Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  PsychiatriePRN

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901026 Ingangsdatum 2016‑12‑02 13:37:09
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam PsychiatriePRN Weergavenaam PsychiatriePRN
Omschrijving Template: Is er sprake van een psychiatrische aandoening?
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 2 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82159 final Psychiatrie? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82488 final Psychiatrie? draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 8 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900959 Containment active Algemene anamnese Kernset (2.3) 2016‑12‑05 18:07:04
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900963 link active Anamnese Kernset (2.3) 2016‑12‑05 18:02:16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901048 Containment active Reden Verwijzing (Algemene anamnese) (2.3) 2016‑12‑02 11:18:20
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901097 link active Reden Verwijzing (2.3) 2018‑02‑21 15:40:11
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 link active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
Relatie Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901026 PsychiatriePRN (2015‑02‑10 15:01:05)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(PsydotsPRN)
 
target
peri23-dataelement-82159 final Psychiatrie? draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
@negationInd
bl 0 … 1  
 
target
peri23-dataelement-82488 final Psychiatrie? draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <!--Psychiatrie?-->
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901026"/>  <code code="74732009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (PsydotsPRN)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901026
hl7:code
CE 1 … 1 M (PsydotsPRN)
@code
CONF 1 … 1 F 74732009
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
  Schematron assert role red error  
  test not(@nullFlavor and @negationInd='true')  
  Melding Er mag ofwel een nullFlavor, ofwel een negationInd (true) zijn, maar niet meer dan een van deze beide.