Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Consult of overname

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901059 Ingangsdatum 2016‑12‑03 16:41:03
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam ConsultOvername Weergavenaam Consult of overname
Omschrijving Template: Consult of overname
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82581 final Type verwijzing draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 4 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 Inclusie active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Voorbeeld
Voorbeeld
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901059"/>  <code code="11429006" displayName="Consultation (procedure)" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/></act>
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:act
(Condotsame)
@classCode
cs 1 … 1 F ACT
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Condotsame)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901059
hl7:code
CE 1 … 1 R (Condotsame)
 
target
peri23-dataelement-82581 final Type verwijzing draft Dataset Perinatologie 2.3
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.221 Type verwijzing (2016‑12‑01 11:20:08)