Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Onder behandeling (geweest)?

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900958 Ingangsdatum 2016‑12‑15 11:56:49
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam Onderbehandelinggeweest Weergavenaam Onder behandeling (geweest)?
Omschrijving Template: Is de vrouw langdurig onder behandeling bij huisarts en/of onder behandeling bij een specialist (geweest)?
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82020 final Onder behandeling (geweest)? draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 4 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900963 Inclusie active Anamnese Kernset (2.3) 2016‑12‑05 18:02:16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(Onddotsest)
@classCode
1 … 1 F OBS
@moodCode
1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <!--Onder behandeling (geweest)?-->
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900958"/>  <code code="OnderBehandeling" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"/>  <value xsi:type="BL" value="true"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Onddotsest)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900958
hl7:code
CE 1 … 1 M (Onddotsest)
@code
CONF 1 … 1 F OnderBehandeling
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 (PerinatologyObservations)
hl7:value
BL 1 … 1 (Onddotsest)
 
target
peri23-dataelement-82020 final Onder behandeling (geweest)? draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F BL