Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Perinatale periode van verwijzing

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900895 Ingangsdatum 2016‑12‑03 16:52:58
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam Perinataleperiodevanoverdracht Weergavenaam Perinatale periode van verwijzing
Omschrijving Template: Perinatale periode van verwijzing
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-20367 final Perinatale periode draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 4 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 Inclusie active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Relatie Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900895 Perinatale periode van overdracht (2012‑12‑07)
Voorbeeld
Voorbeeld
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900895"/>  <code code="PRN210603" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.1"/>  <value xsi:type="CE" code="1" displayName="na eerste controle" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.52"/></observation>
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(Perdotscht)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Perdotscht)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900895
hl7:code
CE 1 … 1 M (Perdotscht)
@code
CONF 1 … 1 F PRN210603
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.1 (PerinatologyObservationsPRN)
hl7:value
CE 1 … 1 R (Perdotscht)
 
target
peri23-dataelement-20367 final Perinatale periode draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F CE
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.169 PerinatalePeriodeOverdrachtConsult (DYNAMISCH)