Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Reden verwijzing (bevalling)

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901099 Ingangsdatum 2018‑02‑23 11:32:39
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam RedenVerwBev233 Weergavenaam Reden verwijzing (bevalling)
Omschrijving Reden verwijzing (bevalling)
Context Parent nodes van template element met id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901099
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82527 draft Bevalling draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 5 templates, Gebruikt 11 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901097 Inclusie active Reden Verwijzing (2.3) 2018‑02‑21 15:40:11
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 link active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901007 Containment active PPROM? (2.3) 2016‑12‑02 17:35:03
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901008 Containment active PROM? (2.3) 2016‑12‑02 17:36:54
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901009 Containment active Koorts? (2.3) 2016‑12‑02 17:38:56
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901010 Containment active Niet vorderende ontsluiting? (2.3) 2016‑12‑02 17:40:17
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901011 Containment active Niet vorderende uitdrijving? (2.3) 2016‑12‑02 17:41:22
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901012 Containment active Verdenking foetale nood? (2.3) 2016‑12‑02 17:42:35
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901249 Containment draft Meconiumhoudend Vruchtwater (2.3) 2020‑10‑12 17:18:16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918 Containment active Intra-uteriene vruchtdood (2.3) 2016‑12‑02 16:09:24
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901013 Containment active Vastzittende placenta (2.3) 2016‑12‑02 17:44:10
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901104 Containment active Conditie Perineum Postpartum (verwijsreden) (2.3) 2018‑02‑28 11:17:43
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901054 Containment active Fluxus Postpartum (2.3) 2016‑12‑02 16:57:03
Relatie Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901056 Reden verwijzing (bevalling) (2016‑12‑02 17:33:13)
Voorbeeld
Voorbeeld
<organizer classCode="CONTAINER" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901099"/>  <code code="236973005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Bevalling"/>  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true"/></organizer>
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:organizer
(Reddots233)
 
target
peri23-dataelement-82527 draft Bevalling draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F CONTAINER
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Reddots233)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901099
hl7:code
CE 1 … 1 M (Reddots233)
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie.
@code
CONF 1 … 1 F 236973005
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901007 PPROM? (2016‑12‑02 17:35:03) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901008 PROM? (2016‑12‑02 17:36:54) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901009 Koorts? (2016‑12‑02 17:38:56) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901010 Niet vorderende ontsluiting? (2016‑12‑02 17:40:17) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901011 Niet vorderende uitdrijving? (2016‑12‑02 17:41:22) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901012 Verdenking foetale nood? (2016‑12‑02 17:42:35) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901249 Meconiumhoudend Vruchtwater (2020‑10‑12 17:18:16) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918 Intra-uteriene vruchtdood (2016‑12‑02 16:09:24) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901013 Vastzittende placenta (2016‑12‑02 17:44:10) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901104 Conditie Perineum Postpartum (verwijsreden) (2018‑02‑28 11:17:43) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901054 Fluxus Postpartum (2016‑12‑02 16:57:03) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true