Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Datum start zorgverantwoordelijkheid

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900115 Ingangsdatum 2012‑09‑02
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam Datumstartzorgverantwoordelijkheid Weergavenaam Datum start zorgverantwoordelijkheid
Omschrijving Datum waarop uw zorgverantwoordelijkheid als zorgaanbieder voor deze zwangerschap is begonnen.
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-20290 final Datum start zorgverantwoordelijkheid draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 3 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 Inclusie active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:low
TS.DATE.MIN (Datdotseid)
 
target
peri23-dataelement-20290 final Datum start zorgverantwoordelijkheid draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <low value="20090603"/>