Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Pathologie vrouw

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900984 Ingangsdatum 2016‑12‑02 19:48:08
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam PathologieVrouw Weergavenaam Pathologie vrouw
Omschrijving Template: Pathologie vrouw
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 3 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82298 final Datum draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82209 final Pathologie vrouw draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82545 final Pathologie vrouw draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 6 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900983 Containment active Postnatale fase (2.3) 2016‑12‑02 18:09:40
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901097 link active Reden Verwijzing (2.3) 2018‑02‑21 15:40:11
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 link active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
Relatie Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900984 Pathologie vrouw (2014‑10‑28)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
0 … 1 R (Patdotsouw)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
@negationInd
bl 0 … 1   Gebruik negationInd='false' wanneer er sprake is van pathologie vrouw. Gebruik negationInd='true' wanneer er géén sprake is van pathologie vrouw. Bij 'onbekend' een nullFlavor (UNK) opnemen.
@nullFlavor
cs 0 … 1   Gebruik 'UNK' wanneer onbekend is of er sprake is van pathologie vrouw. Gebruik 'NI' wanneer er géén informatie beschikbaar is over pathologie vrouw.
  CONF
@nullFlavor moet "UNK" zijn
of
@nullFlavor moet "NI" zijn
  Voorbeeld <!--Pathologie vrouw-->
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="false">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900984"/>  <code code="362973001" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Disorder of puerperium (disorder)"/>  <effectiveTime value="20140512"/>  <value xsi:type="CE" code="67359005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Pre-eclampsie gesuperponeerde"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Patdotsouw)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900984
hl7:code
CE 1 … 1 M (Patdotsouw)
@code
CONF 1 … 1 F 362973001
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:effectiveTime
TS.DATE.MIN 0 … 1 R (Patdotsouw)
 
target
peri23-dataelement-82298 final Datum draft Dataset Perinatologie 2.3
hl7:value
CE 0 … 1 C (Patdotsouw)
 
target
peri23-dataelement-82209 final Pathologie vrouw draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82545 final Pathologie vrouw draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F CE
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.34 Postpartum complicatie (2016‑11‑24 13:06:58)
  Schematron assert role red error  
  test not(hl7:value and @negationInd='true') and not(hl7:value and @nullFlavor) and not(@nullFlavor and @negationInd)  
  Melding Er mag een nullFlavor, een negationInd='true', of een hl7:value aanwezig zijn, maar niet meer dan een van deze drie.  
  Schematron assert role red error  
  test count(../../hl7:component/hl7:observation/hl7:code[@code='362973001'])=1 or @negationInd='false'  
  Melding Als er meer dan één observatie is over pathologie vrouw, moet er ook sprake zijn van pathologie bij die vrouw (negationInd moet dan in alle gevallen false zijn).