Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Betrokkenheid kinderarts

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901020 Ingangsdatum 2016‑12‑06 13:56:38
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam BetrokkenheidKinderarts Weergavenaam Betrokkenheid kinderarts
Omschrijving Template: Is er een kinderarts bij de zorg voor het kind betrokken en zo ja op welke wijze.
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 4 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82120 draft Betrokkenheid kinderarts draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82121 final Type betrokkenheid draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82119 final Kinderarts betrokken? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82122 final Datum betrokkenheid draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 5 templates, Gebruikt 2 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901102 Containment active Baring Kernset (2.3) 2018‑02‑26 15:14:40
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901101 link active Bevalling Kernset (2.3) 2018‑02‑26 15:05:16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901018 Inclusie active Zorginstelling (LVR-ID) (2.3) 2014‑11‑07 14:52:28
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901021 Containment active Betrokkenheid kinderarts Reden (2.3) 2016‑12‑15 16:11:33
Relatie Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900423 Betrokkenheid andere zorgverlener (2009‑10‑01)
Voorbeeld
Voorbeeld
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="false">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901020"/>  <code code="KinderartsBetrokken" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"/>  <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13.17"/>  <performer typeCode="SPRF">
    <time value="20140817"/>    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
      <code code="01.019" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111" displayName="Kinderarts"/>      <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
        <id extension="LVRidVanDeInstelling" root="2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6"/>      </representedOrganization>
    </assignedEntity>
  </performer>
  <outboundRelationship typeCode="RSON">
    <!-- Reden betrokkenheid kinderarts -->
  </outboundRelationship>
</observation>
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
0 … 1 R (Betdotsrts)
 
target
peri23-dataelement-82120 draft Betrokkenheid kinderarts draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82119 final Kinderarts betrokken? draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
@negationInd
bl 0 … 1   Het attribuut negationInd altijd opnemen. Deze de waarde 'true' wanneer er géén sprake is van betrokkenheid kinderarts, anders 'false'.
Indien weggelaten heeft de negationInd impliciet de waarde 'false'.
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Betdotsrts)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901020
hl7:code
CE 1 … 1 M (Betdotsrts)
@code
CONF 1 … 1 F KinderartsBetrokken
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 (PerinatologyObservations)
hl7:value
CE 0 … 1 R (Betdotsrts)
 
target
peri23-dataelement-82121 final Type betrokkenheid draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F CE
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.183 AndereZorgverlenerBetrokken22 (DYNAMISCH)
hl7:performer
0 … 1 R (Betdotsrts)
@typeCode
cs 1 … 1 F SPRF
hl7:time
TS 0 … 1 R (Betdotsrts)
 
target
peri23-dataelement-82122 final Datum betrokkenheid draft Dataset Perinatologie 2.3
@value
1 … 1 R
hl7:assignedEntity
0 … 1 R (Betdotsrts)
@classCode
1 … 1 F ASSIGNED
hl7:code
1 … 1 M (Betdotsrts)
@code
1 … 1 F 01.019
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.15.111
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie. Bijvoorbeeld: "Kinderarts".
hl7:representedOrganization
0 … 1 R (Betdotsrts)
@classCode
cs 1 … 1 F ORG
@determinerCode
cs 1 … 1 F INSTANCE
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901018 Zorginstelling (LVR-ID) (2014‑11‑07 14:52:28)
hl7:id
II 1 … 1 R (Betdotsrts)
 
target
peri23-dataelement-10023 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-40005 final Ziekenhuisnummer (LVR-id) draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82335 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-84210 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6
@extension
1 … 1 R
hl7:outboundRelationship
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901021 Betrokkenheid kinderarts Reden (2016‑12‑15 16:11:33) (Betdotsrts)
@typeCode
cs 1 … 1 F RSON