Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Reden verwijzing (2e naar 1e lijn)

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901061 Ingangsdatum 2016‑12‑05 16:53:45
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam RedenVerwijzing2to1 Weergavenaam Reden verwijzing (2e naar 1e lijn)
Omschrijving Reden verwijzing (2e naar 1e lijn)
Classificatie HL7v3 Payload level template
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82448 final Van 2e naar 1e lijn draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 5 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901097 Inclusie active Reden Verwijzing (2.3) 2018‑02‑21 15:40:11
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 link active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Voorbeeld
Voorbeeld
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901061"/>  <code code="3" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13.10"/>  <text/></observation>
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(Reddotsto1)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Reddotsto1)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901061
hl7:code
CE 1 … 1 M (Reddotsto1)
@code
CONF 1 … 1 F 3
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.10 (Reden Verwijzing)
hl7:value
CE 0 … 1 R (Reddotsto1)
 
target
peri23-dataelement-82448 final Van 2e naar 1e lijn draft Dataset Perinatologie 2.3
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.224 Reden Verwijzing (2e naar 1e lijn) (2016‑11‑22 11:21:07)
hl7:text
ST 0 … 1 (Reddotsto1)