Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Bloedtransfusie

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900158 Ingangsdatum 2016‑12‑02 13:29:25
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam Bloedtransfusie Weergavenaam Bloedtransfusie
Omschrijving Template: Heeft cliënte een bloedtransfusie gehad?
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 2 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-10805 final Bloedtransfusie? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82481 final Bloedtransfusie? draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 8 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900959 Containment active Algemene anamnese Kernset (2.3) 2016‑12‑05 18:07:04
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900963 link active Anamnese Kernset (2.3) 2016‑12‑05 18:02:16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901048 Containment active Reden Verwijzing (Algemene anamnese) (2.3) 2016‑12‑02 11:18:20
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901097 link active Reden Verwijzing (2.3) 2018‑02‑21 15:40:11
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 link active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
Relatie Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900158 Bloedtransfusie (2011‑12‑06)
Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900158 Bloedtransfusie (2015‑01‑30 12:54:18)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
0 … * (Blodotssie)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900158"/>  <code code="161664006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/>  <value xsi:type="BL" value="false"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Blodotssie)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900158
hl7:code
CE 1 … 1 M (Blodotssie)
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie. Bijvoorbeeld: "Bloedtransfusie".
@code
CONF 1 … 1 F 116859006
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:value
BL 1 … 1 R Attribuut xsi:type is verplicht. Gebruik daarnaast ofwel attribuut value, ofwel nullFlavor. (Blodotssie)
 
target
peri23-dataelement-10805 final Bloedtransfusie? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82481 final Bloedtransfusie? draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F BL
@value
0 … 1  
@nullFlavor
cs 0 … 1   Indien van toepassing kan een nullFlavor worden gebruikt. Bijvoorbeeld 'UNK' wanneer het onbekend is of 'NI' wanneer er helemaal geen informatie is.