Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Anamnese Kernset

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900963 Ingangsdatum 2016‑12‑05 18:02:16
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam AnamnesePRN Weergavenaam Anamnese Kernset
Omschrijving Template: Anamnese Kernset
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-80811 draft Anamnese draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 3 templates, Gebruikt 2 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 Containment active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900958 Inclusie active Onder behandeling (geweest)? (2.3) 2016‑12‑15 11:56:49
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900959 Inclusie active Algemene anamnese Kernset (2.3) 2016‑12‑05 18:07:04
Relatie Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900963 Anamnese PRN (2014‑10‑27)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:organizer
1 … 1 M (AnadotsPRN)
 
target
peri23-dataelement-80811 draft Anamnese draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F CONTAINER
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <organizer classCode="CONTAINER" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900963"/>  <code code="417662000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Past history of clinical finding"/>  <component typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="OnderBehandeling" displayName="Onder behandeling (geweest)?" codeSystem="PerinatologyObservations"/>      <value xsi:type="BL" value="true"/>    </observation>
  </component>
  <component typeCode="COMP"/></organizer>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (AnadotsPRN)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900963
hl7:code
CE 1 … 1 M (AnadotsPRN)
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie.
@code
CONF 1 … 1 F 417662000
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:component
0 … 1 R (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900958 Onder behandeling (geweest)? (2016‑12‑15 11:56:49)
hl7:observation
1 … 1 M (AnadotsPRN)
@classCode
1 … 1 F OBS
@moodCode
1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <!--Onder behandeling (geweest)?-->
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900958"/>  <code code="OnderBehandeling" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"/>  <value xsi:type="BL" value="true"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (AnadotsPRN)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900958
hl7:code
CE 1 … 1 M (AnadotsPRN)
@code
CONF 1 … 1 F OnderBehandeling
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 (PerinatologyObservations)
hl7:value
BL 1 … 1 (AnadotsPRN)
 
target
peri23-dataelement-82020 final Onder behandeling (geweest)? draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F BL
hl7:component
0 … 1 R (AnadotsPRN)
waar [hl7:organizer/hl7:code/@code='312850006']
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900959 Algemene anamnese Kernset (2016‑12‑05 18:07:04)
hl7:organizer
1 … 1 M (AnadotsPRN)
 
target
peri23-dataelement-80904 draft Algemene anamnese draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F CONTAINER
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <organizer classCode="CONTAINER" moodCode="EVN">
  <!-- Algemene anamnese -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900959"/>  <code code="312850006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="History of - disorder"/>  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- Auto-immuun aandoening-->
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="85828009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/>      <value xsi:type="CE" code="55464009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Systemic lupus erythematosus (disorder)"/>    </observation>
  </component>
</organizer>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (AnadotsPRN)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900959
hl7:code
CE 1 … 1 M (AnadotsPRN)
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie.
@code
CONF 1 … 1 F 312850006
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900944 Auto-immuun aandoening (2016‑12‑02 11:39:37) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900945 Cardiovasculaire aandoening (2016‑12‑02 11:43:47) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900946 Urogenitale aandoening (2016‑12‑02 11:46:12) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900948 Oncologische aandoening (2016‑12‑02 11:49:51) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900947 Schildklier aandoening (2016‑12‑02 11:51:36) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900936 Diabetes Mellitus (y/n) (2016‑12‑02 13:27:28) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900949 Neurologische aandoening (2016‑12‑02 11:54:19) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900950 Infectieziekte (2016‑12‑02 11:56:13) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900951 MDL aandoening (2016‑12‑02 11:58:14) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900952 Anemie (2016‑12‑02 11:59:41) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900953 Longaandoening (2016‑12‑02 12:01:09) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954 Gynaecologische aandoening (2016‑12‑02 12:58:22) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900955 Orthopedische afwijking (2016‑12‑02 12:38:11) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900158 Bloedtransfusie (2016‑12‑02 13:29:25) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 C Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901024 Transfusiereactie (2016‑12‑02 13:31:14) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
  Constraint Indien sprake is van Bloedtransfusie: 0..1 Required, anders niet aanwezig.
  Schematron assert role red error  
  test ../hl7:component/hl7:observation[hl7:code/@code='116859006']/hl7:value/@value='true'  
  Melding Transfusiereactie alleen opnemen wanneer er sprake is (geweest) van een Bloedtransfusie.  
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900956 Type operatie (2016‑12‑02 12:47:35) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900957 Type stollingsprobleem (2016‑12‑02 12:49:18) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901026 PsychiatriePRN (2016‑12‑02 13:37:09) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900960 Overige aandoening (2016‑12‑02 13:40:46) (AnadotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true