van minder dan 16 weken wordt bedoeld.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Percentiel van het geboortegewicht
0 … 1 Required
peri23-dataelement-10605link
Percentiel score geboortegewicht.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Apgarscore na 5 min.
0 … 1 Required
peri23-dataelement-10606link
Apgarscore na 5 min.
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Congenitale afwijkingen?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80997link
Congenitale afwijkingen?
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree folder Congenitale afwijkingen (groep)
0 … 1 Conditioneel
peri23-dataelement-80998link
Congenitale afwijkingen (groep)
Card/Conf Conditie
0 … 1 Required Indien sprake is van congenitale afwijkingen
0 … 0 Niet aanwezig anders
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Chromosomale afwijkingen?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-81002link
Congenitale aandoeningen die passen bij chromosomale afwijkingen
folder Zwangerschap
1 … 1 Required
peri23-dataelement-3link
De al dan niet afgesloten zwangerschap waarop de gegevens betrekking hebben.
treetree final  Graviditeit
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20010link
Het aantal keren dat de vrouw zwanger is geworden (inclusief deze).
treetree final  Pariteit (vóór deze zwangerschap)
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20150link
Aantal voorafgaande zwangerschappen vóór deze zwangerschap die eindigden met een partus (>= 16w 0d / 112 dagen).
De waarde van dit item is minimaal 1 minder dan graviditeit.
treetree final  Definitieve à terme datum
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82160link
De ‘Definitieve à terme datum’ is de ‘Zekere à terme datum’ bepaald volgens het landelijke protocol "Datering Zwangerschap". Indien er geen ‘Zekere à terme datum’ meer bepaald kan worden op basis van dit protocol is de ‘Definitieve à terme datum’ de à terme datum die voor de rest van de zorgverlening gehanteerd zal worden.
Noot: oorzaken van het niet meer kunnen bepalen van 'Zekere à terme datum' volgens het protocol kunnen bijvoorbeeld zijn: miskraam of te lange zwangerschapsduur.
treetree folder Voornemens
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80671link
Voornemens in de zwangerschap
treeblank treetree final  Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (type locatie)
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20261link
Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (type locatie).

Het gaat hier primair om de wens van de vrouw die soms beperkt wordt door de risicostatus. Er kan gekozen worden voor 'ziekenhuis' ook als er géén sprake is van een medische indicaite.
treeblank treetree folder Naar welk ziekenhuis wil de vrouw worden verwezen?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-84194link
Als er tijdens de zwangerschap een medische indicatie ontstaat waarbij de vrouw moet worden verwezen naar een ziekenhuis is het van belang te weten naar welk ziekenhuis. 
treeblank treeblank treetree final  Zorginstelling AGB-ID
1 … 1 Mandatory
peri23-dataelement-84195link
Unieke AGB-ID van de instelling.
Vektis AGB-codelijst
treeblank treeblank treetree final  Zorginstelling LVR-ID
1 … 1 Mandatory
peri23-dataelement-84210link
Unieke LVR-identificatie van de zorginstelling.
treeblank treeblank treetree final  Naam zorginstelling
0 … 1 Required
peri23-dataelement-84196link
Naam van de instelling
treetree folder Prenatale controle
0 … * Required
peri23-dataelement-80732link
Prenatale controle groepering
treeblank treetree final  Datum controle
1 … 1 Required
peri23-dataelement-80737link
Datum controle
treeblank treetree final  Zwangerschapsduur
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80738link
Zwangerschapsduur
De dataset definieert de zwangerschapsduur in dagen.
Zorgverleners zien de zwangerschapsduur het liefste in weken/dagen. Dus bijvoorbeeld: 36w2d of 40+2.
treeblank treetree final  Leven voelen
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80746link
Leven voelen door zwangere
treeblank treetree final  Rookgedrag
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80810link
Rookgedrag
treeblank treetree final  Alcoholgebruik
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80747link
Alcoholgebruik
treeblank treetree final  Drugsgebruik?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82102link
Is er sprake van drugsgebruik?
treeblank treetree final  Gewicht (gemeten)
0 … 1 Conditioneel
peri23-dataelement-20211link
Lichaamsgewicht
Card/Conf Conditie
0 … 1 Required Het eerste gemeten gewicht aangaande deze zwangerschap
0 … 0 Niet aanwezig anders
treetree folder Diagnose
0 … * Required
peri23-dataelement-82268link
Diagnose relevant voor zwangerschap
treeblank treetree final  Datum
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82272link
Datum
treeblank treetree final  Zwangerschapsduur
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82285link
Zwangerschapsduur
De dataset definieert de zwangerschapsduur in dagen.
Zorgverleners zien de zwangerschapsduur het liefste in weken/dagen. Dus bijvoorbeeld: 36w2d of 40+2.
treeblank treetree final  Gynaecologische aandoening
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82269link
Gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap.
treeblank treetree final  Bloedverlies?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82270link
Is er sprake van bloedverlies?
treeblank treetree final  Partiële mola?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82286link
Is er sprake van een partiële mola, met intacte zwangerschap?

Een mola wordt geregistreerd bij 'wijze einde zwangerschap'.
treeblank treetree final  Cervixinsufficiëntie?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82271link
Is er sprake van cervixinsufficiëntie?
treeblank treetree final  Infectie
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82273link
Infectie
treeblank treetree final  Hyperemesis gravidarum?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82274link
Is er sprake van hyperemesis gravidarum?
treeblank treetree final  Hypertensieve aandoening
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82275link
Hypertensieve aandoening tijdens zwangerschap
treeblank treetree final  Zwangerschapscholestase?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82276link
Is er sprake van zwangerschapscholestase?
treeblank treetree final  Diabetes gravidarum met insuline?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82277link
Is er sprake van diabetes gravidarum met insuline?
treeblank treetree final  Afwijkende groei foetus
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82278link
Afwijkende groei foetus
treeblank treetree final  Dreigende partus immaturus?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82279link
Is er sprake van dreigende partus immaturus?

Een partus immaturus is van 16w0d tot en met 23w6d.
treeblank treetree final  Dreigende partus prematurus?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82280link
Is er sprake van dreigende partus prematurus?

Een partus prematurus is van 24w0d tot en met 36w6d.
treeblank treetree final  Abruptio placentae?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82289link
Abruptio placentae?
treeblank treetree final  Navelstrengprolaps?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82452link
Navelstrengprolaps - uitgezakte navelstreng.
treeblank treetree final  Liggingsafwijking
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82380link
Liggingsafwijking.

Vanaf 36+0 weken is iedere ligging anders dan 'hoofdligging' een afwijkende ligging.
treeblank treetree folder Intra-uteriene vruchtdood
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80613link
treeblank treeblank treetree final  Vermoeden intra-uteriene vruchtdood?
1 … 1 Required
peri23-dataelement-82435link
Is er sprake van een vermoeden van een intra-uteriene vruchtdood?
treeblank treeblank treetree final  Vermoeden iuvd op basis van
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82436link
Waarop is het vermoeden van intra-uteriene vruchtdood gebaseerd?
treetree final  Intra-uteriene behandeling
0 … * Required
peri23-dataelement-82230link
Intra-uteriene behandeling
treetree final  Maternale sterfte?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20670link
Is de vrouw naar weten van de zorgverlener overleden?
treetree final  Wijze einde zwangerschap
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80625link
De wijze waarop de zwangerschap geëindigd is.

TOP (Termination of Pregnancy) is zwangerschapsafbreking op of na 16+0 weken (16w0d). Bij TOP wordt hier 'Partus' geregistreerd, zodat dit meegenomen wordt als pariteit. Dit in tegenstelling tot APLA, waarmee een zwangerschapsafbreking (abortus) van minder dan 16 weken wordt bedoeld.
folder Bevalling
0 … 1 Required
peri23-dataelement-6link
Gegevens over de partus
treetree final  Partusnummer
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20500link
Unieke identificatie van de bevalling, uniek per jaar binnen een zorgaanbieder.
treetree folder Diagnose bevalling
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82291link
Diagnose bevalling
treeblank treetree final  PPROM?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82338link
PPROM = Preterm Prelabor Rupture of Membranes.

PPROM = Breken van vliezen zonder weeën tot en met 36w6d.
treeblank treetree final  PROM?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82290link
PROM = Prelabor Rupture of Membranes

PROM = Breken van vliezen zonder weeën 37w0d of later.
treeblank treetree final  Koorts?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82292link
Is er sprake van koorts?
We spreken van koorts bij een temperatuur > 38,0 graden Celsius
treeblank treetree final  Niet vorderende ontsluiting?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82293link
Niet vorderende ontsluiting?
Er is sprake van niet vorderende ontsluiting (KNOV richtlijn) wanneer:
 • de latente fase meer dan 8 uur duurt;
 • tijdens de actieve fase de actielijn in het partogram (van de WHO) wordt overschreden.
treeblank treetree final  Niet vorderende uitdrijving?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82294link
Niet vorderende uitdrijving?

Er is sprake van niet vorderende uitdrijving (NVOG richtlijn) wanneer:
 • bij primipara:
  • zonder regionale anesthesie de uitdrijving langer dan 2 uur duurt
  • met regionale anesthesie de uitdrijving langer dan 3 uur duurt;
 • bij multipara die eerder vaginaal bevallen is:
  • zonder regionale anesthesie de uitdrijving langer dan 1 uur duurt.
  • met regionale anesthesie de uitdrijving langer dan 2 uur duurt
treeblank treetree final  Verdenking foetale nood?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82296link
Verdenking foetale nood?
Er is verdenking foetale nood bij onder andere:
 • meconiumhoudend vruchtwater;
 • cortonen pathologie / CTG - afwijkingen / STAN - afwijkingen;
 • micro bloedonderzoek (MBO) - afwijkingen.
treeblank treetree folder Intra-uteriene vruchtdood
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82443link
treeblank treeblank treetree final  Vermoeden intra-uteriene vruchtdood?
1 … 1 Required
peri23-dataelement-82444link
Is er sprake van een vermoeden van een intra-uteriene vruchtdood?
treeblank treeblank treetree final  Vermoeden iuvd op basis van
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82445link
Waarop is het vermoeden van intra-uteriene vruchtdood gebaseerd?
treeblank treetree final  Vastzittende placenta?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82295link
Vastzittende placenta?
Een placenta zit vast wanneer deze langer dan een uur na de geboorte van het kind nog niet geboren is.
treeblank treetree final  Fluxus postpartum?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82398link
Is er sprake van een fluxus postpartum?
Er is sprake van een fluxus postpartum wanneer er na de geboorte van het kind meer dan 1000 cc bloedverlies is.

Ja/Nee/Onbekend
treetree final  Aantal geboren kinderen
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20505link
Het aantal uitkomsten na 16w 0d. Met andere woorden, het aantal kinderen dat inmiddels na de 16e zwangerschapsweek is geboren.
treetree final  Risicostatus vóór baring
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20530link
Risicostatus vlak vóór de start van de baring.
treetree folder Interventies begin baring
0 … * Required
peri23-dataelement-20555link
Interventies begin baring.
treeblank treetree final  Interventie begin baring
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20560link
Interventie begin baring

Een primaire sectio is een geplande sectio en wordt óók als zodanig geregistreerd als deze uitgevoerd wordt wanneer de weeën al zijn begonnen, de vliezen zijn gebroken en/of de uitdrijving is begonnen.
treeblank treetree final  Indicatie interventie begin baring
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20570link
Indicatie interventie begin baring.

Registreer hier één indicatie: de meest zwaarwegende.
treetree final  Wijze waarop de baring begon
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20550link
Wijze waarop de baring begon
treetree final  Tijdstip begin actieve ontsluiting
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20590link
Datum en tijd begin actieve ontsluiting

KNOV definitie van actieve ontsluting:
 • dunne verstreken cervix én
 • ten minste 3 cm ontsluiting én
 • krachtige, pijnlijke weeën om de 2 à 3 minuten.
treetree folder Medicatie nageboortetijdperk (groep)
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20619link
Medicatie nageboortetijdperk (groep)
treeblank treetree final  Medicatie nageboortetijdperk?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20620link
Medicatie nageboortetijdperk?
treeblank treetree final  Soort medicatie nageboortetijdperk
0 … * Conditioneel
peri23-dataelement-20626link
Soort medicatie nageboortetijdperk
Card/Conf Conditie
1 … * Required Indien sprake is van medicatie nageboorte
0 … 0 Niet aanwezig anders
treetree folder Placenta
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80612link
Placenta (groep)
treeblank treetree final  Geboorte placenta
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20630link
De wijze waarop de placenta geboren is
treetree final  Hoeveelheid bloedverlies
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20640link
Hoeveelheid bloedverlies tijdens baring/nageboortetijdperk
treetree final  Conditie perineum postpartum
0 … * Required
peri23-dataelement-80673link
Conditie perineum postpartum. Het gaat hier om de conditie aan het einde van de bevalling/partus.
folder Uitkomst (per kind)
0 … * Required
peri23-dataelement-7link
Groepering om de gegevens van elke uitkomst (kind) samen te vatten.
treetree folder Baring
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40002link
Baring is het geboren laten worden van één uitkomst (kind).
treeblank treetree final  Werkelijke plaats baring (type locatie)
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40003link
Werkelijke plaats geboorte kind (type locatie)
treeblank treetree folder Ziekenhuis baring
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82114link
Het ziekenhuis waar baring plaats vond.

Alleen van toepassing indien "Werkelijke plaats baring (type locatie)" een ziekenhuis betreft.
treeblank treeblank treetree final  Ziekenhuisnummer (LVR-id)
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40005link
LVR-id van het ziekenhuis, indien baring in het ziekenhuis is uitgevoerd.
treeblank treetree folder Demografische gegevens
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40006link
Demografische gegevens
treeblank treeblank treetree folder Identificaties kind
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40007link
Identificaties kind
treeblank treeblank treeblank treetree final  BSN kind
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40010link
BSN van het kind.
treeblank treeblank treetree final  Geslacht (medische observatie)
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40041link
Geslacht (medische observatie)
treeblank treeblank treetree final  Geboortedatum
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40050link
Moment van geboorte. Datum en (zo mogelijk) tijd
treeblank treeblank treetree final  Rangnummer kind
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40025link
Volgnummer van geboorte binnen de betreffende zwangerschap.
treeblank treeblank treetree folder Perinatale sterfte (groep)
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40279link
Perinatale sterfte (group)
treeblank treeblank treeblank treetree final  Perinatale sterfte?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40280link
Is de foetus of het kind overleden?
treeblank treeblank treeblank treetree final  Fase perinatale sterfte
0 … 1 Conditioneel
peri23-dataelement-40290link
Fase perinatale sterfte
Card/Conf Conditie
0 … 1 Required Indien sprake van perinatale sterfte
0 … 0 Niet aanwezig anders
treeblank treeblank treeblank treetree final  Datum/tijd vaststelling perinatale sterfte
0 … 1 Conditioneel
peri23-dataelement-40300link
Datum en tijd waarop het overlijden van het kind is vastgesteld.
Card/Conf Conditie
0 … 1 Required Indien sprake van perinatale sterfte
0 … 0 Niet aanwezig anders
treeblank treetree folder Kindspecifieke maternale gegevens
0 … 1 Required
peri23-dataelement-71link
Kindspecifieke maternale gegevens
treeblank treeblank treetree final  Bijstimulatie toegediend?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20616link
Is er na begin van de baring bijstimulatie gegeven?
Let op, het gaat hier niet om chemische inleiding. Het gaat hier om bijstimulatie vanwege weeënzwakte en/of stagnerende baring en/of langdurig gebroken vliezen à terme.
treeblank treeblank treetree final  Tijdstip breken vliezen
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80619link
Tijdstip (datum, tijd) breken vliezen; spontane vliesscheur en amniotomie (geen hoge vliesscheur)
treeblank treeblank treetree final  Kleur en consistentie vruchtwater
0 … 1 Required
peri23-dataelement-20610link
Kleur en consistentie vruchtwater
treeblank treeblank treetree final  Tijdstip actief meepersen
0 … 1 Required
peri23-dataelement-30030link
Tijdstip actief meepersen
treeblank treeblank treetree final  Episiotomie?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-30050link
Episiotomie?
treeblank treeblank treetree final  Indicatie episiotomie
0 … * Required
peri23-dataelement-80794link
Indicatie episiotomie
treeblank treeblank treetree final  Locatie episiotomie
0 … 1 Required
peri23-dataelement-30055link
Locatie episiotomie
treeblank treeblank treetree final  Ruggeprik gewenst, niet gekregen?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82089link
Ruggeprik gewenst, maar niet gekregen?
Ja/Nee/Onbekend
treeblank treeblank treetree final  Pijnbestrijding?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82090link
Is er sprake van pijnbestrijding?
Ja/Nee/Onbekend
treeblank treeblank treetree folder Pijnbestrijding
0 … * Conditioneel
peri23-dataelement-82091link
Pijnbestrijding. Het gaat hier om het moment van starten van de genoemde pijnbestrijding.
Alleen van toepassing wanneer Pijnbestrijding? (item 82090) = Ja
Card/Conf Conditie
1 … * Required Indien sprake van pijnbestrijding
0 … 0 Niet aanwezig anders
treeblank treeblank treeblank treetree folder Methode
1 … 1 Required
peri23-dataelement-82093link
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Methode
1 … 1 Required
peri23-dataelement-82092link
Pijnbestrijdingsmethode
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree folder Overig middel
0 … * Conditioneel
peri23-dataelement-82094link
Nadere specificatie overig pijnbestrijdingsmiddel.
Alleen van toepassing wanneer Methode = Overig middel.
Card/Conf Conditie
1 … * Required Indien methode = overig middel
0 … 0 Niet aanwezig anders
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Middel
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82095link
Pijnbestrijdingsmiddel
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Toediening
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82096link
Toediening
treeblank treeblank treeblank treetree final  Periode
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82097link
Periode
treeblank treeblank treetree final  Sedatie?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80827link
Is er sprake van sedatie?
Ja/Nee/Onbekend

Sedatie is geen pijnbestrijding en wordt in principe niet durante partu toegepast. Opiaten, epiduraal of spinaal horen onder pijnbestrijding en dus niet onder sedatie.
Onder sedatie valt bijvoorbeeld dormicum of phenergan.
treeblank treetree folder Kindspecifieke uitkomstgegevens
0 … 1 Required
peri23-dataelement-72link
Kindspecifieke uitkomstgegevens
treeblank treeblank treetree final  Type partus
0 … 1 Required
peri23-dataelement-80626link
Type partus.

Een primaire sectio is een geplande sectio en wordt óók als zodanig geregistreerd als deze uitgevoerd wordt wanneer de weeën al zijn begonnen, de vliezen zijn gebroken en/of de uitdrijving is begonnen.

TOP (Termination of Pregnancy) is zwangerschapsafbreking na 16 weken. Dit in tegenstelling tot APLA, waarmee een zwangerschapsafbreking (abortus) van minder dan 16 weken wordt bedoeld.
treeblank treeblank treetree final  Ligging bij geboorte
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40140link
Ligging bij geboorte
treeblank treeblank treetree folder Aanpakker kind (groep)
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40149link
Aanpakker kind (groep)
treeblank treeblank treeblank treetree final  Rol aanpakker kind
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40150link
Rol aanpakker kind
treeblank treeblank treetree folder Supervisor (groep)
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40169link
Supervisor bij de bevalling
treeblank treeblank treeblank treetree final  Rol supervisor
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40170link
Rol supervisor
treeblank treeblank treetree folder Vaginale kunstverlossing (groep)
0 … * Required
peri23-dataelement-40189link
Vaginale kunstverlossing (groep)
treeblank treeblank treeblank treetree final  Vaginale kunstverlossing
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40190link
Vaginale kunstverlossing
treeblank treeblank treeblank treetree final  Succes vaginale kunstverlossing?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40200link
Vaginale kunstverlossing geslaagd?

Een vaginale kunstverlossing is geslaagd als het kind daarmee geboren wordt, onafhankelijk van de conditie van het kind.
treeblank treeblank treetree folder Sectio caesarea (group)
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40219link
Sectio ceasarea (group)
treeblank treeblank treeblank treetree final  Beslismoment sectio caesarea
0 … 1 Conditioneel
peri23-dataelement-40225link
Beslismoment voor de secundaire sectio caesarea.
Card/Conf Conditie
0 … 1 Required Indien type partus = secundaire sectio
0 … 0 Niet aanwezig anders
treeblank treeblank treeblank treetree final  Indicatie primaire sectio
0 … * Required
peri23-dataelement-82546link
Indicatie voor een primaire (geplande) sectio
treeblank treeblank treeblank treetree final  Indicatie secundaire sectio
0 … * Required
peri23-dataelement-82547link
Indicatie voor een secundaire sectio
treeblank treeblank treetree final  Overige interventies
0 … * Required
peri23-dataelement-40240link
Overige interventies bij baring. Dit gaat om de interventies bij baring (eventueel) náást vaginale kunstverlossing en/of sectio.
treeblank treeblank treetree folder Lichamelijk onderzoek kind
0 … *
peri23-dataelement-80766link
Lichamelijk onderzoek pasgeborene direct postpartum
treeblank treeblank treeblank treetree final  Apgarscore na 5 min.
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40071link
Apgarscore na 5 min.
treeblank treeblank treeblank treetree final  Geboortegewicht
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40060link
Meting van het lichaamsgewicht zo kort mogelijk na de geboorte.
treeblank treeblank treetree final  Congenitale afwijkingen?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40080link
Congenitale afwijkingen?
treeblank treeblank treetree folder Congenitale afwijkingen (groep)
0 … 1 Conditioneel
peri23-dataelement-40081link
Congenitale afwijkingen (groep)
Card/Conf Conditie
1 … 1 Required Indien er sprake is van congenitale afwijkingen
0 … 0 Niet aanwezig anders
treeblank treeblank treeblank treetree folder Specificatie congenitale afwijking (groep)
0 … * Conditioneel
peri23-dataelement-40082link
Specificatie congenitale afwijking (groep)
Card/Conf Conditie
1 … * Required Indien er sprake is van niet-chromosomale congenitale afwijkingen
0 … 0 Niet aanwezig anders
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Specificatie congenitale afwijking
1 … 1 Required
peri23-dataelement-40090link
Aangeboren afwijkingen, conform de lijst PRN, exclusief chromosomale afwijkingen
treeblank treeblank treeblank treetree final  Chromosomale afwijkingen?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-40110link
Congenitale aandoeningen die passen bij chromosomale afwijkingen
treeblank treeblank treeblank treetree folder Specificatie chromosomale afwijking (groep)
0 … * Conditioneel
peri23-dataelement-40111link
Specificatie chromosomale afwijking (groep)
Card/Conf Conditie
1 … * Required Indien er sprake is van chromosomale afwijkingen
0 … 0 Niet aanwezig anders
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree final  Specificatie chromosomale afwijking
1 … 1 Required
peri23-dataelement-40120link
Specificatie chromosomale afwijking
treeblank treeblank treetree final  Problematiek kind?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82334link
Is er sprake van problematiek bij het kind?
Ja/Nee/Onbekend
treeblank treeblank treetree final  Problematiek kind
0 … * Required
peri23-dataelement-80789link
Problematiek kind.
Deze lijst is gedetailleerd zodat een rapportage vanuit de kinderarts gestructureerd opgeslagen kan worden in het verloskundig dossier.
treeblank treeblank treetree final  Kinderarts betrokken?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82119link
Is een kinderarts betrokken bij het kind?
treeblank treeblank treetree folder Betrokkenheid kinderarts
0 … * Conditioneel
peri23-dataelement-82120link
Betrokkenheid kinderarts
Card/Conf Conditie
0 … * Required Indien sprake is van betrokkenheid kinderarts
0 … 0 Niet aanwezig anders
treeblank treeblank treeblank treetree final  Datum betrokkenheid
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82122link
Datum van de betrokkenheid van de zorgverlener.
treeblank treeblank treeblank treetree final  Reden betrokkenheid
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82123link
Reden betrokkenheid van de kinderarts: pediatrische verwijsindicaties.
treeblank treeblank treeblank treetree final  Type betrokkenheid
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82121link
Type betrokkenheid
treeblank treeblank treeblank treetree final  Zorginstelling LVR-ID
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82335link
Unieke LVR-identificatie van de zorginstelling.
folder Medisch onderzoek
0 … * Required
peri23-dataelement-14link
Medisch onderzoek
treetree folder Maternale onderzoeksgegevens
0 … * Required
peri23-dataelement-142link
Maternale onderzoeksgegevens
treeblank treetree folder Urine-, bloed- en aanvullende onderzoeken
0 … * Required
peri23-dataelement-80959link
Urine-, bloed- en aanvullende onderzoeken

Het gaat hier zowel om onderzoeken van bloed, urine en/of een ander monster door het laboratorium, als om onderzoeken die door de zorgverlener of patiënt 'zelf' worden gedaan.
Voorbeelden van deze 'zelf'-bepalingen zijn: glucose, Hb en proteïne op basis van strips.
treeblank treeblank treetree folder PSIE
0 … * Required
peri23-dataelement-80949link
Bloedonderzoek vrouw in het kader van PSIE (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie). Het gaat hier om het onderzoek dat in principe uitgevoerd wordt vóór de 13e week.
treeblank treeblank treeblank treetree final  Irregulaire antistoffen?
0 … 1 Required
peri23-dataelement-10812link
Irregulaire antistoffen aanwezig?
treeblank treeblank treeblank treetree final  Welke irregulaire antistoffen vrouw aanwezig.
0 … * Required
peri23-dataelement-10813link
Indien irregulaire antistoffen is ja: Welke irregulaire antistoffen zijn bij de vrouw aanwezig? Meerdere antwoorden mogelijk
folder Postnatale fase
0 … 1 Required
peri23-dataelement-16link
Postnatale fase
treetree folder Diagnose/interventie postnataal
0 … * Required
peri23-dataelement-82297link
Diagnose en/of interventie postnataal. Het gaat om diagnoses in de kraamperiode, postnataal.
Postpartum wordt gezien als de periode direct na de geboorte van het kind/placenta (tot 2 uur daarna).
treeblank treetree final  Datum
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82298link
Datum
treeblank treetree final  Pathologie vrouw
0 … 1 Required
peri23-dataelement-82209link
Specificatie van de pathologie van de vrouw postpartum.
treetree folder Kindspecifieke gegevens
0 … * Conditioneel
peri23-dataelement-161link
Kindspecifieke gegevens
Card/Conf Conditie
0 … * Required Neem deze groep op voor ieder levend kind in postnatale fase
0 … 0 Niet aanwezig anders
treeblank treetree final  Rangnummer kind
0 … 1 Required
peri23-dataelement-83377link
Volgnummer van geboorte binnen de betreffende zwangerschap.
treeblank treetree folder Voeding kind (groep)
0 … 1 Conditioneel
peri23-dataelement-70009link
Voeding kind (groep).

Registratie richtlijn PRN: de voeding van het kind bij voorkeur vastleggen op de zevende dag.

De voeding van het kind mag vaker dan één keer (dus op meer dan één datum) worden vastgelegd, soms is dit ook nuttig omdat het verandert. Daarnaast is het ook mogelijk dat een kind op één datum verschillende substanties voeding krijgt (bijvoorbeeld zowel borst- als kunstvoeding). Ook dat kan vastgelegd worden.
Card/Conf Conditie
0 … 1 Required Voeding het dichtst bij dag 7
0 … 0 Niet aanwezig anders
treeblank treeblank treetree final  Voeding kind (datum)
0 … 1 Required
peri23-dataelement-70011link
Datum waarop de aangegeven voeding betrekking heeft, bijvoorbeeld bij einde zorg, bij ontslag ziekenhuis
treeblank treeblank treetree final  Substantie voeding kind
1 … * Required
peri23-dataelement-70030link
Substantie voeding kind
final arrowleft Acknowledgement
peri-transaction-2438link
Versie / ingangsdatum 2.3 - 2016‑11‑22 08:24:02    
Model MCCI_IN000002 Label ksgz-alg-23-ack
Actor
Zender (systeem) GeboortezorgKernsetOntvangend
Ontvanger (systeem) GeboortezorgKernsetSturend
Koppelingen