Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Overige verwijsreden

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901058 Ingangsdatum 2016‑12‑02 18:32:05
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam RedenVerwOverig Weergavenaam Overige verwijsreden
Omschrijving Overige verwijsreden
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82442 final Overig draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 5 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901097 Inclusie active Reden Verwijzing (2.3) 2018‑02‑21 15:40:11
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 link active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(Reddotsrig)
 
target
peri23-dataelement-82442 final Overig draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
@negationInd
bl 0 … 1  
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901058"/>  <code code="9999" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.1"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Reddotsrig)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901058
hl7:code
CE 1 … 1 M (Reddotsrig)
@code
CONF 1 … 1 F 9999
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.1 (VILLijst)
hl7:text
ST 0 … 1 (Reddotsrig)
  Schematron assert role red error  
  test (@negationInd='true' or @nullFlavor or hl7:text) and not(hl7:text and @negationInd='true') and not(hl7:text and @nullFlavor) and not(@nullFlavor and @negationInd)  
  Melding Er moet ofwel een nullFlavor, ofwel een negationInd='true', ofwel een hl7:text aanwezig zijn, maar niet meer dan een van deze drie.