Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Reg. Event Act Kernset Geboortezorg

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 Ingangsdatum 2018‑02‑20 17:02:47
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam RegistrationEventACTPeriKernset233 Weergavenaam Reg. Event Act Kernset Geboortezorg
Omschrijving Registration Event ACT Kernset Geboortezorg.
Classificatie HL7v3 Payload level template
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 6 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-4 draft Zorgverlening draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-14 draft Medisch onderzoek draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-3 draft Zwangerschap draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-1 draft Zorgverlener/Zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-16 draft Postnatale fase draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10020 draft Zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 2 templates, Gebruikt 23 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 Inclusie active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900115 Inclusie active Datum start zorgverantwoordelijkheid (2.3) 2012‑09‑02
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900024 Inclusie active Datum einde zorgverantwoordelijkheid (2.3) 2012‑09‑02
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900872 Inclusie active Vrouw (Kernset versie) (2.3) 2016‑12‑16 10:38:54
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901018 Inclusie active Zorginstelling (LVR-ID) (2.3) 2014‑11‑07 14:52:28
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900610 Inclusie active Zorginstelling (AGB-id) (2.3) 2009‑10‑01
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900118 Containment active Eindverantwoordelijk in periode (2.3) 2016‑12‑06 11:32:52
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900938 Containment active Conclusie risicostatus na intake (2.3) 2016‑12‑06 11:34:44
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 Containment active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900963 Containment active Anamnese Kernset (2.3) 2016‑12‑05 18:02:16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900570 Containment active Body Height (2.3) 2016‑12‑05 18:32:14
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900964 Containment active Type vrouwelijke genitale verminking (2.3) 2016‑12‑05 18:37:36
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901095 Containment active Obstetrische anamnese Kernset (2.3) 2018‑02‑21 11:23:13
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900004 Containment active Graviditeit (2.3) 2016‑12‑06 10:56:10
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900090 Containment active Pariteit (2.3) 2016‑12‑06 10:58:25
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900928 Containment active A terme datum (definitive) (2.3) 2016‑12‑06 11:00:06
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901000 Containment active Voornemens (2.3) 2016‑12‑06 11:02:06
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901003 Containment active Prenatale controle (2.3) 2016‑12‑06 11:03:35
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901092 Containment active Diagnose deze zwangerschap Kernset (2.3) 2018‑02‑20 16:24:21
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901006 Containment active Intra-uteriene behandeling (2.3) 2016‑12‑06 11:06:31
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900876 Containment active Wijze einde zwangerschap (2.3) 2016‑12‑06 09:43:26
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901101 Containment active Bevalling Kernset (2.3) 2018‑02‑26 15:05:16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900985 Containment active Maternaal onderzoek PRN (2.3) 2016‑12‑06 11:10:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900983 Containment active Postnatale fase (2.3) 2016‑12‑02 18:09:40
Relatie Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901038 Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2017‑09‑28 15:12:56)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:registrationProcess
0 … * (Regdots233)
@classCode
cs 0 … 1 F REG
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
De waarde van @moodCode moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.1.11.10196 ActMood (2011‑07‑26)
hl7:id
II 0 … * (Regdots233)
  Variabele let Naam sendingId  
  Waarde string-join(../../../../hl7:sender/hl7:device/hl7:id/(@root|@extension),'#')  
hl7:code
CD 1 … 1 R (Regdots233)
@code
CONF 0 … 1 F 900000
@codeSystem
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.15.4 (ActRegistryCodeNL)
hl7:statusCode
CS 1 … 1 R (Regdots233)
@code
CONF 0 … 1 F active
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 … 1 R (Regdots233)
@value
0 NP NP/niet aanwezig
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:low
0 … 1 Datum registratie (Regdots233)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:subject1
NP (Regdots233)
hl7:subject2
1 … 1 M subject2 bevat de payload van deze registratie; dit wordt in feite als een overkoepelende zorgactiviteit (care provision) gezien. (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F SUBJ
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F false
  Voorbeeld <subject2 typeCode="SUBJ" contextConductionInd="false">
  <CareProvisionEvent classCode="PCPR" moodCode="EVN"/></subject2>
hl7:CareProvisionEvent
1 … 1 M (Regdots233)
 
target
peri23-dataelement-4 draft Zorgverlening draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-3 draft Zwangerschap draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-16 draft Postnatale fase draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F PCPR
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Regdots233)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76
  Voorbeeld <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76"/>
hl7:id
II 1 … 1 M Dit is de id van de overkoepelende zorgactiviteit (care provision), (niet wijzigbaar) zwangerschapsdossiernummer (Regdots233)
hl7:effectiveTime
1 … 1 R (Regdots233)
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900115 Datum start zorgverantwoordelijkheid (2012‑09‑02)
hl7:low
TS.DATE.MIN 0 … 1 R (Regdots233)
 
target
peri23-dataelement-20290 final Datum start zorgverantwoordelijkheid draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <low value="20090603"/>
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900024 Datum einde zorgverantwoordelijkheid (2012‑09‑02)
hl7:high
TS.DATE.MIN 0 … 1 R (Regdots233)
 
target
peri23-dataelement-20340 final Datum einde zorgverantwoordelijkheid draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <high value="20090603"/>
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900872 Vrouw (Kernset versie) (2016‑12‑16 10:38:54)
hl7:subject
1 … 1 M (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F SBJ
  Voorbeeld <subject typeCode="SBJ">
  <patient classCode="PAT"/></subject>
hl7:patient
1 … 1 M (Regdots233)
 
target
peri23-dataelement-2 draft Vrouw draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F PAT
Keuze 0 … * Elementen om uit te kiezen:
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900028 Burgerservicenummer (2016‑12‑19 14:52:53)
Keuze 0 … 1 Elementen om uit te kiezen:
  • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']
  • hl7:id[@nullFlavor]
hl7:id
II.NL.BSN (Regdots233)
waar [@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']
 
target
peri23-dataelement-10030 final Burgerservicenummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.3
  Voorbeeld <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="100202020"/>
hl7:id
II.NL.BSN Wanneer het BSN niet bekend is kan nullFlavor UNK gebruikt worden. Wanneer het BSN (bijvoorbeeld om privacy redenen) gemaskeerd wordt, kan nullFlavor MSK gebruikt worden. (Regdots233)
waar [@nullFlavor]
@nullFlavor
1 … 1 R
  Voorbeeld <id nullFlavor="MSK"/>
Inclusie 0 … * R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900029 Lokale persoonsidentificatie (2015‑02‑04 15:13:17)
hl7:id
II 0 … * R Lokale identificatie. Dit betreft géén BSN en ook géén nullFlavor meegeven. (Regdots233)
waar [not(@nullFlavor) and not(@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3')]
 
target
peri23-dataelement-10031 final Lokale persoonsidentificatie draft Dataset Perinatologie 2.3
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900875 Adres vrouw (PRN) (2012‑12‑07)
hl7:addr
0 … 1 R (Regdots233)
 
target
peri23-dataelement-10300 draft Adres draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <addr>
  <postalCode>1200 AA</postalCode></addr>
hl7:postalCode
ST 0 … 1 R (Regdots233)
 
target
peri23-dataelement-10304 final Postcode draft Dataset Perinatologie 2.3
hl7:statusCode
CS 0 … 1 (Regdots233)
@code
CONF 0 … 1 F active
  Voorbeeld <statusCode code="active"/>
hl7:patientPerson
1 … 1 M (Regdots233)
@classCode
cs 1 … 1 F PSN
@determinerCode
cs 1 … 1 F INSTANCE
  Voorbeeld <patientPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"/>
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900031 Geboortedatum (2009‑10‑01)
hl7:birthTime
TS 0 … 1 R (Regdots233)
 
target
peri23-dataelement-10040 final Geboortedatum draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <birthTime value="19700801"/>
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900230 Maternale sterfte (2009‑10‑01)
hl7:deceasedInd
BL 1 … 1 M (Regdots233)
 
target
peri23-dataelement-20670 final Maternale sterfte? draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <deceasedInd value="false"/>
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900033 Etniciteit (2009‑10‑01)
hl7:ethnicGroupCode
CE 0 … 1 R (Regdots233)
 
target
peri23-dataelement-10400 final Etniciteit draft Dataset Perinatologie 2.3
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.3 EthnicGroup (2014‑05‑19 14:35:30)
  Voorbeeld <ethnicGroupCode code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28"/>
hl7:verifier
1 … 1 R (Regdots233)
 
target
peri23-dataelement-1 draft Zorgverlener/Zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
@typeCode
cs 1 … 1 F LA
hl7:assignedPerson
1 … 1 M (Regdots233)
@classCode
cs 1 … 1 F ASSIGNED
hl7:representedOrganization
1 … 1 M (Regdots233)
 
target
peri23-dataelement-10020 draft Zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F ORG
@determinerCode
cs 1 … 1 F INSTANCE
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901018 Zorginstelling (LVR-ID) (2014‑11‑07 14:52:28)
hl7:id
II 1 … 1 R (Regdots233)
 
target
peri23-dataelement-10023 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-40005 final Ziekenhuisnummer (LVR-id) draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82335 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-84210 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900610 Zorginstelling (AGB-id) (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.AGB 0 … 1 R (Regdots233)
 
target
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10022 final Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-84195 final Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82030 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82043 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82036 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82116 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.1
@extension
1 … 1 R
hl7:pertinentInformation3
1 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900118 Eindverantwoordelijk in periode (2016‑12‑06 11:32:52) (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900938 Conclusie risicostatus na intake (2016‑12‑06 11:34:44) (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 Verwijsdetails (2018‑02‑21 15:46:19) (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900963 Anamnese Kernset (2016‑12‑05 18:02:16) (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900570 Body Height (2016‑12‑05 18:32:14) (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900964 Type vrouwelijke genitale verminking (2016‑12‑05 18:37:36) (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901095 Obstetrische anamnese Kernset (2018‑02‑21 11:23:13) (Regdots233)
waar [hl7:organizer/hl7:code/@code='248983002']
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900004 Graviditeit (2016‑12‑06 10:56:10) (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900090 Pariteit (2016‑12‑06 10:58:25) (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900928 A terme datum (definitive) (2016‑12‑06 11:00:06) (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901000 Voornemens (2016‑12‑06 11:02:06) (Regdots233)
waar [hl7:organizer [hl7:code [@code='Voornemen']]]
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901003 Prenatale controle (2016‑12‑06 11:03:35) (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901092 Diagnose deze zwangerschap Kernset (2018‑02‑20 16:24:21) (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901006 Intra-uteriene behandeling (2016‑12‑06 11:06:31) (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900876 Wijze einde zwangerschap (2016‑12‑06 09:43:26) (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901101 Bevalling Kernset (2018‑02‑26 15:05:16) (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Gegevens van maternaal onderzoek voor PRN.
Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900985 Maternaal onderzoek PRN (2016‑12‑06 11:10:47)
(Regdots233)
 
target
peri23-dataelement-14 draft Medisch onderzoek draft Dataset Perinatologie 2.3
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900983 Postnatale fase (2016‑12‑02 18:09:40) (Regdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true