Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Voornemens

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901000 Ingangsdatum 2016‑12‑06 11:02:06
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam Voornemens Weergavenaam Voornemens
Omschrijving Template: Voornemens
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-80671 draft Voornemens draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 3 templates, Gebruikt 1 template
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 Containment active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900998 Containment active Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (type locatie) (2.3) 2016‑12‑15 13:30:52
Relatie Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901000 Voornemens (2014‑11‑06)
Voorbeeld
Voorbeeld
<organizer classCode="CONTAINER" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901000"/>  <code code="Voornemen" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13" displayName="Voornemen"/>  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap -->
  </component>
</organizer>
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:organizer
1 … 1 M (Voodotsens)
 
target
peri23-dataelement-80671 draft Voornemens draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
1 … 1 F CONTAINER
@moodCode
1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Voodotsens)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901000
hl7:code
1 … 1 M (Voodotsens)
@code
1 … 1 F Voornemen
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.4.13
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie. Bijvoorbeeld: "Voornemens".
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900998 Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (type locatie) (2016‑12‑15 13:30:52) (Voodotsens)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true