Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Acknowledgement

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.46 Ingangsdatum 2012‑12‑20
Status active Actief Versielabel
Naam mcci2-ack Weergavenaam Acknowledgement
Omschrijving Accept Acknowledgement
Context Padnaam hl7:MCCI_IN000002
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 1 transactie en 0 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
peri-transaction-2438 Transactie final Acknowledgement (2.3) 2016‑11‑22 08:24:02
Voorbeeld
Voorbeeld
<MCCI_IN000002>
  <id extension="3482827" root="2.16.528.1.1007.3.3.700222.1"/>  <creationTime value="20090128134202"/>  <versionCode code="NICTIZEd2005-Okt"/>  <interactionId extension="MCCI_IN000002" root="2.16.840.1.113883.1.6"/>  <profileId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.9" extension="F1"/>  <processingCode code="P"/>  <processingModeCode code="T"/>  <acceptAckCode code="NE"/>  <acknowledgement typeCode="CA">
    <targetMessage>
      <id extension="3948373" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.1.2344.17"/>    </targetMessage>
  </acknowledgement>
  <receiver>
    <device>
      <id extension="1" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.1.2344.3"/>    </device>
  </receiver>
  <sender>
    <device>
      <id extension="3" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6"/>    </device>
  </sender>
</MCCI_IN000002>
XML overzicht
XML overzicht
Scenario doublearrow Transactie Transactie
final Kernset Geboortezorg 2.3 final Kernset Geboortezorg 2.3 final arrowleft Acknowledgement 2.3
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:id
II 1 … 1 M Bericht-id (mccdotsack)
  Schematron assert role red error  
  test @root and @extension  
  Melding Transmission: id element mist root of extension  
hl7:creationTime
TS.DATETIME.MIN 1 … 1 M Bericht-aanmaakdatum/tijd (mccdotsack)
  Constraint creationTime moet minimaal op de seconde nauwkeurig zijn
hl7:versionCode
CS 1 … 1 M Bericht-versiecode (mccdotsack)
@code
CONF 1 … 1 F NICTIZEd2005-Okt
hl7:interactionId
II 1 … 1 M Bericht-interactie-id (mccdotsack)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.1.6
  Variabele let Naam interactionId  
  Waarde self::node()[@root='2.16.840.1.113883.1.6']/@extension  
  Schematron assert role red error  
  test not(@root='2.16.840.1.113883.1.6') or local-name(..)=@extension  
  Melding Transmission: @extension moet overeenkomen met het startelement van het bericht  
hl7:profileId
II 1 … 1 M Bericht-profile-id (mccdotsack)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.9
@extension
1 … 1 F F1
hl7:processingCode
CS 1 … 1 M Bericht-verwerkingsmodus (mccdotsack)
@code
CONF 1 … 1 F P
hl7:processingModeCode
CS 1 … 1 M Bericht-verwerkingsmodus (mccdotsack)
@code
CONF 1 … 1 F T
hl7:acceptAckCode
CS 1 … 1 M Verwacht een ontvangstbevestiging (mccdotsack)
@code
CONF 1 … 1 F NE
hl7:acknowledgement
1 … 1 M Details van de bevestiging (mccdotsack)
@typeCode
1 … 1 R
  CONF
@typeCode moet "CA" zijn
of
@typeCode moet "CE" zijn
of
@typeCode moet "CR" zijn
of
@typeCode moet "AA" zijn
of
@typeCode moet "AE" zijn
of
@typeCode moet "AR" zijn
  Voorbeeld <acknowledgement typeCode="CA">
  <targetMessage>
    <id extension="200103" root="2.16.528.1.1007.3.3.112233.1"/>  </targetMessage>
</acknowledgement>
  Schematron assert role orange warning  
  test @typeCode='CA' or @typeCode='CE' or @typeCode='CR'  
  Melding Transmission: ontvangstbevestigingen moeten acknowledgement/@typeCode CA, CE of CR hebben. In slechts sommige gevallen worden toch inhoudelijke antwoorden toegestaan (@typeCode is 'AA', 'AE' or 'AR').  
  Schematron assert role orange warning  
  test @typeCode='AA' or @typeCode='CA' or hl7:acknowledgementDetail  
  Melding Transmission: negatieve antwoordberichten moeten ook een reden hebben waarom  
hl7:acknowledgementDetail
0 … * C Bevat foutmeldingen (mccdotsack)
@typeCode
0 … 1 F E
  Constraint Verplicht aanwezig indien het geen positieve ontvangstbevestiging is
  Schematron assert role red error  
  test hl7:code[@code and @displayName] or hl7:text  
  Melding Transmission: er moet een toelichting op de fout/waarschuwing zijn in hl7:code/@displayName of text  
hl7:code
CV 1 … 1 M Foutcode (mccdotsack)
  Schematron assert role orange warning  
  test @displayName or @codeSystem='2.16.840.1.113883.5.1100' or @codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.6.6.1.1000' or @codeSystem='2.16.840.1.113883.5.4'  
  Melding Transmission: als de code niet uit een van de standaardcodesystemen '2.16.840.1.113883.5.1100', '2.16.840.1.113883.2.4.6.6.1.1000', of '2.16.840.1.113883.5.4' komt is het @displayName attribuut verplicht  
hl7:text
ST 0 … 1 R Fouttext (mccdotsack)
hl7:location
ST 0 … * R Foutlocatie. Kan bijvoorbeeld een XPath-expressie zijn waar de fout optrad (mccdotsack)
hl7:targetMessage
1 … 1 M Bevat de referentiedetails van het bericht waarop wordt geantwoord (mccdotsack)
hl7:id
II 1 … 1 M Identificatie van het bericht waarop wordt geantwoord (mccdotsack)
hl7:receiver
Transmission wrapper receiver (mccdotsack)
@typeCode
0 … 1 F RCV
  Voorbeeld <receiver>
  <device>
    <id extension="222233445" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6"/>  </device>
</receiver>
hl7:device
1 … 1 M Ontvanger-apparaat (mccdotsack)
hl7:id
II 1 … 1 M Applicatie-id (mccdotsack)
hl7:name
EN 0 … 1 Applicatie-naam (mccdotsack)
hl7:sender
Transmission wrapper sender (mccdotsack)
@typeCode
0 … 1 F SND
  Voorbeeld <sender>
  <device>
    <id extension="222233445" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6"/>  </device>
</sender>
hl7:device
1 … 1 M Zendend-apparaat (mccdotsack)
hl7:id
II 1 … 1 M Applicatie-id (mccdotsack)
hl7:name
EN 0 … 1 Applicatie-naam (mccdotsack)